• 2016 –  Konrad Łuźniak

Thesis:
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
dr inż. Sławomir Kadłubowski, dr inż. Bożena Rokita

 • 2016 – Sebastian Sowiński

Thesis: Wpływ promieniowania jonizującego na wodne roztwory papainy.
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
dr inż. Sławomir Kadłubowski


 

 • 2015 – Kamila Szafulera

Thesis: Systems for controlled drug release applications based on biodegradable polymeric microparticles
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
dr inż. Radosław Wach

 • 2015 – Piotr Stojek

Thesis:
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
dr inż. Radosław Wach
dr inż. Renata Czechowska-Biskup

 • 2015 – Martyna Kamińska

Thesis:
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
dr inż. Radosław Wach

 • 2015 – Agata Bauer

Thesis:
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
mgr inż. Piotr Sawicki

 •  2015 – Andrzej Kopacz

Thesis: Synteza nanożeli z kompleksów międzypolimerowych
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
dr inż. Sławomir Kadłubowski

 • 2015 – Agnieszka Stolarska

Thesis: Radiacyjne sieciowanie chitozanu oraz karboksymetylochitozanu
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
dr inż. Radosław Wach


 •  2014 – Edyta Wojtczak

Thesis: Synteza i właściwości nanocząstek złota stabilizowanych za pomocą polimerów hydrofilowych
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
dr inż. Renata Czechowska-Biskup

 •  2014 – Wiktoria Mozalewska

Thesis: Opatrunki hydrożelowe zawierające chitozan
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
dr inż. Renata Czechowska-Biskup

 •  2014 – Julia Knut

Thesis: Wpływ promieniowania na właściwości mechaniczne blend polimerów PLA i PCL.
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
dr inż. Radosław Wach

 •  2014 – Karolina Jadwiszczak

Thesis: Optymalizacja cienkich warstw termoczułych do hodowli komórkowych
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
mgr inż. Justyna Komasa

 •  2014 – Joanna Goleń

Thesis: Ocena aktywności biologicznej tetrapeptydu AcSDKP i jego zastosowanie do konstrukcji opatrunków hydrożelowych.
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
dr inż. Bożena Rokita

 • 2014 – Edyta Lewandowska 

Thesis: Biodegradowalne matryce polimerowe dla medycyny regeneracyjnej.
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
dr inż. Bożena Rokita


 • 2013 – Patrycja Koza

Thesis: Membrany hydrożelowe zawierające żelatynę
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
dr inż. Bożena Rokita

 • 2013 – Żaneta Michalska

Thesis: Warstwy hydrożelowe z poli(alkoholu winylowego)
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
dr inż. Bożena Rokita

 • 2013 – Tomasz Raupach

Thesis: Ocena trwałości peptydów poddanych działaniu promieniowania jonizującego
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
dr inż. Sławomir Kadłubowski

 • 2013 – Małgorzata Matusiak

Thesis: Radiacyjna synteza hydrożeli czułych na bodźce zewnętrzne
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
dr inż. Sławomir Kadłubowski

 • 2013 – Aneta Kasińska

Thesis: Wpływ pH na degradację kwasu hialuronowego w roztworach wodnych
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
dr inż. Radosław Wach

 • 2013 – Piotr Sawicki

Thesis: Wybrane aspekty oddziaływania ultradzwięków z DNA w roztworach wodnych
supervisor: dr hab. inż. Piotr Ulański
dr inż. Bożena Rokita

 • 2013 – Joanna Kędzior

Thesis: Nanocząstki srebra stabilizowane poli(kwasem akrylowym) – optymalizacja syntezy
supervisor: dr hab. inż. Piotr Ulański
dr inż. Renata Czechowska-Biskup

 • 2013 – Angelika Duszyńska

Thesis: Szczepienie radiacyjne polimerów termoczułych na powierzchniach dohodowli komórkowych
supervisor: dr hab. Piotr Ulański
mgr inż. Justyna Komasa


 •  2011 – Agnieszka Chachuła

Thesis: Kinetics of nanogel formation

 • 2011 – Katarzyna Kwiatyszek

Thesis: Influence of ionizing radiation on carboxymethyl chitosan

 • 2011 – Andrzej Miłek 

Thesis: Radiation grafting of poly(ethylene glycol) ethyl ether methacrylate onto polypropylene films


 •  2010 – Anna Grzybkowska

Thesis: Nerve repair guidance channels based on synthetic-natural polymer blends – biodegradation studies

 • 2010 – Katarzyna Blaźniak

Thesis: Radiation grafting of N-isopropylacrylamide onto polypropylene films

 • 2010 – Katarzyna Sadowska

Thesis: Hydrogel based microsystems containing laminin


 • 2009 – Adamus Agnieszka

Thesis: Nerve repair guidance channels based on synthetic-natural polymer blends – biodegradation studies

 • 2009 – Magdalena Grala

2009 – Otrzymywanie i funkcjonalizacja matryc hydrożelowych wykorzystywanych do hodowli tkanki nerwowej


 • 2008 – Paulina Sowik

Thesis: Nerve repair guidance channels based on synthetic- natural polymer blends – preliminary study

 • 2008 – Starzyńska Alicja

Thesis: Radiation-induced formation of hydrogel networks designed for cell cultivation

 • 2008 –  Lena Mikołajczyk

Thesis: Influence of ultra sounds on the decomposition of Triton X-100 in solutions

 • 2008 – Beata Kasprzak

Thesis: Influence of ionizing radiation on the heparin in aqueous solutions


 • 2007 – Grażyna Pepłowska

Thesis:  Rheological properties of irradiated poly(N-vinylpyrrolidone) aqueous solutions. Towards synthetic synovial fluid

 • 2007 – Marika Mielczarek

Thesis: Determination of Mark-Houwink parameters for chitosan in two-component solvents

 • 2007  – Sylwia Królik

Thesis: Synthesis of highly porous hydrogels for neural cell incubation


 • 2006 – Anna Adamczyk

Thesis:  PVP-PAA hydrogels for glucose detection

 • 2006 – Nina Zarucka

Thesis: Two-stage synthesis of poly(ethylene oxide) nanogels

 • 2006 – Małgorzata Stępień

Thesis: Radiation sterylization of poly(lactic acid) and poly(e-caprolactone)- preliminary study


 • 2005 – Wioletta Pawłowska
 • 2005 – Krzysztof Wasilewski

Thesis: Sonochemical reactions of Pluronic F127 in aqueous solution

 • 2005 – Paweł Woźniak

Thesis: Synthesis and properties of novel hydrogels for biomedical purposes


 • 2004 – Magdalena Woźniak
 • 2004 – Magdalena Rojewska
 • 2004 – Katarzyna Chudecka

Thesis: Zastosowanie ultradźwięków do interkalacji mitoksantronu do kwasu DNA


 • 2003 – Bożena Rokita

Thesis: Influence of hydrophobicity on sonochemical susceptibility of polymers in aqueous solution
Currently – Ph.D. student in the Group


 • 2002 – Katarzyna Filipczak

Thesis: Radiation induced changes of N,N’-methylenbisacrylamide as a prospect gel dosimeter component

 • 2002 – Renata Czechowska-Biskup

Thesis: Cholesterol and fat absorption reducing mixtures based on chitosan

 • 2002 – Ilona Grabska

Thesis: Reactions of Melatonin with Free Radicals
Currently – Ph.D. student in Group of Organic Physical Chemistry and Radiochemistry

 • 2002 – Ewa Kasprzak

Thesis: Inteligent Hydrogels Synthesized by Means of Ionizing Radiation

 • 2002 – Artur Henke

Thesis: Development of synovial fluid substitute based on high radical degradation resistant polymeric nano and microgels

 • 2002 – Jarosław Wąsikiewicz

Thesis: Sonodynamic anticancer therpy – on the verge of new method
Currently – Ph.D. student in Takasaki Radiation Research Establishment, Gunma, Japan


 • 2001 – Justyna Kobierska

Thesis: Wytwarzanie otoczek ochronnych na sferach komorowych i ocena szybkooci uwalniania z nich związków modelowych

 • 2001 – Justyna Klimczak – Jóźwiak

Thesis: Modification of ion track membranes

 • 2001 – Ewa Maciejek

Thesis: Zastosowanie ultradźwieków do kontrolowanej degradacji polimerów w roztworach wodnych


 • 1999 – Sławomir Kadłubowski

Thesis: Radiation synthesis of nanogels from poly(acrylic acid)
Currently – research officer in the Group


 •  1998 – Marek Kozicki

Thesis: Attempts on the model compounds encapsulation in the polymer spheres – hybrid artificial thyroid.
Currently – research officer position at Technical University of Lodz


 •  1997 – Monika Kędzia
 • 1997 – Agnieszka Dybała
 • 1997 – Ireneusz Janik
 • 1997 – Przemysław Stasica

Thesis: Reactions of Melatonin with radicals in water solution
Currently – Post. Doc. position at Glaxo-SmithClain, England


 • 1996 – Piotr Kujawa

Thesis: Pulse radiolysis as a method of determination of kinetic constants characteristic for separate polymerization reaction stages
Currently – Post. Doc. positon at the University of Montreal, Canada

 • 1996 – Radek Wach

Thesis: Radiation-induced transformations of poly(vinyl methylether) in aqueous solutions
2002-Radiation-induced crosslinking of cellulose ethers in water (Ph.D Thessis) (Gunma University, Japan)
Currently – Post Doc. position at the University of Tokyo, Nuclear Engineering Research Laboratory