ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Lista oferowanych usług


Konferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Ostatnio opublikowane

K. Swiderek, I. Tunon, V. Moliner, J. Bertran, Protein Flexibility and Preorganization in the Design of Enzymes. The Kemp Elimination Catalysed by HG3.17, ACS Catal. 5 (2015) 2587, DOI: 10.1021/cs501904w

 

A. Paneth, P. Stączek, T. Plech, A. Strzelczyk, K. Dzitko, M. Wujec, E. Kuśmierz, U. Kosikowska, A. Grzegorczyk, and P. Paneth, Biological evaluation and molecular modelling study of thiosemicarbazide derivatives as bacterial type IIA topoisomerases inhibitors, J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 2015, DOI: 10.3109/14756366.2014.1003214

 

T. Plech, B. Kaproń, A. Paneth, M. Wujec, R. Czarnomysy, A. Bielawska, K. Bielawski, N. Trotsko, E. Kuśmierz, and P. Paneth, Search for human DNA topoisomerase II poisons in the group of 2,5-disubstituted-1,3,4-thiadiazoles, J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 2015, DOI: 10.3109/14756366.2014.995179

Nominacja profesorska

Dla dr hab. inż. Ewy Szajdzińskiej-Piętek, prof. PŁ

Grant "Sonata Bis" dla dr hab. inż. Agnieszki Dybały-Defratyki

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.

Grant "Iuventus Plus" dla dr inż. Katarzyny Świderek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała finansowanie projektu dr inż. Katarzynie Świderek w ramach programu "Iuventus Plus" przeznaczonego dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów Instytutu

Profesorowie Piotr Paneth i Janusz Rosiak zostali uhonorowani tym jednym z najwyższych odznaczeń polskich za swoje osiągnięcia naukowe.

Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego