profesor emerytowany Jerzy GĘBICKI

1976 - doktor nauk chem. - Politechnika Łódzka
1985 - doktor hab. - Politechnika Łódzka 
1993 - tytuł profesora

Profesor zwyczajny. Członek Rady Wydziału Chemicznego PŁ. Koordynator projektów zamawianych.

Staże naukowe:- State University of New York, Stony Brook, USA (1979-1981); University of Utah, Salt Lake City, USA (1982-1983); University of Texas, Austin, USA (1987); University of Fribourg, Fribourg, Szwajcaria(1990); Ohio State University, Columbus, USA (1992,1994,1997).

Zainteresowania naukowe: - struktura i reaktywność jonów molekularnych, chemia ksenobiotyków, molekularne mechanizmy oraz projektowanie nowych substancji leczniczych.

Wyróżnienia naukowe:
Laureat Subsydium Uczonego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999),
wielokrotny laureat Nagrody MEN (1977, 1987, 2001, 2004)
oraz Nagrody PTBR (1995, 2001, 2004). 
Odznaczony
medalem J. Zawidzkiego PTCH (2000)
i medalem im. M. Skłodowskiej-Curie PTBR (2007).
Wyróżnienie Urzędu m. Łodzi " Łódzkie Eureka" (2005).
Laureat Zespołowej Nagrody Premiera RP (2007).
Współtwórca 30 patentów (zgłoszeń patentowych).
  

Publikacjepokaż ↓
Rok 2018

M.A. Zabielska, J. Adamus, R. Kowalski, J. Gebicki, E.M. Slominska, Z. Khalpey, R.T. Smolenski

Cardioprotective effect of N-methylnicotinamide salt of pyruvate in experimental model of cardiac hypoxia

Pharmacological Reports, 70 (2018) 378-384, DOI: 10.1016/j.pharep.2017.09.011


Rok 2017

A. Denslow; M. Świtalska; M. Nowak; M. Maciejewska; S. Chłopicki; A. Marcinek; J. Gębicki; J. Wietrzyk

The effects of 1,4-dimethylpyridine in metastatic prostate cancer in mice

BMC Cancer 17 (2017) 117, DOI: 10.1186/s12885-017-3161-4


Rok 2016

A. Blazejczyk, M. Switalska, S. Chlopicki, A. Marcinek, J. Gebicki, M. Nowak, A. Nasulewicz-Goldeman

1-methylnicotinamide and its structural analog 1,4-dimethylpyridine for the prevention of cancer metastasis

J. Exp. Clin. Canc. Res.35, (2016) 110-123, DOI: 10.1186/s13046-016-0389-9


L. Piotrowski, A. Marcinek, J. Gebicki, M. Urbaniak, B. Jedrzejczak

Note: Flow mediated skin fluorescence-​A novel technique for evaluation of cutaneous microcirculation

Rev. Sci. Instrum., 87 (2016) 036111, DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4945044


Politechnika Łódzka
Instytut Techniki Radiacyjnej
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź

zamknij to okno