profesor emerytowany Jerzy GĘBICKI

1976 - doktor nauk chem. - Politechnika Łódzka
1985 - doktor hab. - Politechnika Łódzka 
1993 - tytuł profesora

Profesor zwyczajny. Członek Rady Wydziału Chemicznego PŁ. Koordynator projektów zamawianych.

Staże naukowe:- State University of New York, Stony Brook, USA (1979-1981); University of Utah, Salt Lake City, USA (1982-1983); University of Texas, Austin, USA (1987); University of Fribourg, Fribourg, Szwajcaria(1990); Ohio State University, Columbus, USA (1992,1994,1997).

Zainteresowania naukowe: - struktura i reaktywność jonów molekularnych, chemia ksenobiotyków, molekularne mechanizmy oraz projektowanie nowych substancji leczniczych.

Wyróżnienia naukowe:
Laureat Subsydium Uczonego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999),
wielokrotny laureat Nagrody MEN (1977, 1987, 2001, 2004)
oraz Nagrody PTBR (1995, 2001, 2004). 
Odznaczony
medalem J. Zawidzkiego PTCH (2000)
i medalem im. M. Skłodowskiej-Curie PTBR (2007).
Wyróżnienie Urzędu m. Łodzi " Łódzkie Eureka" (2005).
Laureat Zespołowej Nagrody Premiera RP (2007).
Współtwórca 30 patentów (zgłoszeń patentowych).
  

Publikacjepokaż ↓
Rok 2018

M.A. Zabielska, J. Adamus, R. Kowalski, J. Gebicki, E.M. Slominska, Z. Khalpey, R.T. Smolenski

Cardioprotective effect of N-methylnicotinamide salt of pyruvate in experimental model of cardiac hypoxia

Pharmacological Reports, 70 (2018) 378-384, DOI: 10.1016/j.pharep.2017.09.011


Rok 2017

A. Denslow; M. Świtalska; M. Nowak; M. Maciejewska; S. Chłopicki; A. Marcinek; J. Gębicki; J. Wietrzyk

The effects of 1,4-dimethylpyridine in metastatic prostate cancer in mice

BMC Cancer 17 (2017) 117, DOI: 10.1186/s12885-017-3161-4


Rok 2016

A. Blazejczyk, M. Switalska, S. Chlopicki, A. Marcinek, J. Gebicki, M. Nowak, A. Nasulewicz-Goldeman

1-methylnicotinamide and its structural analog 1,4-dimethylpyridine for the prevention of cancer metastasis

J. Exp. Clin. Canc. Res.35, (2016) 110-123, DOI: 10.1186/s13046-016-0389-9


L. Piotrowski, A. Marcinek, J. Gebicki, M. Urbaniak, B. Jedrzejczak

Note: Flow mediated skin fluorescence-​A novel technique for evaluation of cutaneous microcirculation

Rev. Sci. Instrum., 87 (2016) 036111, DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4945044


Rok 2014

B. Kalaska, L. Piotrowski, A. Leszczynska, B. Michalowski, K. Kramkowski, T. Kaminski, J. Adamus, A. Marcinek, J. Gebicki, A. Mogielnicki, and W. Buczko

Antithrombotic Effects of Pyridinium Compounds Formed from Trigonelline upon Coffee Roasting

J. Agric. Food Chem. 62 (2014) 2853


M. Jakubowska, J. Adamus, J. Gębicki, A. Marcinek, A. Sikora

Pulse radiolysis and spectrophotometric studies on the binding of organic cations with heparin

Radiat. Phys. Chem., 2014, 99, 6


Politechnika Łódzka
Instytut Techniki Radiacyjnej
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź

zamknij to okno