ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE


Konferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Ostatnio opublikowane

K. Świderek, A. Kohen and V. Moliner, The influence of active site conformations on the hydride transfer step of the thymidylate synthase reaction mechanism, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, DOI: 10.1039/C5CP01239B

 

A. Paneth, T. Plech, B. Kapron, D. Hage, U. Kosikowska, E. Kusmierz, K. Dzitko, and P. Paneth, Design, synthesis and biological evaluation of 4-benzoyl-1-dichlorobenzoylthiosemicarbazides as potent Gram-positive antibacterial agents, J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 2015, DOI: 10.3109/14756366.2015.1036050

 

 

T. Fraczek, A. Paneth, R. Kaminski, A. Krakowiak, and P. Paneth, Searching for novel scaffold of triazole non-nucleoside inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase, J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 2015, DOI: 10.3109/14756366.2015.1039531

Artykuł Surmacki et al., Analyst 140 (2015) 2121 na okładce czasopisma!
Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego

Nominacja profesorska

Dla dr hab. inż. Ewy Szajdzińskiej-Piętek, prof. PŁ

Grant "Sonata Bis" dla dr hab. inż. Agnieszki Dybały-Defratyki

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.

Grant "Iuventus Plus" dla dr inż. Katarzyny Świderek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała finansowanie projektu dr inż. Katarzynie Świderek w ramach programu "Iuventus Plus" przeznaczonego dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów Instytutu

Profesorowie Piotr Paneth i Janusz Rosiak zostali uhonorowani tym jednym z najwyższych odznaczeń polskich za swoje osiągnięcia naukowe.

Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego