ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usługKonferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Ostatnio opublikowane

R.G. Queiroz, G.H.C. Varca, S. Kadlubowski, P. Ulanski, A.B. Lugão, Radiation-synthesized protein-based drug carriers: Size-controlled BSA nanoparticles, Int. J. Biol. Macromol. 85 (2016) 82, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2015.12.074

 

M. Steblecka, M. Wolszczak, E. Szajdzinka-Pietek, Interaction of 1-Pyrene Sulfonic Acid Sodium Salt with Human Serum Albumin, J. Luminescence, 172 (2016) 279, DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.12.038

 

A. Krzeminska, K. Swiderek, P. Paneth, Theoretical studies of energetics and binding isotope effects of binding a triazole-based inhibitor to HIV-1 reverse transcriptase, Phys. Chem. Chem. Phys., 18 (2016) 310, DOI: 10.1039/C5CP06050H

 

N. Zhang, I. Geronimo, P. Paneth, J. Schindelka, T. Schaefer, H. Herrmann, C. Vogt, H.H. Richnow, Analyzing sites of OH radical attack (ring vs. side chain) in oxidation of substituted benzenes via dual stable isotope analysis (δ13C and δ2H), Sci. Total Environ. 542 (2016) 484, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.10.075

Wycieczka dydaktyczna studentów Technologii Chemicznej do Francji
Artykuł Surmacki et al., Analyst 140 (2015) 2121 na okładce czasopisma!
Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego

Nominacja profesorska

Dla dr hab. inż. Ewy Szajdzińskiej-Piętek, prof. PŁ

Grant "Sonata Bis" dla dr hab. inż. Agnieszki Dybały-Defratyki

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.

Grant "Iuventus Plus" dla dr inż. Katarzyny Świderek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała finansowanie projektu dr inż. Katarzynie Świderek w ramach programu "Iuventus Plus" przeznaczonego dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów Instytutu

Profesorowie Piotr Paneth i Janusz Rosiak zostali uhonorowani tym jednym z najwyższych odznaczeń polskich za swoje osiągnięcia naukowe.

Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego