ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Lista oferowanych usług


Konferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych
Ostatnio opublikowane

K. Dzitko, A. Paneth, T. Plech, J. Pawełczyk, L. Weglinska, and P. Paneth, Triazole-based compound as the candidate to develop a novel medicines to treat toxoplasmosis, Antimicrob. Agents and Chemother., 2014, DOI: 10.1128/AAC.03832-14

 

M. Dlugosz-Lisiecka and J. Wrobel, Use of moss and lichen species to identify 210Po contaminated regions, Environ. Sci.: Processes Impacts, 2014, DOI: 10.1039/C4EM00366G

 

L. Kazmierczak and D. Swiatla-Wojcik, Voronoi polyhedra probing of hydrated OH radical, RSC Adv. 4 (2014) 41812, DOI: 10.1039/C4RA04181J

 

Stypendium START dla dr inż. Jakuba Surmackiego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała dr inż. Jakubowi Surmackiemu stypendium dla młodych uczonych: „START – Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi” na rok 2014.

Oferta zatrudnienia w MITR

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów magisterskich lub studentów ostatniego roku w zakresie  fizyki, chemii lub kierunków pokrewnych przy realizacji projektu badawczego  Narodowego Centrum Nauki.

Nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej za 2013 rok przyznane!

 

Laureatem konkursu o nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2013 roku został prof. Piotr Paneth, zaś nagrodę specjalną otrzymała prof. Halina Abramczyk.