ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Lista oferowanych usług


Konferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych
Ostatnio opublikowane

A. Wypych, I. Bobowska, M. Tracz, A. Opasinska, S. Kadlubowski, A. Krzywania-Kaliszewska, J. Grobelny, P. Wojciechowski, Dielectric Properties and Characterisation of Titanium Dioxide Obtained by Different Chemistry Methods, J. Nanomat. 2014, DOI: 10.1155/2014/124814

 

S. Kadlubowski, M. Matusiak, J. Jenczyk, M. N. Olejniczak, M. Kozanecki, L. Okrasa, Radiation-induced synthesis of thermo-sensitive, gradient hydrogels based on 2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate, Radiat. Phys. Chem.  100 (2014) 23-31, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2014.03.014

 

B. Kalaska, L. Piotrowski, A. Leszczynska, B. Michalowski, K. Kramkowski, T. Kaminski, J. Adamus, A. Marcinek, J. Gebicki, A. Mogielnicki, and W. Buczko, Antithrombotic Effects of Pyridinium Compounds Formed from Trigonelline upon Coffee Roasting, J. Agric. Food Chem. 62 (2014) 2853, DOI: 10.1021/jf5008538 

 

 

Nagroda zespołowa PTBR dla

dr hab. inż. Doroty Światłej-Wójcik i mgr inż. Joanny Szali

Pani dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek, prof. PŁ nowym Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych!
Stężenia wybranych radionuklidów naturalnych 7Be, 210Pb i sztucznych 137Cs, 134Cs i 131I we Francji, w Austrii, Czechach, Polsce, Niemczech i Grecji w aerozolach frakcjonowanych, po awarii reaktora w Fukushimie

Artykuł współautorstwa dr Magdaleny Długosz-Lisieckiej

Dr Magdalena Długosz-Lisiecka została laureatką Narodowego Centrum Nauki w konkursie SONATA finansującego projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego przez osoby rozpoczynające karierę naukową!
Dr Radosław Michalski został laureatem programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych powracających ze staży zagranicznych - Homing Plus!
Efekty izotopowe wiązania się do układów biologicznych i nie tylko na łamach Chemical Reviews!

Zastosowanie obrazowania Ramana opisane i opublikowane w Chemical Reviews!
MITR
w "Take off for Horizon 2020"
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców - doktorantów przyznane!
Wyróżnienie dla Justyny Komasy i Agnieszki Adamus
Nowy project współrealizowany przez MITR w ramach 7PR
Bioaktywne implanty polimerowe zawierające grupy ureidopirymidonowe
Szybka metoda korekcji zjawiska samoabsorpcji niskoenergetycznego promieniowania gamma