ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usług

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

 

 

 

 

Prosimy wybrać pierwszą literę nazwiska:
A - F             G - M             N - Ś             T - Ż
Gąsiorowski Andrzej mgr inż. +48 42 631 30 86 pok.W 021
Imiela Anna mgr +48 42 631 31 91 pok.W 309
Jakubowska Teresa
Kannath Suraj mgr +48 42 631 31 86 Napisz do tej osoby pok. Ż 123
Kaźmierczak Łukasz mgr inż. pok.Ż 109
Klajman Kamila mgr inż. +48 42 631 31 86 Napisz do tej osoby pok. Ż 123
Matusiak Małgorzata mgr inż.
Miazek Krystian

Objaśnienia liter przed numerem pokoju:
W - Wróblewskiego 15
Ż - Żeromskiego 116