ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Lista oferowanych usług


Konferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Ostatnio opublikowane

H. Abramczyk, J. Surmacki, M. Kopec, A.K. Olejnik, K. Lubecka-Pietruszewska and K. Fabianowska-Majewska, The role of lipid droplets and adipocytes in cancer. Raman imaging of cell cultures: MCF10A, MCF7, MDA-MB-231 compared to adipocytes in cancerous human breast tissue, Analyst, 2015, DOI: 10.1039/C4AN01875C

 

H.K.V. Schürner, J.L. Seffernick, A. Grzybkowska, A. Dybala-Defratyka, L.P. Wackett, and M. Elsner, Characteristic Isotope Fractionation Patterns in s Triazine Degradation Have Their Origin in Multiple Protonation Options in the s Triazine Hydrolase TrzN, Environ. Sci. Technol., 2015, DOI: 10.1021/es5055385

 

B. Brozek-Pluska, M. Kopec, J. Surmacki and H. Abramczyk, Raman microspectroscopy of the noncancerous and the cancerous human breast tissues. Identification and phase transitions of linoleic and oleic acids by Raman spectroscopy and Raman low-temperature studies, Analyst, 2015, DOI:10.1039/C4AN01877J

 

Grant "Sonata Bis" dla dr hab. inż. Agnieszki Dybały-Defratyki

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.

Grant "Iuventus Plus" dla dr inż. Katarzyny Świderek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała finansowanie projektu dr inż. Katarzynie Świderek w ramach programu "Iuventus Plus" przeznaczonego dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów Instytutu

Profesorowie Piotr Paneth i Janusz Rosiak zostali uhonorowani tym jednym z najwyższych odznaczeń polskich za swoje osiągnięcia naukowe.

Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego

Stypendium START dla dr inż. Jakuba Surmackiego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała dr inż. Jakubowi Surmackiemu stypendium dla młodych uczonych: „START – Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi” na rok 2014.

Nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej za 2013 rok przyznane!

 

Laureatem konkursu o nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2013 roku został prof. Piotr Paneth, zaś nagrodę specjalną otrzymała prof. Halina Abramczyk.