ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Ostatnio opublikowane

L. Kazmierczak, D. Swiatla-Wojcik, and M. Wolszczak, Reaction of the hydrogen atom with nitrous oxide in aqueous solution – pulse radiolysis and theoretical study, RSC Adv. 7 (2017) 8800-8807, DOI: 10.1039/C6RA27793D

M. Wojcik, A. Nowak, and K. Seki, Geminate electron-hole recombination in organic photovoltaic cells. A semiempirical theory, J. Chem. Phys. 146 (2017) 054101, DOI: 10.1063/1.4974812

 

M. Długosz-Lisiecka, M. Krystek, P. Raczyński, E. Głuszek, B. Kietlińska-Michalik, M. Niechwedowicz, Indoor 222Rn concentration in the exhibition and storage rooms of Polish geological museums, Applied Radiation and Isotopes, 121 (2017) 12-15, DOI: 10.1016/j.apradiso.2016.12.020

 

 

Prof. Piotr Paneth w Nauka Movi(e)

Nauka-movie-izotopy-rozpoznaja-nowotwory-rozmowa-prof-Piotrem-Panethem

O energetyce atomowej w Platon Cafe

Dr inż. Magdalena Długosz-Lisiecka była gościem programu i przedstawiła różne aspekty energetyki atomowej, link

Prof. Halina Abramczyk w Nauka Movi(e)

Nauka-movie-Maria-Curie-od-laserow-prof-Halina-Abramczyk

Nominacja dla Prof. Janusza Rosiaka do The iia Laureate Award za największy wkład do rozwoju technologii radiacyjnych
Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii

przyznana przez Zarząd Główny PTBR

Wyróżnienie w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za cykl 3 prac

nt. Radiacyjnej syntezy nanocząstek z polimerów syntetycznych i białek

Wyróżnienie dla doktoranta Łukasza Kaźmierczaka

w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za prezentację plakatową

Prof. Halina Abramczyk została powołana na członkinię Rady Naukowego Kongresu Nauki (NKN)

Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał członków Rady NKN złożonych z najbardziej zasłużonych i utytułowanych profesorów.

Wypracowanie propozycji zmian do tzw. Ustawy 2.0. będzie podstawowym zadaniem rady programowej Narodowego Kongresu Nauki.

Dr hab. inż. Piotr Ulański został wybrany na jednego z głównych redaktorów międzynarodowego czasopisma Radiation Physics and Chemistry

http://www.journals.elsevier.com/radiation-physics-and-chemistry