Zarząd Oddziału Łódzkiego PTBR

Dr hab. Dorota Światła-Wójcik, prof. PŁ – Prezes

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
e-mail: swiatlad@p.lodz.pl

Dr Halina Aniołczyk – Wiceprezes

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
e-mail: h_aniol@imp.lodz.pl

Dr inż. Radosław Wach – Sekretarz

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
e-mail: radoslaw.wach@p.lodz.pl

Dr Piotr Politański – Skarbnik

Instytut Medycyny Pracy
e-mail: piopolit@imp.lodz.pl

Prof. dr hab. inż. Maria Hilczer – Członek

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
e-mail: hilczerm@mitr.p.lodz.pl

Dr hab. Anita Krokosz – Członek

Zakład Radiobiologii, KateDra Biofizyki Molekularnej UŁ
e-mail: krokosz@biol.uni.lodz.pl

Dr Jerzy Olszewski – Członek

Instytut Medycyny Pracy
e-mail: jolsz@imp.lodz.pl

Komisja Rewizyjna

Dr Joanna Domienik

Instytut Medycyny Pracy
e-mail: jdom@imp.lodz.pl

Dr Aleksandra Rodacka

Zakład Radiobiologii, KateDra Biofizyki Molekularnej UŁ
e-mail: olakow@biol.uni.lodz.pl

Prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
e-mail: lidia.gebicka@p.lodz.pl