Zebrania Naukowe OŁ PTBR

4.02.2020

Dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. PŁ

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka

Krótka podróż pomiędzy nano- i makrożelami polimerowymi

28.08.2019

Dr inż. Ireneusz Janik

Lider grupy badawczej w Notre Dame Radiation Laboratory
Assistant Research Professor, University of Notre Dame, IN, U.S.A.
(w latach 1996-2001 doktorant w MITR PŁ)

Badania reakcji metodą radiolizy impulsowej z użyciem rezonansu Ramanowskiego

22.02.2019

Prof. Clelia Dispenza

Assoc. Prof. of Chemistry, Department of Engineering
Laboratory of BioNanomaterials and Composites
Università degli Studi di Palermo (Włochy)

Electron beam induced synthesis of therapeutic nanogels: Process design and application opportunities

 

Prof. Mats Jonsson

Professor, Vice Dean of the School of Chemical Science and Engineering
KTH Royal Institute of Technology
Stockholm (Szwecja)

Interfacial radiation chemistry

30.01.2019

Spotkanie Noworoczne 2019 OŁ PTBR

 

Prof. dr hab. Janusz Błasiak

Katedra Genetyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki

Znaczenie radiacyjnych uszkodzeń DNA dla procesu starzenia

7.09.2018

Prof. Mohamad Al-Sheikhly

Professor; Director, Radiation Facility and Nuclear Reactor
Department of Materials Science and Engineering
A. James Clark School of Engineering
University of Maryland (USA)

On the mechanisms of the nitroxides & antioxidants and their applications to UHMWPE for use in artificial cartilage

 

Prof. Mark Driscoll

Research Associate; Director, Institute for Sustainable Materials and Manufacturing
Director, Ultraviolet Light and Electron Beam Technology Center
College of Environmental Science and Forestry, State University of New York (USA)

Electron Beam and biorefinery

20.02.2018

mgr Katarzyna Walczak

Zakład Ochrony Radiologicznej IMP w Łodzi

Wyznaczenie efektów mutagennych po ekspozycji na radon w mieszkaniach na przykładzie mieszkańców Kowar

21.11.2017

Małgorzata Sobieszczak-Marciniak

Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, wieloletnia Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Maria Skłodowska-Curie, kobieta wyprzedzająca epokę

31.07.2017

Dr inż. Ireneusz Janik

Lider grupy badawczej w Notre Dame Radiation Laboratory
University of Notre Dame, IN, U.S.A.
(w latach 1996-2001 doktorant w MITR PŁ)

Wpływ struktury rodników z wiązaniami połowicznymi na ich stabilność oraz mechanizm przemian chemicznych w roztworach wodnych

29.06.2017

Jubileuszowa sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Warszawa, Pałac Staszica

Promieniowanie w nauce, technologii, medycynie i środowisku naturalnym

26.05.2017

Prof. Xavier Coqueret

Dyrektor Reims Institute of Molecular Chemistry, Université de Reims Champagne Ardenne, Francja Wybitny specjalista w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii polimerów oraz przetwarzania i wykorzystania materiałów pochodzenia naturalnego, doktor honoris causa UMCS w Lublinie

Radiation processing of bio-based compounds: implementing the principles of green chemistry for producing value-added materials

29.03.2017

Dr Piotr Politański

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Pola elektromagnetyczne. Ocena, zagrożenia, profilaktyka

1.02.2017

Spotkanie Noworoczne 2017 OŁ PTBR

 

Dr hab. Mariusz Wójcik, prof. PŁ

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka

Od ciemnej materii do ogniw słonecznych. Procesy rekombinacji elektronów w układach zjonizowanych

28.06.2016

Dr inż. Radosław Wach

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka

Hydrożele polisacharydowe wytwarzane metodą radiacyjną

31.05.2016

Dr inż. Tomasz Szreder

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Wybrane zagadnienia chemii radiacyjnej w przemyśle jądrowym

26.04.2016

Dr hab. Dorota Światła-Wójcik, prof. PŁ

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

Analiza procesów generacji wodoru w radiolizie wody z perspektywy rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej

22.03.2016

Dr Seiichi Saiki

Japan Atomic Energy Agency, Takasaki, Japonia

Removal of radioactive cesium from contaminated environmental water by radiation-grafted fabric

3.02.2016

Spotkanie Noworoczne 2016 OŁ PTBR

 

Dr Aleksandra Rodacka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Udział dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH) w chorobach neurodegeneracyjnych. Wpływ reaktywnych form tlenu na funkcję i strukturę GAPDH

19.05.2015

Dr hab. Grażyna Przybytniak, prof. IChTJ

Instytut Chemii I Techniki Jądrowej, Warszawa

Negatywne i pozytywne następstwa działania promieniowania jonizującego na polimery syntetyczne

27.01.2015

Spotkanie Noworoczne 2015 OŁ PTBR

 

Mgr Paweł Mamrot

Zakład Ochrony Radiologicznej IMP, Łódź

Pola elektromagnetyczne w otoczeniu bezprzewodowych urządzeń nowoczesnych technologii pod kątem ekspozycji człowieka

9.09.2014

Dr Pavel Polevoy

Dyrektor Generalny, Intech S.A.; konsultant naukowy, Rosatom, a w latach 1970’ doktorant Politechniki Łódzkiej

Przeszłość, stan obecny i przyszłość technologii radiacyjnych w Rosji

12.02.2014

Spotkanie Noworoczne 2014 OŁ PTBR

 

Dr Michał Biegała

kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Łódzkiego Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, asystent w Zakładzie Medycznych Technik Obrazowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Radiochirurgia stereotaktyczna - precyzyjna walka z rakiem

3.12.2013

Gustavo Varca, M.Sc.

Nuclear and Energy Research Institute, Sao Paulo, Brazylia (stażysta w MITR PŁ)

Radiation-induced Protein Crosslinking ‒ Nanoparticles for Biomedical Purposes

29.01.2013

Spotkanie Noworoczne 2013 OŁ PTBR

 

Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Wolne rodniki tlenowe - wspólna fascynacja biologii i chemii radiacyjnej

15.01.2013

Dr hab. Bogusława Czarnik-Matusewicz

prof. UWr, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Badanie wpływu potencjalnych modulatorów MDR na właściwości modelowej błony lipidowej

18.12.2012

Dr Janina Kopyra

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce

Oddziaływanie niskoenergetycznych elektronów z biocząsteczkami w fazie gazowej

24.04.2012

Dr inż. Tomasz Pędziński

Wydział Chemii, UAM, Poznań

Indukowane fotochemicznie i radiacyjnie procesy rodnikowe w cząsteczkach peptydów zawierających metioninę

21.02.2012

Spotkanie Noworoczne 2012 OŁ PTBR

 

Dr Jerzy Olszewski

Zakład Ochrony Radiologicznej, IMP, Łódź

Radon w domu, w pracy i w leczeniu

18.10.2011

Dr. Gonzalo Angulo

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

Are Reactions in Room Temperature Ionic Liquids Faster than They Should?

02.09.2011

ICRR'2011 Seminar on Radiation Chemistry

 

Prof. J. Clara Wren

University of Western Ontario, Canada

Radiation Assisted Aqueous Chemistry and Materials Performance: Application to Colloid Formation, Biphasic Separation and Corrosion Research.

 

Prof. Tulsi Mukherjee

Bhabha Atomic Research Centre, India

Radiation-Induced Formation of Metal Nanoparticles and Applications.

 

Prof. Yosuke Katsumura

University of Tokyo, Japan

Research Activity of Beam-Material Interaction Group, University of Tokyo

25.05.2011

Prof. John W. Poston

Department of Nuclear Engineering, Texas A&M University, USA

The Texas Nuclear Workforce Challenge: Responding to the Needs of Industry

23.02.2011

Spotkanie Noworoczne 2011 OŁ PTBR

 

Dr Piotr Szajerski

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Łódź

Renesans energetyki jądrowej na świecie. Perspektywy rozwoju w Polsce

17.11.2010

Prof. T. Savitskaya

Chemistry Department, Belarusian State University (BSU), Białoruś

The Belarusian State University and the Chemistry Department

 

Prof. V. Kasabutski

Chemistry Department, Belarusian State University (BSU), Białoruś

Nuclear Education at the Chemistry Department

12.10.2010

Prof. Virender K. Sharma

Florida Institute of Technology, USA

Reactivity of Aqua Ferrate(VI, V, and IV) with Inorganic and Organic Compounds: Green Chemistry

18.06.2010

Dr Kazuhiko Seki

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba, Japonia

Transport and Reaction Kineticsin Disordered Medium

26.05.2010

Prof. Asokendu Mozumder

Radiation Laboratory, University of Notre Dame, USA

Some Problems of Current Interest in Theoretical Radiation Chemistry

04.02.2010

Spotkanie Noworoczne 2010 OŁ PTBR

 

Dr hab. Lidia Gębicka, prof. PŁ

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Łódź

Wolne rodniki występujące w przyrodzie i metody ich badań wykorzystujące techniki radiacyjne

 

Dr Joanna Domienik

Instytut Medycyny Pracy, Łódź

Ocena dawek promieniowania jonizującego dla soczewki ocznej oraz kończyn personelu medycznego pracowni hemodynamiki i stymulatorów

06.11.2009

Prof. Sergey D. Traytak

Moscow Region State University, Rosja

Time-dependent Conductivity of the Conjugated Polymer Solutions: Theory and Experiment

18.02.2009

Spotkanie Noworoczne 2009 OŁ PTBR

 

Dr Halina Aniołczyk

Instytut Medycyny Pracy, Łódź

Pola elektromagnetyczne w środowisku życia i pracy współczesnego człowieka

 

Dr inż. Piotr Ulański

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Łódź

Chemia i technologia radiacyjna na czterech kontynentach - krajobrazy i perspektywy

09.10.2008

Director of Phillips Hydrocolloids Research Centre, North East Wales Institute of High Education, Wrexham, United Kingdom

Polysaccharides sources, structures, properties and available characterization

Structure & function relationship of polysaccharides

30.09.2008

Dr. John MacKay

Coherent Inc., Research Lasers Systems, USA

Ultrafast and Ultrastable Laser Systems

18.09.2008

Prof. Olgun Güven

Head of the Radiation Chemistry and Polymer Research Laboratories, Chemistry Department, Hacettepe University, Ankara, Turcja

Recent Developments in Radiation-induced Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Graft Polymerization

19.02.2008

Dr hab. med. Marek Janiak

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

Przeciwnowotworowe działanie małych dawek promieniowania X i jego mechanizm

 

Prof. dr hab. med. Stefan Chłopicki

Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Farmakologia śródbłonka w leczeniu nowotworów