prof. dr hab. Halina ABRAMCZYK

1999 - tytuł profesora
1989 - doktor hab. - Politechnika Łódzka
1982 - doktor nauk chem. - Politechnika Łódzka

Profesor zwyczajny, kieruje Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej na Wydziale Chemicznym, Politechniki Łódzkiej. Prowadzi badania nad wdrożeniem nowoczesnej techniki diagnostycznej do wykrywania wczesnych zmian nowotworowych metodą światła rozproszonego Ramana i obrazowania Ramana oraz monitorowania zmian nowotworowych in vivo w czasie realnym operacji. W Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej stworzyła laboratorium naukowe odpowiadające najwyższym standardom światowym – Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej (LLSM). Jest członkiem wielu komitetów naukowych międzynarodowych stowarzyszeń oraz komitetów redakcyjnych naukowych czasopism międzynarodowych: CLEO Europe-EQEC, European Conference on Spectroscopy of Biological Molecules, POLFEL (Polish Free Electron Laser), Marie Curie Excellence Chair Summer School, European Congress on Molecular Spectroscopy, European Molecular Liquids Group Annual Meeting, Euresco, członek komitetu redakcyjnego: Journal of Molecular Liquids, członek zarządu European Molecular Liquids Group (1992-2015). Jest przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta.

W 2016 roku została powołana do Rady Kongresu Nauki (https://nkn.gov.pl/rada-programowa/).

Staże: Wiele lat spędziła za granicą pracując w Zentrum fur Interdisziplinare Forschung, w Universität Bielefeld w Niemczech, w Consejo Superior de Investigaciones Cientificas w Madrycie, w Martin Luther Universität w Halle, Niemcy, w University of Arizona w Stanach Zjednoczonych. W latach 2002-2003 otrzymała od rządu amerykańskiego prestiżowe stypendium Fulbrighta, zaś w latach 2007-2010 mieszkała w Berlinie kierując Katedrą Marie Curie w Max Born Institute. Niemieckie gazety okrzyknęły ją Marią Curie od Laserów („Marie Curie der Laserforshung”). W latach 2009-2010 mieszkała w Kenii i pracowała w University of Nairobi.

 

Zainteresowania naukowe: eksperymentalna i teoretyczna chemia fizyczna; spektroskopia molekularna; spektroskopia Ramana, spektroskopia laserowa, femtosekundowe metody laserowe rozdzielcze w czasie , biospektroskopia, metody diagnostyczne, obrazowanie Ramana, wzmocniona powierzchniowo spektroskopii Ramana (SERS), mikroskopia sił atomowych (AFM), skaningowa mikroskopia optyczna biskiego pola (SNOM), biochemiczna i nanomechaniczna charakterystyka prawidłowych i zmienionych nowotworowo tkanek ludzkiego: mózgu, gruczołu piersiowego, przewodu pokarmowego, organów głowy i szyi, oraz ludzkich linii komórkowych, spektroskopia IR, femtosekundowa i pikosekundowa spektroskopia laserowa rozdzielcza w czasie; chemia radiacyjna; fotochemia fotouczulaczy III generacji w fotodynamicznej terapii raka; fotochemia bakteriorodopsyny oraz modyfikowanych odmian bakteriorodopsyny BR 5.13, BR 6.11, procesy dynamiczne i struktura międzycząsteczkowa w cieczach, szkliwach, kryształach; dynamika reakcji i solwatacji; relaksacja wibracyjna; relaksacja elektronowa; rozpraszanie światła; optyczne zjawiska nieliniowe.

W analizie układów biologicznych prace prof. H. Abramczyk koncentrują się szczególnie na wdrożeniu do praktyki klinicznej „biopsji optycznej” pozwalającej w oparciu o biomarkery spektroskopowe na jednoznaczne wskazanie marginesu zmian nowotworowych różnych narządów ludzkich: mózgu, gruczołu piersiowego, przewodu pokarmowego, organów głowy i szyi i odróżnienie tkanek prawidłowych od nowotworowych. Autorka zgłoszenia patentowego: Identyfikacja zmian nowotworowych w oparciu o markery Ramana osocza krwi ludzkiej. Translacja do klinicznych badań diagnostycznych P422975.

Jest autorką około 150 publikacji (w tym około 100 w czasopismach JCR) oraz 11 książek i rozdziałów w książkach naukowych, w tym Introduction to Laser Spectroscopy, 2005, Elsevier. Wygłosiła wiele wykładów na całym świecie, w tym na konferencjach międzynarodowych 54 wykłady plenarne i na zaproszenie.

Prywatnie uwielbia podróże, bo jak twierdzi odsłaniają one dynamikę naszych poszukiwań bardziej niż inne obszary ludzkiej działalności. Odwiedziła około 50 krajów na wszystkich kontynentach. Jej książka „Czy Afryka zaśpiewa o mnie pieśń?” pozwala odwiedzić magiczne miejsca w Afryce, podążać śladami białych osadników XX wieku, poznawać historie niezwykłych ludzi i ich pasjonujące życie.

Publikacjepokaż ↓
Rok 2019

H. Abramczyk, A. Imiela, A. Śliwińska

Novel strategies of Raman imaging for exploring cancer lipid reprogramming

J. Mol. Liquids, 274 (2019) 52-59, DOI:10.1016/j.molliq.2018.10.082


Rok 2018

H. Abramczyk, B. Brożek-Płuska, M. Kopeć

Polarized Raman microscopy imaging: Capabilities and challenges for cancer research

J. Mol. Liquids 259 (2018) 102-11, DOI: 10.1016/j.molliq.2018.03.016


M. Kopec, H. Abramczyk

Angiogenesis - a crucial step in breast cancer growth, progression and dissemination by Raman imaging

Spectrochim Acta Part A: Mol. Biomol. Spectrosc. 198 (2018) 338-345, DOI: 10.1016/j.saa.2018.02.058


B. Brożek-Pluska, M. Kopeć, J. Surmacki, H. Abramczyk

Histochemical analysis of human breast tissue samples by IR and Raman spectroscopies. Protocols discussion

 Infrared Phys Technol, 93 (2018) 247-254, DOI: 10.1016/j.infrared.2018.08.005


H. Abramczyk, A. Imiela

The biochemical, nanomechanical and chemometric signatures of brain cancers

Spectrochim. Acta part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 188 (2018) 8-19, DOI: 10.1016/j.saa.2017.06.037


Rok 2017

A. Imiela, B. Polis, L. Polis, H. Abramczyk

Novel strategies of Raman imaging for brain tumor research

Oncotarget 8 (2017) 85290-85310, DOI: 10.18632/oncotarget.19668


H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska

Apical-basal polarity of epithelial cells imaged by Raman microscopy and Raman imaging: Capabilities and challenges for cancer research

J. Mol. Liquids, 245 (2017) 52-61, DOI: 10.1016/j.molliq.2017.05.142


H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska, J. Surmacki, M. Tondussonb, E. Freysz

Photostability of biological systems—Femtosecond dynamics of zinc tetrasulfonated phthalocyanine at cancerous and noncancerous human Breast tissues

J. Photochem. Photobiol A: Chem, 332 (2017) 10, DOI: 10.1016/j.jphotochem.201


Rok 2016

A. Karczemska, T. Jakubowski, M. Ouzillou, D. Batory, H. Abramczyk, B. Brożek-Płuska, M. Kopeć, M. Kozanecki, G. Wiosna-Sałyga

Investigations of Carbon Phases in Canyon Diablo Meteorite

Meteorit. Planet Sci., 51 (2016) A361-A361 


B. Brozek-Pluska, M. Kopec, H. Abramczyk

Development of a new diagnostic Raman method for monitoring epigenetic modifications in the cancer cells of human breast tissue

Anal. Methods, 8 (2016) 8542-8553, DOI: 10.1039/C6AY02559E


B. Brozek-Pluska, M. Orlikowski, H. Abramczyk

Phthalocyanines: From Dyes to Photosensitizers in Diagnostics and Treatment of Cancer. Spectroscopy and Raman Imaging Studies of Phthalocyanines in Human Breast Tissues

Handbook of Porphyrin Science, With Applications to Chemistry, Physics, Materials Science, Engineering, Biology and Medicine, Volume 39: Towards Diagnostics and Treatment of Cancer, Edited by: Karl M Kadish (University of Houston, USA), Kevin M Smith (Louisiana State University, USA), Roger Guilard (Université de Bourgogne, France), ISBN: 978-981-3140-76-9, DOI: 10.1142/9789813149595_0001, 1-49


H. Abramczyk and J. Surmacki

Antitumor Activity of Dietary Carotenoids, and Prospects for Applications in Therapy in Carotenoids. Nutrition, Analysis and Technology, A. Kaczor and M. Barańska (Eds)

John Wiley and Sons, Ltd., Chichester, UK, 2016, ISBN 978-1-118-62226-1


H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska

New look inside human breast ducts with Raman imaging. Raman candidates as diagnostic markers for breast cancer prognosis: Mammaglobin, palmitic acid and sphingomyelin

Anal. Chimica Acta 909 (2016) 91, DOI: 10.1016/j.aca.2015.12.038


H. Abramczyk, J. Surmacki, M. Kopec, A. K. Olejnik, A. Kaufman-Szymczyk and K. Fabianowska-Majewska

Epigenetic changes in cancer by Raman imaging, fluorescence imaging, AFM and scanning near-field optical microscopy (SNOM). Acetylation in normal and human cancer breast cells MCF10A, MCF7 and MDA-MB-231

Analyst 141 (2016) 5646-5658, DOI: 10.1039/C6AN00859C


H. Abramczyk, M. Kopeć, M. Jędrzejczyk

Medical Applications of Raman Spectroscopy: New Look Inside Human Body With Raman Imaging

in Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering, 2016, ISBN: 978-0-12-409547-2, DOI: 10.1016/B978-0-12-409547-2.12159-6


Rok 2015

B. Brozek-Pluska, M. Kopec, J. Surmacki and H. Abramczyk

Raman microspectroscopy of the noncancerous and the cancerous human breast tissues. Identification and phase transitions of linoleic and oleic acids by Raman spectroscopy and Raman low-temperature studies

Analyst, 140 (2015) 2134, DOI:10.1039/C4AN01877J


H. Abramczyk, J. Surmacki, M. Kopec, A.K. Olejnik, K. Lubecka-Pietruszewska and K. Fabianowska-Majewska

The role of lipid droplets and adipocytes in cancer. Raman imaging of cell cultures: MCF10A, MCF7, MDA-MB-231 compared to adipocytes in cancerous human breast tissue

Analyst 140 (2015) 2224, DOI: 10.1039/C4AN01875C


J. Surmacki, B. Brozek-Pluska, R. Kordek, and H. Abramczyk

The lipid-reactive oxygen species phenotype of breast cancer. Raman spectroscopy and mapping, PCA and PLSDA for invasive ductal carcinoma and invasive lobular carcinoma. Molecular tumorigenic mechanisms beyond Warburg effect

Analyst 140 (2015) 2121, DOI: 10.1039/C4AN01876A


P. Wronski, J. Surmacki, H. Abramczyk, A. Adamus, M. Nowosielska, W. Maniukiewicz, M. Kozanecki, M. Szadkowska-Nicze

Surface, optical and photocatalytic properties of silica-supported TiO2 treated with electron beam

Radiation Phys Chem. 109 (2015) 40-47, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2014.12.009


Politechnika Łódzka Instytut
Techniki Radiacyjnej
Wróblewskiego 15
93-590 Łódź

+48 42 631 31 75
http://mitr.p.lodz.pl/raman
zamknij to okno