Laboratorium fotolizy laserowej
Opis

W laboratorium prowadzone są badania:
• struktury i dynamiki układów zorganizowanych (micele, polielektrolity, polimydła, polimery telecheliczne, dendrymery) z wykorzystaniem próbników fluorescencyjnych,
• migracji ładunku (indukowanego światłem i radiacyjnie) w obrębie helisy DNA,
• chemicznych aspektów zastosowania nowych leków w fotodynamicznej terapii antynowotworowej,
• oddziaływań wybranych leków antynowotworowych (alkaloidy, chloryny) oraz porfiryn z albuminą osocza krwi ludzkiej,
• fotochemicznego osadzania nanocząstek srebra na powłokach tlenku tytanu  


 

 Dane techniczne
Najważniejsza aparatura pracowni:
- układ do nanosekundowej fotolizy wykorzystujący laser Nd-YAG NL 100, EKSMA, (Litwa). Układ ten może być wykorzystywany do pomiarów fluorescencji z użyciem laserów azotowych: LN 120C, Laser Photonics, oraz GL 3300 PTI, (USA).
- układ do fotolizy wykorzystujący laser ekscimerowy COMPex 201, Lambda Physik, (Niemcy). W skład układu wchodzi optyczny wielokanałowy analizator spektralny OSMA firmy Princeton Instruments, rejestrujący widma absorpcyjne produktów przejściowych o małej intensywności sygnału w przedziale spektralnym 200-900 nm.
-  detektor emisji tlenu singletowego, w skład którego wchodzi fotopowielacz EMI 9558QB i nadkonwerter (Quantex Q-32-SCR-27), zapewniający dużą czułość i szybkość rejestracji (100 ns).


www
http://mitr.p.lodz.pl/laser/


Kontakt:
dr hab. inż., prof. PŁ Marian Wolszczak
+48 42 631 31 59
marianwo@mitr.p.lodz.pl
zamknij to okno