ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE


Konferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Ostatnio opublikowane

I. Bordes, J. Recatá, K. Świderek, V. Moliner, Is Promiscuous CALB a Good Scaffold for Designing New Epoxidases, Molecules 20 (2015) 17789, DOI: 10.3390/molecules201017789

 

R.N. Manna, K. Zinovjev, I. Tunon, and A. Dybala-Defratyka, Dehydrochlorination of Hexachlorocyclohexanes Catalyzed by the LinA Dehydrohalogenase. A QM/MM Study, J. Phys. Chem. B, 2015, DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b07538

 

E. Achillia, G. Casajus, M. Siri, C. Flores, S. Kadłubowski, S.del V. Alonso, M. Grasselli
Preparation of protein nanoparticle by dynamic aggregation and ionizing-induced crosslinking, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 486 (2015) 161, DOI:10.1016/j.colsurfa.2015.09.047

Wycieczka dydaktyczna studentów Technologii Chemicznej do Francji
Artykuł Surmacki et al., Analyst 140 (2015) 2121 na okładce czasopisma!
Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego

Nominacja profesorska

Dla dr hab. inż. Ewy Szajdzińskiej-Piętek, prof. PŁ

Grant "Sonata Bis" dla dr hab. inż. Agnieszki Dybały-Defratyki

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.

Grant "Iuventus Plus" dla dr inż. Katarzyny Świderek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała finansowanie projektu dr inż. Katarzynie Świderek w ramach programu "Iuventus Plus" przeznaczonego dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów Instytutu

Profesorowie Piotr Paneth i Janusz Rosiak zostali uhonorowani tym jednym z najwyższych odznaczeń polskich za swoje osiągnięcia naukowe.

Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego