dr hab. inż. pracownik emerytowany Jerzy Lech GĘBICKI

1981 - doktor nauk chem. - Politechnika Łódzka
2005 - doktor hab. -  Politechnika Łódzka

Członek Rady Wydziału Chemicznego PŁ, od 2008  Prodziekan ds. rozwoju i kontaktów mię8zynarodowych. Członek Senatu PŁ kadencji 2002-2005. Członek prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (2004-2007).  Prezes Oddziału Łódzkiego PTBR  Oddziału Łódzkiego PTBR (1995-2001). Koordynator i główny organizator cylku międzynardowych konferencji PULS. Kierwonik lub wykonawca 7 projektów badawczych KBN.

Staże naukowe: Leeds Uniwersity, Wlk. Brytania (1980) ETH, Zurych, Szwajcaria (1982/83, 1988/89), Uniwersytet w Lipsku, Niemcy (2002, 2003).

Zainteresowania naukowe: właściwości mikroemulsji typu woda w oleju w aspekcie ich wykorzystania jako modelu środowiska biologicznego; reaktywność rodników utworzonych na cząsteczkach biologicznie ważnych; zastosowanie metod impulsowych (radioliza impulsowa, ‘stopped flow’) w chemii i biochemii.

Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską (1982), Zespołowej Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (1992) oraz Nagród Rektora PŁ za działalność naukową i organizacyjną. Wyróżniony Odznaką Zasłużony dla PŁ (2002).

Publikacjepokaż ↓
Rok 2018

J.L. Gębicki, M. Szymanska-Owczarek, B. Pacholczyk, S. Jankowski

Ascorbyl radical disproportionation in reverse micellar systems

Radiat. Phys. Chem. 145 (2018) 174-179,DOI: 10.1016/j.radphyschem.2017.10.019


J.L. Gębicki, M. Szymanska-Owczarek, B. Pacholczyk-Sienicka, S. Jankowski

Ascorbyl radical disproportionation in reverse micellar systems

Radiat. Phys. Chem. 145 (2018) 174-179, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2017.10.019


Politechnika Łódzka
Instytut Techniki Radiacyjnej
Wróblewskiego 15
93-590 Łódź

zamknij to okno