ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Lista oferowanych usług


Konferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Ostatnio opublikowane

J. Surmacki, B. Brozek-Pluska, R. Kordek, and H. Abramczyk, The lipid-reactive oxygen species phenotype of breast cancer. Raman spectroscopy and mapping, PCA and PLSDA for invasive ductal carcinoma and invasive lobular carcinoma. Molecular tumorigenic mechanisms beyond Warburg effect, Analyst, 2015, DOI: 10.1039/C4AN01876A

 

M. Długosz-Lisiecka, Excess of (210)polonium activity in the surface urban atmosphere. Part (1) fluctuation of the (210)Po excess in the air, Environ. Sci.: Processes Impacts, 2015, DOI: 10.1039/C4EM00389F

 

K. Świderek, I. Tunon, S. Marti, and V. Moliner, Protein Conformational Landscapes and Catalysis. Influence of active site conformations in the reaction catalyzed by L-Lactate Dehydrogenase, ACS Catal., 2015, DOI: 10.1021/cs501704f

 

Grant "Iuventus Plus" dla dr inż. Katarzyny Świderek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała finansowanie projektu dr inż. Katarzynie Świderek w ramach programu "Iuventus Plus" przeznaczonego dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów Instytutu

Profesorowie Piotr Paneth i Janusz Rosiak zostali uhonorowani tym jednym z najwyższych odznaczeń polskich za swoje osiągnięcia naukowe.

Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego

Stypendia dla studentów studiów II stopnia!

Konkurs dla studentów studiów II-stopnia Wydziału Chemicznego na udział w realizacji projektu “Mechanistic and kinetic studies on the reactivity of enzymatic and non-enzymatic scavengers of hydroperoxides derived from amino acids, peptides and proteins”.

Stypendium START dla dr inż. Jakuba Surmackiego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała dr inż. Jakubowi Surmackiemu stypendium dla młodych uczonych: „START – Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi” na rok 2014.

Nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej za 2013 rok przyznane!

 

Laureatem konkursu o nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2013 roku został prof. Piotr Paneth, zaś nagrodę specjalną otrzymała prof. Halina Abramczyk.