Laboratorium biochemii fizycznej
Laboratorium

prof. dr hab. Lidia Gębicka,  
dr hab. Jerzy L. Gębicki, profesor PŁKierownik laboratorium:
prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka
+48 42 631 31 60
lgebicka@mitr.p.lodz.pl

Opis

Tematyka badawcza:
• reakcje związków biologicznie ważnych z reaktywnymi formami tlenu,
• modyfikacje białek przez surfaktanty,
• właściwości i reakcje naturalnych antyutleniaczy (kwas askorbinowy, flawonoidy) w roztworach homogenicznych i mikrohomogenicznych.

Podstawowe techniki badawcze: spektrofluorymetria stacjonarna i zatrzymanego przepływu („stopped-flow’), radioliza impulsowa oraz gamma-radioliza Dane techniczne

Najważniejsza aparatura pracowni:
- spektrofluorymetr “stopped-flow” SX 18MV firmy Applied Photophysics z linijką diodową,
- spektrofotometry: Specord S600 firmy Analytic Jena z linijką diodową oraz 8452A firmy Hewlett Packard z linijką diodową

Spektrofluorymetr zatrzymanego przepływu ("stopped-flow") DX-17MV firmy Applied Photophysics umożliwia obserwację zmian absorbancji lub fluorescencji w zakresie UV-VIS w czasach od milisekund do minut, oraz konstruowanie widm absorpcyjnych rozdzielczych w czasie. Opcja "mieszanie sekwencyjne" umożliwia śledzenie reakcji substratu trwałego z substratem nietrwałym. Przyrząd pracuje pod kontrolą komputera Acorn A5000.

Zakres spektralny: 200-800 nm
Czas martwy: 1 ms
Maksymalna rozdzielczość: 12,5 ms/punkt
Robocza objętość próbek: 50 ml
Długość optyczna kuwety pomiarowej: 0,2 lub 1 cm
Kontakt:
prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka
+48 42 631 31 60
lgebicka@mitr.p.lodz.pl
zamknij to okno