ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE


Konferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Wycieczka dydaktyczna studentów Technologii Chemicznej do Francji
Ostatnio opublikowane

L. Kazmierczak, J. Szala-Bilnik, M. Wolszczak, D. Swiatla-Wojcik, Temperature dependence of the rate constant for hydrogen atom reaction with Cl2−• in water by pulse radiolysis of aqueous HCl solution, Radiat. Phys. Chem.  117 (2015) 7 -11, DOI:10.1016/j.radphyschem.2015.07.007

 

J. Krych-Madej, L. Gebicka, Do pH and flavonoids influence hypochlorous acid-induced catalase inhibition and heme modification?,
Int. J. Biol. Macromol. 80 (2015) 162, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2015.06.038

 

K.M. Romek, P. Nun, G. S. Remaud, V. Silvestre, G. S. Taïwe, F. Lecerf-Schmidt, A. Boumendjel, M. De Waard, and R.J. Robins, A retro-biosynthetic approach to the prediction of biosynthetic pathways from position-specific isotope analysis as shown for tramadol
PNAS 112 (2015) 8296, DOI:10.1073/pnas.1506011112

Artykuł Surmacki et al., Analyst 140 (2015) 2121 na okładce czasopisma!
Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego

Nominacja profesorska

Dla dr hab. inż. Ewy Szajdzińskiej-Piętek, prof. PŁ

Grant "Sonata Bis" dla dr hab. inż. Agnieszki Dybały-Defratyki

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.

Grant "Iuventus Plus" dla dr inż. Katarzyny Świderek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała finansowanie projektu dr inż. Katarzynie Świderek w ramach programu "Iuventus Plus" przeznaczonego dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów Instytutu

Profesorowie Piotr Paneth i Janusz Rosiak zostali uhonorowani tym jednym z najwyższych odznaczeń polskich za swoje osiągnięcia naukowe.

Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego