Upamiętnienie Profesora Kroh

12 czerwca 2018 r. w budynku Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Profesora dr. hab. Jerzego Kroh (1924-2016), Członka rzeczywistego PAN, założyciela i Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, założyciela i wieloletniego Dyrektora MITR, Rektora PŁ w latach 1981-1987.

Na zdjęciu od lewej do prawej: Prof. dr hab. Andrzej Marcinek (Dyrektor MITR), Jan Kroh (Syn Prof. Kroh), Prof. dr hab. Sławomir Wiak (Rektor PŁ), Hanna Zdanowska (Prezydent Łodzi), Prof. PŁ dr hab. Piotr Ulański (Prezes OŁ PTBR).

W roku 2017 przypada 50 rocznica powstania PTBR. Jednocześnie obchodzimy 150 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, patronki naszego Towarzystwa. Z tej podwójnej okazji zorganizowaliśmy uroczystą sesję pt.

Jubileuszowa sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Promieniowanie w nauce, technologii, medycynie i środowisku naturalnym,

która odbyła się 29 czerwca br. w Pałacu Staszica w Warszawie. Uczestnicy wysłuchali wykładów o charakterze historycznym, jak również prezentacji będących przeglądem głównych kierunków współczesnych badań naukowych w dziedzinach związanych z merytoryczną działalnością PTBR.

Poniżej znajdą Państwo odnośnik do galerii zdjęć z tego wydarzenia.

50 lat PTBR - Galeria zdjęć

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych (PTBR) jest stowarzyszeniem, którego celem jest popieranie rozwoju badań dotyczących działania promieniowania na materię oraz popularyzacja tematyki radiacyjnej.

Oddział Łódzki PTBR jest najstarszym działającym oddziałem terenowym Towarzystwa, założonym w 1969 r.