ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Lista oferowanych usług


Konferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych
Ostatnio opublikowane

L. Kazmierczak and D. Swiatla-Wojcik, Voronoi polyhedra probing of hydrated OH radical, RSC Adv. 4 (2014) 41812, DOI: 10.1039/C4RA04181J

 

H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska, J. Surmacki, J. Musial, and R. Kordek, Oncologic photodynamic diagnosis and therapy: Confocal Raman/fluorescence imaging of metal phthalocyanines in human breast cancer tissue in vitro, The Analyst, 2014, DOI: 10.1039/C4AN00966E

 

A. Krzeminska, P. Paneth, V. Moliner, and K. Świderek, Binding Isotope Effects as a Tool for Distinguishing Hydrophobic and Hydrophilic Binding Sites of HIV-1 RT, J. Phys. Chem. B, 2014, DOI: 10.1021/jp506119h

 

Zespół Chemii Radiacyjnej Stosowanej zatrudni pracownika

Zespół Chemii Radiacyjnej Stosowanej zatrudni pracownika w wymiarze 1/3 etatu do wykonywania zadań w projekcie Bioactive Implantable Polymers based on UreidoPyrimidinone współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 7 Programu Ramowego.

Studia Doktoranckie w Zespole Chemii Radiacyjnej Stosowanej

Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzonej we wrześniu  2014 r. rekrutacji 
na studia doktoranckie Zespół Chemii Radiacyjnej Stosowanej kierowany przez prof. dr hab. Janusza M. Rosiaka i dr hab. Piotra Ulańskiego, działający  w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej (MITR PŁ), zamierza przyjąć dwu kandydatów, którzy będą realizowali prace doktorskie w naszym Zespole.
Tematyka prac będzie związana z prowadzonymi przez Zespół projektami w dziedzinie chemii i technologii radiacyjnej polimerów oraz biomateriałów polimerowych.

Stypendium START dla dr inż. Jakuba Surmackiego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała dr inż. Jakubowi Surmackiemu stypendium dla młodych uczonych: „START – Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi” na rok 2014.

Oferta zatrudnienia w MITR

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów magisterskich lub studentów ostatniego roku w zakresie  fizyki, chemii lub kierunków pokrewnych przy realizacji projektu badawczego  Narodowego Centrum Nauki.

Nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej za 2013 rok przyznane!

 

Laureatem konkursu o nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2013 roku został prof. Piotr Paneth, zaś nagrodę specjalną otrzymała prof. Halina Abramczyk.

Nagroda zespołowa PTBR dla

dr hab. inż. Doroty Światłej-Wójcik i mgr inż. Joanny Szali

Pani dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek, prof. PŁ nowym Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych!
Dr Magdalena Długosz-Lisiecka została laureatką Narodowego Centrum Nauki w konkursie SONATA finansującego projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego przez osoby rozpoczynające karierę naukową!
Dr Radosław Michalski został laureatem programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych powracających ze staży zagranicznych - Homing Plus!
Efekty izotopowe wiązania się do układów biologicznych i nie tylko na łamach Chemical Reviews!

Zastosowanie obrazowania Ramana opisane i opublikowane w Chemical Reviews!