ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usług

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Tematy prac dyplomowych realizowanych w ramach specjalności:
- Inżynieria Biomedyczna i Radiacyjna (IBiR)
- Informatyka Chemiczna i Modelowanie
Molekularne (ICiMM)
-
Chemia Medyczna (ChM)
oraz w ramach kierunku studiów:
-
Ochrona Środowiska (OŚ)
-
Chemia i Fizyka Polimerów. (ChiFP)

Prosimy wybrać specjalność

Egzamin dyplomowy
Zestawy przedmiotów do wyboru oraz pytań na egzamin dyplomowy znajdują się w strefie logowania dyplomant w sekcji pliki do pobrania. Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na 2 pytania z wybranego przedmiotu podstawowego oraz na 2 pytania z wybranego przedmiotu specjalizacyjnego.

Prosimy wybrać specjalność