Zespół chemii radiacyjnej stosowanej
Laboratorium

prof. dr hab. Janusz M. Rosiak,
dr hab. Piotr Ulański,  
dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski,
dr inż. Radosław Wach,
dr n. med. Alicja Olejnik,
dr inż. Bożena Rokita

dr inż. Renata Czechowska-BiskupKierownik laboratorium:
profesor emerytowany Janusz Rosiak
+48 42 631 31 96
rosiakjm@mitr.p.lodz.pl

Opis

Działalność Zespołu Chemii Radiacyjnej Stosowanej, kierowanego przez prof. dr hab. Janusza M. Rosiaka, łączy badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym. Badania podstawowe dotyczą chemii radiacyjnej, sonochemii i fizykochemii polimerów syntetycznych i naturalnych, w tym mechanizmów i kinetyki szybkich reakcji inicjowanych działaniem promieniowania jonizującego lub ultradźwięków w polimerach, głównie w roztworach wodnych, mechanizmów sieciowania, degradacji, szczepienia i agregacji w układach polimerowych, a także tworzeniem nanostruktur polimerowych, w tym zwłaszcza nanożeli. Stanowiły one podstawę 12 obronionych już prac doktorskich.
Zespół od kilkunastu lat zajmuje się opracowywaniem nowych materiałów polimerowych do celów medycznych i odnosi w tej dziedzinie sukcesy na skalę międzynarodową. Opatrunki hydrożelowe produkowane według opracowanej w Zespole technologii, opatentowanej w wielu krajach świata, są obecnie produkowane w ilości ponad milion sztuk rocznie. W Zespole prowadzone są badania nad nowymi generacjami opatrunków funkcjonalnych oraz nad wieloma innymi rodzajami biomateriałów, m.in. systemami dostarczającymi leki, termosterowalnymi powierzchniami do technologii warstw komórkowych (do hodowania skóry na przeszczepy po oparzeniach), rurkami do regeneracji nerwów, implantami z polimerów biodegradowalnych, trójwymiarowymi układami dozymetrycznymi do radioterapii, matrycami polimerowymi do inżynierii tkankowej (m.in. do wytwarzania hybrydowych organów, trójwymiarowych sieci neuronowych), a także suplementami diety. Rozwijanym kierunkiem badań jest opracowywanie i walidacja metod sterylizacji biomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji radiacyjnej. Nowe biomateriały i nowe sposoby ich produkcji zostały zastrzeżone w ponad 30 patentach, w tym również zagranicznych.Dane techniczne

układ do analizy polimerów metodą chromatografii żelowej (HPLC - GPC) z potrójną detekcją (rozpraszanie światła, refraktometria, wiskozymetria)

układy do pomiaru ciężarów cząsteczkowych, wymiarów makrocząsteczek i oddziaływań polimer-rozpuszczalnik metodą statycznego i dynamicznego rozpraszania światła laserowego, układ do radiolizy impuloswej z detekcją zmian natężenia rozproszonego światła laserowegowww
biomat/


Kontakt:
profesor emerytowany Janusz Rosiak
+48 42 631 31 96
rosiakjm@mitr.p.lodz.pl
zamknij to okno