TECHNOLOGIA CHEMICZNA

(od roku akademickiego 2018/2019)

Studia I stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 5
Przedmioty dla specjalności
TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE
(od roku akad. 2018/2019)
INŻYNIERIA BIOMATERIAŁOWA I RADIACYJNA
(od roku akad. 2017/2018)
Semestr 6

Semestr 6


Studia II stopnia

Specjalność INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA i RADIACYJNA

Semestr 1
Semestr 2