bomba kobaltowa
Laboratorium
Pracownia zamkniętych źródeł promieniowania

Zespół pracowni może udzielać konsultacji w zakresie:
projektowania izotopowych urządzeń radiacyjnych, komputerowej kalkulacji rozkładu dawki w materiałach napromienianych, eksploatacji izotopowych urządzeń radiacyjnych.

Kierownik laboratorium:
dr inż. Krzysztof Hodyr
+48 42 631 31 66
krzysztof.hodyr@p.lodz.pl

Opis
bomba kobaltowa BK-10000


Kontakt:
dr inż. Krzysztof Hodyr
+48 42 631 31 66
krzysztof.hodyr@p.lodz.pl
zamknij to okno