ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usługKonferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Ostatnio opublikowane

A. Siwek, T. Plech, N. Trotsko, U. Kosikowska, A. Malm, K. Dzitko, P. Paneth, Conformational preference of potassium salts of N-acylhydrazinecarbodithioates with antifungal activity. Combined experimental and theoretical approach, Curr. Comput.-Aid. Drug 10 (2015) 205-216, DOI: 10.2174/1573409910666140521152701

 

M. Dlugosz-Lisiecka, M. Ziomek, Direct determination of radionuclides in building materials with self-absorption correction for the 63 and 186 keV γ-energy lines, Journal of Environmental Radioactivity, 150 (2015) 44-48. doi: 10.1016/j.jenvrad.2015.07.018

 

K. Debowska, D. Debski, M. Hardy, M. Jakubowska, B. Kalyanaraman, A. Marcinek, R. Michalski, B. Michalowski, O. Ouari, A. Sikora, R. Smulik, J. Zielonka, Toward selective detection of reactive oxygen and nitrogen species with the use of fluorogenic probes – Limitations, progress, and perspectives, Pharmacological Rep 67 (2015) 756, DOI: 10.1016/j.pharep.2015.03.016

 

Wycieczka dydaktyczna studentów Technologii Chemicznej do Francji
Artykuł Surmacki et al., Analyst 140 (2015) 2121 na okładce czasopisma!
Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego

Nominacja profesorska

Dla dr hab. inż. Ewy Szajdzińskiej-Piętek, prof. PŁ

Grant "Sonata Bis" dla dr hab. inż. Agnieszki Dybały-Defratyki

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.

Grant "Iuventus Plus" dla dr inż. Katarzyny Świderek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała finansowanie projektu dr inż. Katarzynie Świderek w ramach programu "Iuventus Plus" przeznaczonego dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów Instytutu

Profesorowie Piotr Paneth i Janusz Rosiak zostali uhonorowani tym jednym z najwyższych odznaczeń polskich za swoje osiągnięcia naukowe.

Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego