ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Lista oferowanych usług


Konferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Wykład profesora Iana Williamsa z University of Bath, UK

3 czerwca br., godz: 11:15

Gmach Chemii, ITR, I p., sala: Rohanarium

Artykuł Surmacki et al., Analyst 140 (2015) 2121 na okładce czasopisma!
Ostatnio opublikowane

A. Paneth, T. Plech, B. Kapron, D. Hage, U. Kosikowska, E. Kusmierz, K. Dzitko, and P. Paneth, Design, synthesis and biological evaluation of 4-benzoyl-1-dichlorobenzoylthiosemicarbazides as potent Gram-positive antibacterial agents, J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 2015, DOI: 10.3109/14756366.2015.1036050

 

 

T. Fraczek, A. Paneth, R. Kaminski, A. Krakowiak, and P. Paneth, Searching for novel scaffold of triazole non-nucleoside inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase, J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 2015, DOI: 10.3109/14756366.2015.1039531

 

 

S. Kadlubowski, M. Matusiak, A. Adamus, M.N. Olejniczak, M. Kozanecki, 2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate hydrogels with gradient of cross-link density, Radiat. Phys. Chem., 2015, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2015.03.027

Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego

Nominacja profesorska

Dla dr hab. inż. Ewy Szajdzińskiej-Piętek, prof. PŁ

Grant "Sonata Bis" dla dr hab. inż. Agnieszki Dybały-Defratyki

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.

Grant "Iuventus Plus" dla dr inż. Katarzyny Świderek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała finansowanie projektu dr inż. Katarzynie Świderek w ramach programu "Iuventus Plus" przeznaczonego dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów Instytutu

Profesorowie Piotr Paneth i Janusz Rosiak zostali uhonorowani tym jednym z najwyższych odznaczeń polskich za swoje osiągnięcia naukowe.

Oferta zatrudnienia przy realizacji projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania siarkobetonów w oparciu o produkty odpadowe z energetyki i przemysłu petrochemicznego