<<Main

Publications:

>1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

<<Previous     Next >>


Publications in 2004

1. P. Ulański and J.M. Rosiak
Polymeric Nano/Microgels
Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology (red. H.S. Nalwa), ISBN 1-58883-001-2, American Scientific Publishers, Stevenson Ranch, CA, Vol. VIII, pp. 845-871

2. J.M. Rosiak, R. Czechowska-Biskup, K. Filipczak, A. Henke, S. Kadłubowski, M. Kozicki P. Ulański
Radiacyjna inżynieria biomedyczna
Postępy Techniki Jądrowej , 41 (2004) 1-15

3. Z.S.Nurkeeva, V.V. Khutoryanskiy, G.A. Mun, A.B. Bitekenova, S. Kadłubowski, Y.A. Shilina, P. Ulański, J.M. Rosiak
Interpolymer complexes of poly(acrylic acid) nanogels with some non-ionic polymers in aqueous solutions
Colloid Surface A, 236 (2004) 141-146

4. J.M. Rosiak, I. Janik, S. Kadłubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, M. Pietrzak, P. Stasica , P. Ulański
Biomateriały polimerowe otrzymywane metodami radiacyjnymi
40 Lat Bankowania i Sterylizacji Radiacyjnej Tkanek w Polsce. Przeszczep w Walce z Kalectwem” (red. A. Dziedzic-Gocławska, K. Ostrowski, J. Komender, J. Michalik, W. Stachowicz), Wydawca: PW Scan Com, Łomża (2004) ISBN 83-89517-07-8, pp.337-345

5. V.V.Khutoryanskiy, Z.S.Nurkeeva, G.A.Mun, A.D.Sergaziyev, S.Kadlubowski, N.A.Fefelova, T.Baizhumanova, J.M.Rosiak
Temperature-responsive linear polyelectrolytes and hydrogels based on [2-(methacryloyloxy)ethyl] trimethylammonium chloride and N-isopropylacrylamide and their complex formation with potassium hexacyanoferrates (II, III)
Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics, 42 (2004), 515-522

6. P.Sandilos, A.Angelopoulos, P.Baras, K.Dardoufas, P.Karaiskos, P.Kipouros, M.Kozicki, J.M.Rosiak, L.Sakelliou, I.Seimenis, L.Vlahos
Dose verification in clinical IMRT prostate incidents
Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 59 (2004) 1540-1547

7. E. Pantelis, A.K. Karlis, M. Kozicki, P. Papagiannis, L. Sakelliou, J. M. Rosiak
Polymer gel water equivalence and relative energy response with emphasis on low photon energy dosimetey in brachytherapy
Phys. Med. Biol, 49 (2004) 3495-3514

8. G.A. Mun, V.V. Khutoryanskiy, Z.S. Nurkeeva, A.D. Sergaziyev, N. A. Fefelova, J.M. Rosiak
Polyelectrolyte complexes of linear copolymers and hydrogels based on [2- (methacryloyloxy)ethyl] trimethylammonium chloride and N-isopropylacrylamide
Journal of_Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 42 (2004) 1506-1513

9. P. Fiedor, M. Kołodziejczyk, S. Fesołowicz, J. Rosiak, M. Sabat
Przeszczepianie izolowanych wysepek trzustki
Transplantologia Kliniczna, (Red. M. Rowiński, J. Wałaszewski, L. Paczka), Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa (2004) ISBN 83-200-2746-2, pp. 394-409

10. J. M. Rosiak, P. Ulański, S. Kadłubowski
Conventional and Radiation Synthesis of Polymeric Nano-and Microgels and Their Possible Applications
IAEA-TECDOC-xxxx, IAEA, Vienna, June 2004, pp. 104-125 (Emerging Applications of Radiation in Nanotechnology), ISSN 1011-4289).

11. J.M.Rosiak
Nano-and Microgels of Poly(Vinyl Methyl Ether) Obtained By Radiation Technique
IAEA-TECDOC-xxxx, IAEA, Vienna, June 2004, pp. 145-160 (Emerging Applications Of Radiation in Nanotechnology), ISSN 1011- 4289

12. R.Czechowska-Biskup, P. Ulański, J.M. Rosiak, A. Kumor, I. Kozak-Michałowska, J. Lorenc,J. Meler
Examination of plant fat- and cholesterol binding by chitosan of various molecular weights – preliminary data
Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, vol. X, (red. H. Struszczyk), ISBN 83-918969-5-1, Polskie Towarzystwo Chitynowe, Łódź (2004) pp. 121-130

13. J.Meler, J. Pluta, P. Ulański
Effect of physicochemical factors on binding the lipids by chitosans
Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, vol. X, (red. H. Struszczyk), ISBN 83-918969-5-1, Polskie Towarzystwo Chitynowe, Łódź (2004) pp. 139-146