ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usług

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

evden eve nakliyat malatya rent a car parça eşya taş?ma istanbul şehirler aras? nakliyat fabrika taş?mac?l??? istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taş?ma ofis taş?ma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama büyü aşk büyüsü ay?rma büyüsü medyum burak medyum medyum şikayetleri medyum yorumlar? büyü aşk büyüsü ba?lama büyüsü dua aşk duas? aşk büyüsü medyum büyü dua büyü aşk büyüsü ba?lama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumlar? ba?lama büyüsü geri getirme büyüsü aşk büyüsü aly foods tortilla pizza taban? galvanizli sac hrp sac hukuk bürosu aile avukat? ceza avukat? mekjoy seo instagram takipçi sat?n al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell alfa shell uluslararas? nakliyat eşya depolama istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemicznym PŁ w zakresie 40 przedmiotów podstawowych, 55 przedmiotów specjalistycznych oraz 8 przedmiotów w ramach Studium Doktoranckiego.  Ponadto, prowadzone są zajęcia ze studentami Wydziałów: Mechanicznego, Inżynierii Prosesowej i Ochrony Środowiska.

 

 

Instytut prowadzi specjalności:
- Inżynieria Biomedyczna i Radiacyjna (IBiR) na  kierunku Technologia Chemiczna (I i II stopień studiów). Absolwenci IBiR, zapoznani z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi, z projektowaniem nowych biomateriałów, są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w dziedzinach nauki i przemysłu związanych z medycyną.

Ponadto, wspólnie z Instytutem Chemii Organicznej prowadzimy specjalności:

- Chemia Biologiczna (I stopień studiów)
- Chemia Medyczna (II stopień studiów) 

Absolwenci, zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi badania struktury i funkcji leków, metod diagnostyki i terapii oraz podstaw inżynierii biomateriałowej mogą podjąć pracę w dziedzinach nauki i przemysłu związanych z medycyną.    

  

Dla kierunku Nanotechnologia wspólnie z Instytutem Chemii Ogólnej i Ekologicznej i Katedrą Fizyki Molekularnej):

- Nanomateriały Funkcjonalne (I stopień studiów)

Studia I stopniapokaż ↓
Studia II stopniapokaż ↓
Studia III stopniapokaż ↓

W chwili obecnej 18 doktorantów wykonuje swoje prace doktorskie pod kierunkiem pracowników Instytutu. W ciągu ostatnich 5 lat w ramach Studium Doktoranckiego w Instytucie zrealizowano 12 doktoratów.

z ostatnich pięciu latpokaż ↓
Rok 2021
Suraj Kannath

Study of hydrogen atom transfer reactions: role of microsolvation and nuclear quantum effects in hydrogen kinetic isotope effects


Rok 2020
Tadeusz Strózik

Badanie oddziaływań jonowych porfiryn z albuminą osocza krwi i z DNA - eksperyment i modelowanie komputerowe


Luis Vasquez

Insight into Vapor Pressure Isotope Effects by Quantum Chemistry Methods


Rok 2019
Agnieszka Krzemińska-Kowalska

Theoretical studies of HIV-1 enzymes


Karolina Dębowska

Charakterystyka wybranych antyoksydantów oraz próbników wykorzystywanych do detekcji nadtlenoazotynu


Renata Smulik-Izydorczyk

Charakterystyka reaktywności azanonu (HNO) i wybranych jego donorów

Promotor pomocniczy: dr inż. Adam Sikora


Rok 2018
Monika Kopeć

Obrazowanie Ramana ludzkiej tkanki nowotworowej oraz nowotworowych i normalnych kultur komórkowych

Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Surmacki


Ewa Gapys

Mechanistyczne aspekty reaktywności wodoronadtlenków generowanych na aminokwasach, peptydach i białkach

Promotor pomocniczy: dr inż. Radosław Michalski


Małgorzata Szymańska-Owczarek

Kwas askorbinowy i rodnikowe produkty jego utleniania w układach homogenicznych i mikroheterogenicznych


Tomasz Frączek

Projektowanie inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV


wcześniejszepokaż ↓
Rok 2017
Justyna Krych-Madej

Reakcje katalazy z wybranymi związkami egzo- i endogennymi 


Bartosz Michałowski

Mechanistyczne aspekty detekcji reaktywnych form tlenu i azotu z wykorzystaniem wybranych próbników fluorescencjogennych 


Rok 2016
Katarzyna Romek

Studies of isotopic fractionation of 13C during biotransformation and in enzymatic reactions


Anna Grzybkowska

Mechanisms of enzymatic and uncatalyzed s-triazine hydrolysis 


Dawid Dębski

Mechanistyczne aspekty oksydatywnej konwersji próbników przeznaczonych do detekcji nadtlenku wodoru i nadtlenoazotynu 


Nina Bartoszek

Zastosowanie metod radiacyjnych do badania kinetyki reakcji rodnikowych w wodnych roztworach monomerów i polimerów


Paweł Wroński

Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane fizyko-chemiczne właściwości tlenku tytanu (IV)


Rok 2015
Paweł Adamczyk

Theoretical evaluation of isotopic fractionation in oxidative degradation of environmentally important aromatic pollutants 


Rabindra Nath Manna

Theoretical study on aerobic degradation processes of hexachlocyclohexane isomers catalyzed by the haloalkane dehalogenases LinA and LinB 


Joanna Dzierżawska

Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe poli(węglanu trimetylenu 


Małgorzata Urbaniak

Badania reaktywności chemicznej i działania naczyniorozszerzającego potencjalnych donorów NO będących analogami nikotynamidu 


Małgorzata Jakubowska

Oddziaływanie związków o potencjalnym działaniu śródbłonkowym z glikozoaminoglikanami


Anna Pabiś

Theoretical Studies of Biodegradation of Nitrobenzene by Nitrobenzene Dioxygenase 


Rok 2014
Inacrist Geronimo

Isotope Fractionation Associated with Contaminant Degradation Mechanisms


Joanna Szala-Bilnik

Badania komputerowe procesów lokalizacji i transportu wolnych rodników w wodzie pod- i nadkrytycznej


Rok 2013
Przemysław Michalak
Symulacje komputerowe procesów separacji nośników ładunku w organicznych ogniwach fotowoltaicznych

Milena Marszałek
Procesy fotochemiczne i radiacyjne w wodnych roztworach alkaloidów w nieobecności i obecności DNA i albuminy surowicy krwi (HSA)

Rok 2012
Ewa Banasiak
Reakcje hemoglobiny z reaktywnymi formami tlenu w nieobecności i obecności flawonoidów i surfaktantów

Arkadiusz Jarota
Mechanizmy dyssypacji energii i dynamika femtosekundowa wybranych metaloftalocyjanin

Jakub Surmacki
Diagnostyka zmian nowotworowych ludzkiego gruczołu piersiowego metodą spektroskopii Ramana

Łukasz Szatkowski
Mechanizmy enzymatycznej dehalogenacji pochodnych chlorofenoli

Paweł Grabowski
Radiologczna ocena przydatności polskich wód geotermalnych do celów pitnych i balneologicznych

Rok 2011
Michał Jaskólski
Symulacje komputerowe procesów rekombinacji elektronów i jonów w torach promieniowania w skroplonym argonie

Katarzyna Świderek
Isotope Effects on Binding Ligands in the Active Site of Lactate Dehydrogenase

Radosław Michalski
Mechanistyczne aspekty polimeryzacji radiacyjnej w cieczach jonowych

Rok 2010
Magdalena Długosz

Źródła radionuklidów: 210Pb, 210Po, 226Ra i 228Ac(228Ra) w powietrzu atmosferycznym w Łodzi i związane z tym narażenie radiologiczne ludności 

 

 

 

 


Sylwia Bzdon
Fotokatalityczny rozkład wodnych roztworów dodecylobenzenosulfonianu sodu z wykorzystaniem TiO2.

Rok 2009
Konrad Sulak
Samoasocjacja anionowych surfaktantów perluorowych w rotworach wodnych. Badania metodami próbników spektroskopowych.

Bożena Rokita
Sonoliza wybranych polimerów w roztworach wodnych

Rok 2008
Renata Czechowska-Biskup
Badania właściowości fizykochemicznych chitozanu oraz jego przydatności do zastosowania jako suplementu diety

Owczarek Emilia
Wpływ solwatacji na wiązanie jonów z polielektrolitami

Szajerski Piotr
Właściwości zmiatajace wybranych związków o potencjale leczniczym względem rodników tlenowych

Henke Artur
Radiacyjna synteza nano- i mikrożeli polimerowych w oparciu o kompleksy międzypolimerowe

Sobczyk Katarzyna
Wytwarzanie matryc dla inżynierii tkankowej z poli(-kaprolaktonu) i jego przemiany radiacyjne

Michał Rostkowski
Modelowanie kinetycznego efektu izotopowego wodoru reakcji katalizowanej przez reduktazę naftolową

Olszewski Marcin
Zastosowanie metod izotopowych do badania szybkości sedymentacji w zbiornikach wodnych.

Rok 2007
Sulak Edyta
Radiacyjne i fotochemiczne badania porównawcze preparatów zawierających chlorynę E6

Maciejewska Magdalena
Dianion kwasu 2,2'-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego), ABTS2-, jako próbnik reaktywności rodnikowych produktów utleniania aminokwasów alifatycznych w układach homogenicznych i mikroheterogenicznych

Jurgas-Grudzińska Monika
Aktywność i stabilność białek hemowych w układach mikroheterogenicznych

Sikora Adam
Procesy powstawania kationów nitreniowych towarzyszące reakcjom przeniesienia elektronu

Didik Joanna
Reakcje białek hemowych z nadtlenoazotynem i rodnikowymi produktami jego rozkładu

Czerwińska Małogorzata
Mechaniztyczne aspekty reakcji wybranych jonów molekularnych prowadzących do powstania anionorodnika ponadtlenkowego

Kijewska Ilona
Wiązanie jonów z heparyną w roztworach wieloskładnikowych

Rok 2006
Tomczyk Monika

Właściwości wody w układach zorganizowanych


Steblecka Małgorzata
Wpływ elektrolitu na reakcje przeniesienia elektronu w cieczach polarnych

Staluszka Justyna
Badania EPR produktów gamma radiolizy zasad azotowych i ich pochodnych oraz DNA w zeszklonych roztworach wodnych

Celińska Joanna
Wpływ wiologenów na aktywność wybranych flawoenzymów

Rok 2005
Szymczyk Iwona
Dynamika wibracyjna i własności fotochemiczne pochodnych ftalocyjaniny badane metodami rozpraszania Ramana, spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej

Kwiecień Renata
Modelowanie mechanizmów reakcji katalizowanych przez mutazy zależne od witaminy B12 .

Krzemińska-Flowers Małgorzata
Air pollution source apportionment on the basis of trace element content in atmospheric particulate matter in Lodz, Poland

Rok 2004
Sicińska Daria
Efekty izotopowe spontanicznych i katalizowanych enzymatycznie reakcji dekarboksylacji

Rybak Małgorzata
Wpływ wiązania wybranych soli pirydyniowych z heparyną na ich właściwości oksydacyjne

Kozicki Marek
Inicjowane radiacyjnie reakcje monomerów dwuwinylowych i ich zastosowanie do dozymetrii w radioterapii

Kuba Agnieszka
Procesy transportu w roztworach wodnych zawierających substancje hydrofobowe

Kadłubowski Sławomir
Radiacyjna synteza nanożeli polimerowych

Bujnicka Katarzyna
Solwatacja jonów Ca2+ w roztworach wieloskładnikowych

Rok 2003
Grzesiak Edyta
Badanie interkalacji wybranych pochodnych antracenu z DNA

Kowalczyk Dorota
Reakcje przeniesienia elektronu indukowane radiacyjnie i fotochemicznie w wodnych roztworach polielektrolitów

Wieczorkowska Marzena
Konwersja NADHNAD+ indukowana solami pirydyniowymi: aspekty kinetyczne, mechanistyczne i aplikacyjne

Kołodziejska-Huben Magdalena
Efekty izotopowe reakcji katalizowanej przez krotonazę oraz modelowych reakcji chemicznych

Dybała-Defratyka Agnieszka
Efekty izotopowe wodoru reakcji katalizowanej przez mutazę metylomalonylo-CoA

Rok 2002
Ostrowska Monika
Oszacowanie dawki skutecznej od radonu dla mieszkańców województwa łódzkiego na podstawie pomiarów stężenia radonu i współczynnika równowagi F

Stasica Przemysław
Reakcje melatoniny z rodnikami w roztworach wodnych

Zielonka Jacek
Nietrwałe produkty pośrednie w reakcjach redoks wybranych soli pirydyniowych

Paradowska-Moszkowska Katarzyna
Korelacja pomiędzy przejściami fazowymi a dynamiką wibracyjną difenyloacetylenu w roztworach i w fazie stałej

Brożek-Płuska Beata
Uporządkowanie strukturalne i relaksacja wibracyjna fenyloacetylenu w roztworach ciekłych i matrycach zamrożonych w niskich temperaturach

Rok 2001
Waliszewska Gabriela
Rozpraszanie Ramana i mechanizmy relaksacji wibracyjnej w fenylowych pochodnych acetylenu

Szreder Tomasz
Procesy przeniesienia ładunku i energii w poli(propylenie)

Lewandowicz Andrzej
Badanie mechanizmów enzymatycznej dehalogenacji za pomocą kinetycznych efektów izotopowych chloru

Janik Ireneusz
Badanie przemian poli(metoksyetylenu) indukowanych radiacyjnie