liniowy akcelerator elektronów
Laboratorium
pracownia radiolizy impulsowej

Kierownik laboratorium:
dr inż. Krzysztof Hodyr
+48 42 631 31 66
krzysztof.hodyr@p.lodz.pl

Opis

Pracownia radiolizy impulsowej jest zbudowana wokół liniowego akceleratora elektronów Elektronika ELU-6e o energii wiązki elektronów 6-8 MeV. W połączeniu z dodatkowymi elementami system pomiarowy może służyć do rejestracji zmian laserowego światła rozproszonego (time-resolved LSI) lub radiacyjnie indukowanego przewodnictwa elektrycznego (RIC).Dane techniczne

Czas trwania impulsów wiązki elektronowej wynosi od 2 ns do 4,5 µs, dawka w pojedynczym impulsie od 2 Gy do 1 kGy. Rejestracja widm emisji i absorpcji światła w zakresie od 250 do 1800 nm przez monochromator ARC SpectraPro275. Temperatura badanej próbki może być stabilizowana w zakresie od 6 do 300 K za pomocą kriostatu helowego Oxford Instr. ESR 900 z regulatorem ITC-4. Czas rejestracji przebiegów radiolizy impulsowej może zawierać się w granicach od 50 ns do kilkunastu minut. Dwa programy komputerowe: Radasis i Analizis umożliwiają akwizycję i obróbkę danych z systemu. W skład systemu wchodzą oscyloskopy cyfrowe Tektronix TDS540 i Philips PM3320, lampa ksenonowa Osram XBO150W/OFR z oświetlaczem, cyfrowe mierniki światła, dawki i energii, układ wymiany próbki, układy synchronizacji akceleratora i laserów oraz detektory światła RCA 1P28, Hamamatsu R928, Barnes A100, EGG-Judson J12-TE2.


 

Zespół pracowni może udzielać konsultacji w zakresie projektowania, eksploatacji i ochrony radiologicznej w instalacjach akceleratorowych.
Laboratorium wyposażone jest w pionowy transporter umożliwiający krótkoseryjne napromienianie materiałów w obiegu zamkniętym lub w warunkach stacjonarnych.www
http://www.mitr.p.lodz.pl/linac


Kontakt:
dr inż. Krzysztof Hodyr
+48 42 631 31 66
krzysztof.hodyr@p.lodz.pl
zamknij to okno