Pliki do pobrania


Podstawy nanotechnologii

Wykłady:

PN regulamin pracowni MITR 2019/2020

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:


Fizykochemia roztworów polimerowych

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:


Chemia i technologia radiacyjna polimerów

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:


Zastosowanie ultradźwięków w technologii polimerów i medycynie

Instrukcje laboratoryjne: