Zespół Fizycznej Chemii Organicznej i Radiochemii

Instytut Techniki Radiacyjnej

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

Tel. +48 42 6313170

Fax +48 42 6365008

 

 

 

email_envelope.gif

Główne kierunki badań:

bullet03_redsign_2.gif

struktura i reaktywność nietrwałych produktów pośrednich

bullet03_redsign_3.gif 

kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji chemicznych

bullet03_redsign_3.gif 

własności strukturalne i dynamiczne ciekłych roztworów wieloskładnikowych

bullet03_redsign_3.gif 

zanieczyszczenie środowiska nuklidami promieniotwórczymi

 

 

 

 

                                                                                                                                               stat4u  

 

[Home][Struktura Zespołu][Studenci][Laboratoria][Różne][Linki][Kontakt]

Projekt strony: Jacek Zielonka
jacekzie@mitr.p.lodz.pl