Zespół chemii biomedycznej
Laboratorium

profesor emerytowany Jerzy Gębicki, 
prof. dr hab. Andrzej Marcinek, 
dr inż. Jan Adamus, 
dr inż. Adam Sikora

dr inż. Radosław MichalskiKierownik laboratorium:
prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
+48 42 631 30 96
andrzej.marcinek@p.lodz.pl

Opis

Zespół zajmuje się badaniami reaktywności produktów pośrednich reakcji chemicznych, molekularnymi mechanizmami działania próbników przeznaczonych do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu (RFT), syntezą i badaniem reaktywności chemicznej szerokiej gamy soli pirydyniowych. Jak potwierdzają wyniki prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektów zamawianych i strategicznych, realizowanych m.in. we współpracy z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), wiele związków z grupy soli pirydyniowych wykazuje oddziaływanie ze śródbłonkiem naczyniowym i może posiadać potencjalne działanie terapeutyczne.
Zespół posiada konieczne wyposażenie do syntezy chemicznej na małą skalę, w tym związków znaczonych izotopami oraz zaplecze analityczne do analizy czystości i struktury związków. Prowadzone są badania analityczne pod kątem oceny obecności soli pirydyniowych w produktach naturalnych. Rozwijane są badania mające na celu ocenę zdolności i mechanizmów oddziaływania leków z powierzchnią śródbłonka. Własności antyoksydacyjne syntezowanych związków chemicznych określane są na podstawie ich reaktywności chemicznej z całą gamą reaktywnych form tlenu z wykorzystaniem specjalistycznych metod radiolizy impulsowej oraz nowych, fluorescencyjnych próbników na RFT.Dane techniczne

Najważniejsza aparatura pracowni:


- preparatywny chromatograf HPLC (semipreparatywny chromatograf cieczowy Waters Purification System z czteroskładnikową pompą, detektorem UV-Vis oraz kolektorem frakcji);
- reaktor ciśnieniowy, komora rękawicowa do prac w warunkach beztlenowych, specjalistyczna wyparka, automatyczna suszarka próżniowa;
- ultrasprawny chromatograf cieczowy Waters Aquity UPLC sprzężony ze spektrometrem mas Waters MicroMass LCT Premier XE, który ma możliwość współpracy z detektorami: fluorescencyjnym, fotodiodowym (200-500 nm) i spektrometrem mas (analizator typu TOF, jonizacja typu ESI lub APCI);
- chromatograf gazowy Agilent 7890A sprzężony ze spektrometrem mas Waters Micromass GCT Premier. System jest wyposażony w źródło jonizacji elektronami (EI), jonizacji chemicznej (CI), jonizacji polem (FI) oraz desorpcji polem (FD);
- chromatograf cieczowy HPLC Dionex Ultimate 3000 z detektorem elektrochemicznym ESA CoulArray
Kontakt:
prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
+48 42 631 30 96
andrzej.marcinek@p.lodz.pl
zamknij to okno