komora radiacyjna
Laboratorium

Pracownia zamkniętych źródeł promieniowania

Zespół pracowni może udzielać konsultacji w zakresie:
projektowania izotopowych urządzeń radiacyjnych, komputerowej kalkulacji rozkładu dawki w materiałach napromienianych, eksploatacji izotopowych urządzeń radiacyjnych.Kierownik laboratorium:
dr inż. Krzysztof Hodyr
+48 42 631 31 66
krzysztof.hodyr@p.lodz.pl

Opis

Od 1966r. do 2010r. istniała w MITR PŁ komora radiacyjna ze źródłami promieniowania gamma Co-60 o aktywności 300 TBq (ponad 8 kCi). Urządzenie to zostało w 2010r. zdemontowane  http://www.vf.eu/reference/dismantling-of-sterilization-irradiator-at-lodz-polytechnics-poland.html

W czerwcu 2014 r. w Instytucie uruchomiono jedyną w Polsce komorę radiacyjną ze źródłami promieniowania Co-60.

Urządzenie służy do napromieniania materiałów w celach badawczych i doświadczalnych oraz korzystają z niego użytkownicy z branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej w celu sterylizacji i higienizacji różnych produktów lub półproduktów.

W ramach radiacyjnej konserwacji zabytków w komorze radiacyjnej dezynfekcji poddane zostały meble (m.in. z pokoju W. Reymonta z Muzeum Historii Miasta Łodzi), organy , maski afrykańskie, księgozbiory Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej, obuwie więźniarskie z Państwowego Muzeum na Majdanku i sakralne obiekty drewniane, takie jak XVII-wieczny ołtarz z kaplicy cmentarnej w Rząśni, ołtarz Matki Boskiej z kościoła w Kurowicach, czy rzeźba gotycka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I. połowy XV wieku z Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi.Dane techniczne

Źródła promieniowania Co-60 o aktywności 2200 TBq (60 kCi).

Instalacja wyposażona jest w irradiator panoramiczny gamma typu Ob-Servo-D produkcji węgierskiej.

Komora o kubaturze 30m3 i powierzchni roboczej 10m2 z sześcioma obrotnicami towarowymi umożliwia jednoczesne napromienianie w niej do 1,5 tony materiału.
Kontakt:
dr inż. Krzysztof Hodyr
+48 42 631 31 66
krzysztof.hodyr@p.lodz.pl
zamknij to okno