ul. Wróblewskiego 15, 93-590 £ód¼, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNO¦CI
DZIA£ALNO¦Æ DYDAKTYCZNA
DZIA£ALNO¦Æ NAUKOWA
ZESPO£Y BADAWCZE

Lista oferowanych us³ug

Polskie Towarzystwo Badañ Radiacyjnych

evden eve nakliyat malatya rent a car parça eºya taº?ma istanbul ºehirler aras? nakliyat fabrika taº?mac?l??? istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taº?ma ofis taº?ma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama büyü aºk büyüsü ay?rma büyüsü medyum burak medyum medyum ºikayetleri medyum yorumlar? büyü aºk büyüsü ba?lama büyüsü dua aºk duas? aºk büyüsü medyum büyü dua büyü aºk büyüsü ba?lama büyüsü medyum dolunay medyum aºk büyüsü medyum medyum ºikayetleri medyum yorumlar? ba?lama büyüsü geri getirme büyüsü aºk büyüsü aly foods tortilla pizza taban? galvanizli sac hrp sac hukuk bürosu aile avukat? ceza avukat? mekjoy seo instagram takipçi sat?n al sex shop istanbul sex shop ataºehir sex shop eºya depolama shell aspx shell alfa shell uluslararas? nakliyat eºya depolama istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

Ostatnio opublikowane

M. D³ugosz-Lisiecka, T. Jakubowska, Germanium detector dead time—correction for different energies of gamma-ray photons, Radiat. Phys. Chem. 192 (2022) 109892, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2021.109892

 

K. Beton, P. Wysocki, B. Bro¿ek-P³uska, Mevastatin in colon cancer by spectroscopic and microscopic methods – Raman imaging and AFM studies, Spectrochim Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,270 (2022) 120726, DOI: 10.1016/j.saa.2021.120726

 

A. Grzelakowska, J. Modrzejewska, J. Koliñska, M. Szala, M. Zielonka, K. Dêbowska, M. Zak³os-Szyda, A. Sikora, J. Zielonka, R. Podsiad³y, Water-soluble cationic boronate probe based on coumarin imidazolium scaffold: Synthesis, characterization, and application to cellular peroxynitrite detection, Free Radical Bio. Med., 179 (2022) 34, DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2021.12.260

 

WA¯NA INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Tematy przyk³adowych i proponowanych in¿ynierskich prac dyplomowych 

MINIATURA 5 dla dr in¿. Agaty Sowiñskiej

Projekt zatytu³owany „Wp³yw struktury oraz sk³adu lipidowego b³ony biologicznej na aktywacjê receptorów sprzê¿onych z bia³kiem G (GPCR)" autorstwa dr in¿. Agaty Sowiñskiej zg³oszony w ramach konkursu MINIATURA 5 zosta³ zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

Konferencja prasowa w Muzeum Ziemi PAN

Og³oszenie pionierskiego odkrycia, którego wspó³autork± jest dr hab. in¿. Magdalena D³ugosz-Lisiecka

Nagroda JM Rektora P£ dla dr in¿. Piotra Szajerskiego

W konkursie o nagrodê dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2020 roku zwyciê¿y³ nasz kolega dr in¿. Piotr Szajerski. Dostanie w nagrodê 25 000 PLN.

Doktorant naszego Instytutu mgr in¿. Andrzej G±siorowski wygra³ konkurs JM Rektora P£ dla najlepiej publikuj±cego doktoranta w 2020 roku
MINIATURA 4 dla dr in¿. Moniki Kopeæ

Projekt zatytu³owany „Analiza procesu angiogenezy w wycinkach ludzkiego gruczo³u piersiowego z u¿yciem spektroskopii i obrazowania Ramana" autorstwa dr in¿. Moniki Kopeæ zg³oszony w ramach konkursu MINIATURA 4 zosta³ zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4).

Nominacje profesorskie dla pracowników Instytutu

Prezydent RP Andrzej Duda podpisa³ akt nominacyjny dla prof. Mariusza Wójcika

Nominacje profesorskie dla pracowników Instytutu

Prezydent RP Andrzej Duda podpisa³ akty nominacyjne dla 
prof. Doroty ¦wiat³ej-Wójcik oraz dla prof. Piotra Ulañskiego.

Nowa oferta us³ugowa

oznaczanie izotopów promieniotwórczych

Prof. Piotr Paneth w Nauka Movi(e)

Nauka-movie-izotopy-rozpoznaja-nowotwory-rozmowa-prof-Piotrem-Panethem

O energetyce atomowej w Platon Cafe

Dr in¿. Magdalena D³ugosz-Lisiecka by³a go¶ciem programu i przedstawi³a ró¿ne aspekty energetyki atomowej, link

Prof. Halina Abramczyk w Nauka Movi(e)

Nauka-movie-Maria-Curie-od-laserow-prof-Halina-Abramczyk