ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Instytut Techniki Radiacyjnej powstał w 1966 r. w wyniku przekształcenia Katedry Chemii Radiacyjnej kierowanej przez prof. dr hab. Jerzego Kroh, jako jednostka naukowo-dydaktyczna działająca w strukturze Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Pod obecną nazwą jako Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (MITR) działa od 1970 r.

Instytut mieści się w budynku przy ul. Wróblewskiego 15, gdzie znajdują się wszystkie laboratoria radiochemiczne, laboratorium radiolizy impulsowej, komora radiacyjna oraz bomba kobaltowa. W głównym budynku Instytutu mieszczą się również laboratoria chemii radiacyjnej stosowanej, biochemiczne, laserowej spektroskopii molekularnej i fotolizy, Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oraz chemii komputerowej. Na terenie Instytutu ulokowane są stacje poboru pyłów (aerozoli) ASS-500 i pomiaru mocy dawki promieniowania g (PMS) włączone w system monitoringu radiacyjnego kraju. Ponadto Instytut zajmuje piętro Gmachu Chemii przy ul. Żeromskiego 116, gdzie działają laboratoria chemii biomedycznej, badań efektów izotopowych oraz modelowania molekularnego i chemii komputerowej.

HISTORIA