ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usługKonferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

2016

Pracownicy Instytutu prowadzą badania podstawowe i stosowane w zakresie chemii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem chemii radiacyjnej i radiochemii, a także wielu zagadnień fizyki chemicznej, fotochemii, spektroskopii, fizykochemii polimerów, biofizyki i biochemii.
Od 2000 roku działa w Instytucie Centrum Doskonałości Zastosowanie Laserów i Biomateriałów w Medycynie.

 

 

Działalność naukowa prowadzona jest w grupach badawczych czterech Zepołów Naukowych:
-Podstawowej Chemii Radiacyjnej,
-Fizycznej Chemii Organicznej i Radiochemii
-Chemii Radiacyjnej Stosowanej

-Chemii Fizycznej i Komputerowej. 

 

Pracownicy Instytutu są autorami szeregu monografii i publikacji naukowych, patentów oraz wykładów i doniesień konferencyjnuch. W ciągu ostatnich 5 lat w Instytucie zrealizowano 13 doktoratów oraz 7 habilitacji.

Publikacje z ostatnich pięciu latpokaż ↓
Rok 2016

D. Dębski, R. Smulik, J. Zielonka, B. Michałowski, M. Jakubowska, K. Dębowska, J. Adamus, A. Marcinek, B. Kalyanaraman, A. Sikora

Mechanism of oxidative conversion of Amplex® Red to resorufin: pulse radiolysis and enzymatic studies

Free Radical Biol. Med., 96 (2016) 323, DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.03.027


H. Abramczyk, M. Kopeć, M. Jędrzejczyk

Medical Applications of Raman Spectroscopy: New Look Inside Human Body With Raman Imaging

in Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering, 2016, ISBN: 978-0-12-409547-2, DOI: 10.1016/B978-0-12-409547-2.12159-6


L. Kazmierczak, Dorota Swiatla-Wojcik, J. Szala-Bilnik, M. Wolszczak,

Rate of Reaction of the Hydrogen Atom with Nitrous Oxide in Ambient Water

Radiat. Phys. Chem.125 (2016) 156–159 (2016)


J. Zielonka, M. Zielonka, G. Cheng, R. Podsiadly, B. Kalyanaraman, L. VerPlank, M. Hardy, O. Ouari, A.  M. Menaf, A. Sikora, D. J. Lambeth

Mitigation of NADPH Oxidase 2 Activity as a Strategy to Inhibit Peroxynitrite Formation

J. Biol. Chem., 291 (2016), 7029


H. M. Zbikowska, M. Szejk, J. Saluk, I. Pawlaczyk-Graja, R. Gancarz, A. K. Olejnik

Polyphenolic-​polysaccharide conjugates from plants of Rosaceae​/Asteraceae family as potential radioprotectors

Int. J. Biol. Macromol. 86 (2016) 329


H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska

New look inside human breast ducts with Raman imaging. Raman candidates as diagnostic markers for breast cancer prognosis: Mammaglobin, palmitic acid and sphingomyelin

Anal. Chimica Acta 909 (2016) 91, DOI: 10.1016/j.aca.2015.12.038


A. Paneth, T. Plech, B. Kapron, D. Hage, U. Kosikowska, E. Kusmierz, K. Dzitko, and P. Paneth

Design, synthesis and biological evaluation of 4-benzoyl-1-dichlorobenzoylthiosemicarbazides as potent Gram-positive antibacterial agents

J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 31 (2016) 434, DOI: 10.3109/14756366.2015.1036050


T. Fraczek, A. Paneth, R. Kaminski, A. Krakowiak, and P. Paneth

Searching for novel scaffold of triazole non-nucleoside inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase

J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 31 (2016) 481, DOI: 10.3109/14756366.2015.1039531


H. Abramczyk and J. Surmacki

Antitumor Activity of Dietary Carotenoids, and Prospects for Applications in Therapy in Carotenoids. Nutrition, Analysis and Technology, A. Kaczor and M. Barańska (Eds)

John Wiley and Sons, Ltd., Chichester, UK, 2016, ISBN 978-1-118-62226-1


M. Wojcik

Electron recombination in low-energy nuclear recoils tracks
in liquid argon

J. Instrum. 11, P02005 (2016), DOI:10.1088/1748-0221/11/02/P02005


M. Dlugosz-Lisiecka, A. Borkowska, J. Olszewski

222Rn distribution coefficient in various organic scintillation cocktails

J. Radioanal. Nucl. Chem. 3017 (2016) 869, DOI: 10.1007/s10967-015-4245-8


A. Paneth, P. Stączek, T. Plech, A. Strzelczyk, K. Dzitko, M. Wujec, E. Kuśmierz, U. Kosikowska, A. Grzegorczyk, and P. Paneth

Biological evaluation and molecular modelling study of thiosemicarbazide derivatives as bacterial type IIA topoisomerases inhibitors

J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 31 (2016) 14, DOI: 10.3109/14756366.2014.1003214


K. Swiderek and V. Moliner

Computational Studies of Candida Antarctica Lipase B to Test Its Capability as a Starting Point To Redesign New Diels-Alderases

J. Phys. Chem. B, 120 (2016) 2053, DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b10527


L. Simon-Carballido, T. Vinicius Alves, A. Dybala-Defratyka, and A. Fernandez-Ramos

Kinetic Isotope Effects in Multipath VTST. Application to a Hydrogen Abstraction Reaction

J. Phys. Chem. B, 120 (2016) 1911, DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b09671


E. Szumiło-Pilarska, A. Grajewska, L. Falkowska, J. Hajdrych, W. Meissner, T. Frączek, M. Bełdowska, S. Bzoma

Species differences in total mercury concentration in gulls from the Gulf of Gdansk (Southern Baltic)

J. Trace Elem. Med. Biol., 33 (2016) 100, DOI:10.1016/j.jtemb.2015.09.005


R.G. Queiroz, G.H.C. Varca, S. Kadlubowski, P. Ulanski, A.B. Lugão

Radiation-synthesized protein-based drug carriers: Size-controlled BSA nanoparticles

Int. J. Biol. Macromol. 85 (2016) 82, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2015.12.074


M. Steblecka, M. Wolszczak, E. Szajdzinka-Pietek

Interaction of 1-Pyrene Sulfonic Acid Sodium Salt with Human Serum Albumin

, J. Luminescence, 172 (2016) 279, DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.12.038


A. Krzeminska, K. Swiderek, P. Paneth

Theoretical studies of energetics and binding isotope effects of binding a triazole-based inhibitor to HIV-1 reverse transcriptase

Phys. Chem. Chem. Phys., 18 (2016) 310, DOI: 10.1039/C5CP06050H


S. Kadłubowski, M. Matusiak, A. Adamus, M.N. Olejniczak, M. Kozanecki

2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate hydrogels with gradient of cross-link density

Radiat. Phys. Chem. 118 (2016) 107, DOI:10.1016/j.radphyschem.2015.03.027


N. Zhang, I. Geronimo, P. Paneth, J. Schindelka, T. Schaefer, H. Herrmann, C. Vogt, H.H. Richnow

Analyzing sites of OH radical attack (ring vs. side chain) in oxidation of substituted benzenes via dual stable isotope analysis (δ13C and δ2H)

Sci. Total Environ. 542 (2016) 484, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.10.075


Rok 2015

D. Światła-Wójcik, Ł. Kaźmierczak, J. Szala-Bilnik

Ocena wpływu utleniania wody w reakcji z generowanym radiacyjnie atomem H na stężenie wodoru w chłodziwie wodnych reaktorów jądrowych.

Roz. 3, W: Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego. Red. J. Michalik, R. Kocia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 2015, ISBN 978-83-933935-5-8.


J. Krych-Madej, L. Gebicka

Do pH and flavonoids influence hypochlorous acid-induced catalase inhibition and heme modification?

 Int. J. Biol. Macromol. 80 (2015) 162, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2015.06.038


K. Taran, T. Frączek, A. Sitkiewicz, P. Paneth, J. Kobos

Rhabdomyosarcoma in children in the light of isotope ratio mass spectrometry

Pol. J. Pathol. 66 (2015) 383, DOI:10.5114/pjp.2015.57251m


K. Taran, T. Frączek, R. Kamiński, A. Sitkiewicz, J. Kobos, P. Paneth

The first protocol of stable isotope ratio assessment in tumor tissues based on original research

Pol. J. Pathol. 66 (2015) 288, DOI: 10.5114/pjp.2015.54963


R. Czechowska-Biskup, B. Rokita, P. Ulański, J.M. Rosiak

Preparation of gold nanoparticles stabilized by chitozan using irradiation and sonication methods

Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, XX (2015) 18 DOI: 10.15259/PCACD.20.02


E. Achillia, G. Casajus, M. Siri, C. Flores, S. Kadłubowski, S.del V. Alonso, M. Grasselli

Preparation of protein nanoparticle by dynamic aggregation and ionizing-induced crosslinking, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 486 (2015) 161, DOI:10.1016/j.colsurfa.2015.09.047

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 486 (2015) 161, DOI:10.1016/j.colsurfa.2015.09.047


R.N. Manna, K. Zinovjev, I. Tunon, and A. Dybala-Defratyka

Dehydrochlorination of Hexachlorocyclohexanes Catalyzed by the LinA Dehydrohalogenase. A QM/MM Study

J. Phys. Chem. B, 119 (2015) 15100, DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b07538


K. Świderek, A. Kohen and V. Moliner

The influence of active site conformations on the hydride transfer step of the thymidylate synthase reaction mechanism

Phys. Chem. Chem. Phys., 17 (2015) 30793, DOI: 10.1039/C5CP01239B


I. Bordes, J. Recatá, K. Świderek, V. Moliner

Is Promiscuous CALB a Good Scaffold for Designing New Epoxidases

Molecules 20 (2015) 17789, DOI: 10.3390/molecules201017789


D. Swiatla-Wojcik

Water-Structure Based Mechanistic View on the Bimolecular Decay of the Hydrated Electron

Chem. Phys. Lett. 641 (2015) 51-56


T. Plech, B. Kaproń, A. Paneth, M. Wujec, R. Czarnomysy, A. Bielawska, K. Bielawski, N. Trotsko, E. Kuśmierz, and P. Paneth

Search for human DNA topoisomerase II poisons in the group of 2,5-disubstituted-1,3,4-thiadiazoles

J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 30 (2015) 1021, DOI: 10.3109/14756366.2014.995179


M. Dlugosz-Lisiecka, M. Ziomek

Direct determination of radionuclides in building materials with self-absorption correction for the 63 and 186 keV γ-energy lines

Journal of Environmental Radioactivity, 150 (2015) 44-48. doi: 10.1016/j.jenvrad.2015.07.018


A. Siwek, T. Plech, N. Trotsko, U. Kosikowska, A. Malm, K. Dzitko, P. Paneth

Conformational preference of potassium salts of N-acylhydrazinecarbodithioates with antifungal activity. Combined experimental and theoretical approach

Curr. Comput.-Aid. Drug 10 (2015) 205-216, DOI: 10.2174/1573409910666140521152701


K. Świderek, S. Marti, I. Tunon, V. Moliner, J. Bertran

Peptide Bond Formation Mechanism Catalyzed by Ribosome

J. Am. Chem. Soc. 137 (2015) 12024-12034, DOI: 10.1021/jacs.5b05916


K. Świderek, I. Tunon, V. Moliner, J. Bertran

Computational strategies for the design of new enzymatic functions

Arch. Biochem. Biophys. 582 (2015) 68-79, DOI: 10.1016/j.abb.2015.03.013


K.M. Romek, P. Nun, G. S. Remaud, V. Silvestre, G. S. Taïwe, F. Lecerf-Schmidt, A. Boumendjel, M. De Waard, and R.J. Robins

A retro-biosynthetic approach to the prediction of biosynthetic pathways from position-specific isotope analysis as shown for tramadol

PNAS 112 (2015) 8296, DOI:10.1073/pnas.1506011112


K. Debowska, D. Debski, M. Hardy, M. Jakubowska, B. Kalyanaraman, A. Marcinek, R. Michalski, B. Michalowski, O. Ouari, A. Sikora, R. Smulik, J. Zielonka

Toward selective detection of reactive oxygen and nitrogen species with the use of fluorogenic probes – Limitations, progress, and perspective

Pharmacological Rep 67 (2015) 756, DOI: 10.1016/j.pharep.2015.03.016


L. Kazmierczak, J. Szala-Bilnik, M. Wolszczak, D.  Swiatla-Wojcik

Temperature dependence of the rate constant for hydrogen atom reaction with Cl2−• in water by pulse radiolysis of aqueous HCl solution

Radiat. Phys. Chem.  117 (2015) 7 -11, doi:10.1016/j.radphyschem.2015.07.007.


P. Grabowski, H. Bem, R. L. Romer

Use of radiometric (234/238U and 228/226Ra) and mass spectrometry (87/86Sr) methods for  studies of the stability of groundwater reservoirs in Central Poland

J. Radioanal. Nucl. Chem. 303 (2015) 669, DOI: 10.1007/s10967-014-3390-9


H. Abramczyk, J. Surmacki, M. Kopec, A.K. Olejnik, K. Lubecka-Pietruszewska and K. Fabianowska-Majewska

The role of lipid droplets and adipocytes in cancer. Raman imaging of cell cultures: MCF10A, MCF7, MDA-MB-231 compared to adipocytes in cancerous human breast tissue

Analyst 140 (2015) 2224, DOI: 10.1039/C4AN01875C


A. Paneth, P. Stączek, T. Plech, A. Strzelczyk, K. Dzitko, M. Wujec, E. Kuśmierz, U. Kosikowska, A. Grzegorczyk, and P. Paneth

Biological evaluation and molecular modelling study of thiosemicarbazide derivatives as bacterial type IIA topoisomerases inhibitors

J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 2015, DOI: 10.3109/14756366.2014.1003214


A. Grajewska, L. Falkowska, E. Szumiło-Pilarska, J. Hajdrych, M. Szubska, T. Frączek, W. Meissner, S. Bzoma, M. Bełdowska, A. Przystalski, T. Brauze

Mercury in the eggs of aquatic birds from the Gulf of Gdansk and Wloclawek Dam (Poland)

Environ. Sci. Poll. Res. 2015, DOI: 10.1007/s11356-015-4154-y


K. Swiderek, I. Tunon, V. Moliner, J. Bertran

Protein Flexibility and Preorganization in the Design of Enzymes. The Kemp Elimination Catalysed by HG3.17

ACS Catal. 5 (2015) 2587, DOI: 10.1021/cs501904w


H.K.V. Schürner, J.L. Seffernick, A. Grzybkowska, A. Dybala-Defratyka, L.P. Wackett, and M. Elsner

Characteristic Isotope Fractionation Patterns in s-Triazine Degradation Have Their Origin in Multiple Protonation Options in the s-Triazine Hydrolase TrzN

Environ. Sci. Technol., 49 (2015) 3490, DOI: 10.1021/es5055385


B. Brozek-Pluska, M. Kopec, J. Surmacki and H. Abramczyk

Raman microspectroscopy of the noncancerous and the cancerous human breast tissues. Identification and phase transitions of linoleic and oleic acids by Raman spectroscopy and Raman low-temperature studies

Analyst, 140 (2015) 2134, DOI:10.1039/C4AN01877J


P. Wronski, J. Surmacki, H. Abramczyk, A. Adamus, M. Nowosielska, W. Maniukiewicz, M. Kozanecki, M. Szadkowska-Nicze

Surface, optical and photocatalytic properties of silica-supported TiO2 treated with electron beam

Radiation Phys Chem. 109 (2015) 40-47, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2014.12.009


J. Surmacki, B. Brozek-Pluska, R. Kordek, and H. Abramczyk

The lipid-reactive oxygen species phenotype of breast cancer. Raman spectroscopy and mapping, PCA and PLSDA for invasive ductal carcinoma and invasive lobular carcinoma. Molecular tumorigenic mechanisms beyond Warburg effect

Analyst 140 (2015) 2121, DOI: 10.1039/C4AN01876A


J. Zielonka, A. Sikora, J. Adamus, and B. Kalyanaraman

Detection and Differentiation Between Peroxynitrite and Hydroperoxides Using Mitochondria-Targeted Arylboronic Acid

Methods in Molecular Biol. 1264 (2015) 171, DOI: 10.1007/978-1-4939-2257-4_16


M. Dlugosz-Lisiecka

Excess of (210)polonium activity in the surface urban atmosphere. Part (1) fluctuation of the (210)Po excess in the air

Environ. Sci.: Processes Impacts, 17 (2015) 458, DOI: 10.1039/C4EM00389F


K. Świderek, I. Tunon, S. Marti, and V. Moliner

Protein Conformational Landscapes and Catalysis. Influence of active site conformations in the reaction catalyzed by L-Lactate Dehydrogenase

ACS Catal., 5 (2015) 1172, DOI: 10.1021/cs501704f


M. Sanchez Tarin, K. Świderek, M. Roca, and I. Tunon

Enzyme Promiscuity in Enolase Superfamily. A Theoretical Study of o-Succinylbenzoate Synthase Using QM/MM Methods

J. Phys. Chem. B, 119 (2015) 1899, DOI: 10.1021/jp511147b


B. Brozek-Pluska, M. Kopec, I. Niedzwiecka, and A. Morawiec-Sztandera

Label-free determination of lipids composition and secondary proteins structure of human salivary noncancerous and cancerous tissues by Raman microspectroscopy

Analyst 140 (2015) 2107, DOI: 10.1039/C4AN01394H


A. Krzeminska, P. Paneth, V. Moliner, and K. Świderek

Binding Isotope Effects as a Tool for Distinguishing Hydrophobic and Hydrophilic Binding Sites of HIV-1 RT

J. Phys. Chem. B, 119 (2015) 917, DOI: 10.1021/jp506119h


R.A. Wach, A. Adamus, K. Ludwicka, B. Grobelski, J. Cala, J.M. Rosiak, Z. Pasieka

In vivo evaluation of nerve guidance channels of PTMC/PLLA porous biomaterial,

Arch. Med. Sci. 11 (2015) 210


Rok 2014

Winiecka-Klimek et al.

PIN3 duplication may be partially responsible for TP53 haploinsufficiency

BMC Cancer 14 (2014) 669, DOI: 10.1186/1471-2407-14-669


J. Zielonka, G. Cheng, M. Zielonka, T. Ganesh, A. Sun, J. Joseph, R. Michalski, W.J. OBrien, J.D. Lambeth, and B. Kalyanaraman

High-throughput Assays for Superoxide and Hydrogen Peroxide
DESIGN OF A SCREENINGWORKFLOWTO IDENTIFY INHIBITORS OF NADPH OXIDASES

J. Bio. Chem. 289 (2014), 16176


M. Dlugosz-Lisiecka and J. Wrobel

Use of moss and lichen species to identify 210Po contaminated regions

Environ. Sci.: Processes Impacts, 2014, 16, 2729, DOI: 10.1039/C4EM00366G


A. Mrozik, P. Bilski, B. Marczewska, B. Obryk, K. Hodyr, W. Gieszczyk

Radio-photoluminescence of highly irradiated Lif:Mg,Ti and Lif:Mg,Cu,P detectors

Radiation Measurements (2014), DOI: 10.1016/j.radmeas.2014.05.013


K. Świderek, J. Ruiz-Pernia, V. Moliner, and I. Tunon

Heavy enzymes - experimental and computational insights in enzyme dynamics

Curr. Opin. Chem. Biol., 21 (2014) 11, DOI: 10.1016/j.cbpa.2014.03.005


K. Świderek, I. Tunon, and V. Moliner

Predicting enzymatic reactivity: from theory to design

Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science, 4 (2014) 407, DOI: 10.1002/wcms.1173


R. Smulik, D. Debski, J. Zielonka, B. Michałowski, J. Adamus, A. Marcinek, B. Kalyanaraman and A. Sikora

Nitroxyl (HNO) reacts with molecular oxygen and forms peroxynitrite at physiological pH: Biological implications

J. Bio. Chem., 2014, DOI: 10.1074/jbc.M114.597740


L. Kazmierczak and D. Swiatla-Wojcik

Voronoi polyhedra probing of hydrated OH radical

RSC Adv. 4 (2014) 41812, DOI: 10.1039/C4RA04181J


R. N. Manna and A. Dybala-Defratyka

A computational study of the dechlorination of β-hexachlorocyclohexane (β-HCH) catalyzed by the haloalkane dehalogenase LinB

Arch. Biochem. Biophys. 562 (2014) 43, DOI: 10.1016/j.abb.2014.07.028


J. Krych, J.L. Gebicki, and L. Gebicka

Flavonoid-induced conversion of catalase to its inactive form - Compound II.

Free Rad. Res. 48, 2014, 1334, DOI:10.3109/10715762.2014.953139


H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska, J. Surmacki, J. Musial, and R. Kordek

Oncologic photodynamic diagnosis and therapy: Confocal Raman/fluorescence imaging of metal phthalocyanines in human breast cancer tissue in vitro

The Analyst, 139 (2014) 5547, DOI: 10.1039/C4AN00966E


K. Dzitko, A. Paneth, T. Plech, J. Pawełczyk, P. Stączek, J. Stefańska, and P. Paneth

1,4-Disubstituted Thiosemicarbazide Derivatives are Potent Inhibitors of Toxoplasma gondii Proliferation

Molecules 19 (2014) 9926, DOI: 10.3390/molecules19079926


N. Bartoszek, P. Sawicki, S. Kadłubowski, P. Ulański, and J.M. Rosiak

Determination of Propagation Rate Coefficient for the Polymerization of N-Vinylpyrrolidone in Aqueous Solution by Pulsed Electron Polymerization and Size Exclusion Chromatography

ACS Macro Lett., 3 (2014) 639, DOI: 10.1021/mz500294c


R.A. Wach, B. Rokita, N. Bartoszek, Y. Katsumura, P. Ulanski, J.M. Rosiak

Hydroxyl radical-induced crosslinking and radiation-initiated hydrogel formation in dilute aqueous solutions of carboxymethylcellulose

Carbohydr. Polym. 112 (2014) 412, DOI: 10.1016/j.carbpol.2014.06.007


J. Grebowski, A. Krokosz, A. Konarska, M. Wolszczak, M. Puchala

Rate constants of highly hydroxylated fullerene C60 interacting with hydroxyl radicals and hydrated electrons. Pulse radiolysis study

Radiat. Phys. Chem. 103 (2014) 146, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2014.05.057


A. Grzybkowska, R. Kaminski and A. Dybala-Defratyka

Theoretical predictions of isotope effects versus their experimental values on an example of uncatalyzed hydrolysis of atrazine

Phys. Chem. Chem. Phys., 16 (2014) 15164, DOI: 10.1039/C4CP00914B


R. Michalski, J. Zielonka, E. Gapys, A. Marcinek, J. Joseph and B. Kalyanaraman

Real Time Measurements of Amino Acid and Protein Hydroperoxides using Coumarin Boronic Acid

J. Biol. Chem. 289 (2014) 22536, DOI: 10.1074/jbc.M114.553727


M. Rybicki and E. Hawlicka

Influence of ions on molecular vibrations and hydrogen bonds in methanol–water mixtures: MD simulation study

 J. Mol. Liq. 196 (2014) 300, DOI: 10.1016/j.molliq.2014.04.002


I. Geronimo and P. Paneth

A DFT and ONIOM study of C–H hydroxylation catalyzed by nitrobenzene 1,2-dioxygenase

Phys. Chem. Chem. Phys., 13 (2014) 13889, DOI: 10.1039/C4CP01030B


A.H. Meyer, A. Dybala-Defratyka, P.J. Alaimo, I. Geronimo, A.D. Sanchez, C.J. Cramer and M. Elsner

Cytochrome P450-Catalyzed Dealkylation of Atrazine by Rhodococcus sp. strain NI86/21 Involves Hydrogen Atom Transfer rather than Single Electron Transfer

Dalton Trans., 43 (2014) 12175, DOI: 10.1039/C4DT00891J


H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska, M. Krzesniak, M. Kopec, A. Morawiec-Sztandera

The cellular environment of cancerous human tissue. Interfacial and dangling water as a "hydration fingerprint"

Spectrochim Acta A, 2014, DOI: 10.1016/j.saa.2014.03.103


P. Bilski, W. Gieszczyk, B. Obryk, K. Hodyr

Comparison of commercial thermoluminescent readers regarding high-dose high-temperature measurements

Radiat. Meas. 65 (2014) 8-13, DOI: 10.1016/j.radmeas.2014.04.020


A. Pabis, I. Geronimo, D.M. York, and P. Paneth

Molecular dynamics simulation of nitrobenzene dioxygenase using AMBER force field

J. Chem. Theory Comput. 10 (2014) 2246, DOI: 10.1021/ct500205z


M. Wujec, E. Kędzierska, E. Kuśmierz, T. Plech, A. Wróbel, A. Paneth, J. Orzelska, S. Fidecka, and P. Paneth

Pharmacological and Structure-Activity Relationship Evaluation of 4-aryl-1-Diphenylacetyl(thio semicarbazides

Molecules, 19 (2014) 4745


A. Wypych, I. Bobowska, M. Tracz, A. Opasinska, S. Kadlubowski, A. Krzywania-Kaliszewska, J. Grobelny, P. Wojciechowski

Dielectric Properties and Characterisation of Titanium Dioxide Obtained by Different Chemistry Methods

J. Nanomat. 2014, DOI: 10.1155/2014/124814


S. Kadlubowski, M. Matusiak, J. Jenczyk, M. N. Olejniczak, M. Kozanecki, L. Okrasa

Radiation-induced synthesis of thermo-sensitive, gradient hydrogels based on 2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate

Radiat. Phys. Chem.  100 (2014) 23-31


B. Kalaska, L. Piotrowski, A. Leszczynska, B. Michalowski, K. Kramkowski, T. Kaminski, J. Adamus, A. Marcinek, J. Gebicki, A. Mogielnicki, and W. Buczko

Antithrombotic Effects of Pyridinium Compounds Formed from Trigonelline upon Coffee Roasting

J. Agric. Food Chem. 62 (2014) 2853


A. Pabis, I. Geronimo, P. Paneth

A DFT Study of the Cis-dihydroxylation of Nitroaromatic Compounds Catalyzed by Nitrobenzene Dioxygenase

J. Phys. Chem. B, 118 (2014) 3245


R. Michalski, B. Michalowski, A. Sikora, J. Zielonka, B. Kalyanaraman
On the use of fluorescence lifetime imaging and dihydroethidium to detect superoxide in intact animals and ex vivo tissues: A reassessment
Free Radic. Biol. Med., 2014, 67, 278

P. Adamczyk, R. S. Wijker, T. B. Hofstetter, P. Paneth

A DFT study of permanganate oxidation of toluene and its ortho-nitroderivatives

J. Mol. Model., 2014, 20, 2091


M. Jakubowska, J. Adamus, J. Gębicki, A. Marcinek, A. Sikora

Pulse radiolysis and spectrophotometric studies on the binding of organic cations with heparin

Radiat. Phys. Chem., 2014, 99, 6


K. Swiderek, S. Marti, V. Moliner
Theoretical Study of Primary Reaction of Pseudozyma antarctica Lipase B as the Starting Point To Understand Its Promiscuity
ACS Catalysis, 2014, 4, 426, DOI: 10.1021/cs401047k

T. Koto, R. Michalski, J. Zielonka, J. Joseph, B. Kalyanaraman
Detection and identification of oxidants formed during (•)NO/O2(•-) reaction: A multi-well plate CW-EPR spectroscopy combined with HPLC analyses
Free Radical Res., 2014, DOI:10.3109/10715762.2014.886774

A.S. Domazou, L. Gebicka, J. Didik, J. L. Gebicki, B. van der Meijden, W. H. Koppenol

The kinetics of the reaction of nitrogen dioxide with iron(II)- and iron(III)cytochrome c

Free Radical Bio. Med. 69, 2014, 172, DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2014.01.014


J. Komasa, A. Miłek, P. Ulański, J.M. Rosiak
Radiation grafting of oligo(ethylene glycol) ethyl ether methacrylate on polypropylene
Radiat. Phys. Chem. 2014, 94, 137

J. Szala-Bilnik, P. Pierscieniewska, M. Wolszczak, D. Swiatla-Wojcik
Temperature Dependence of the Rate Constant for the Bimolecular Recombination of Cl2- in Water - A Pulse Radiolysis Study
Radiat. Phys. Chem. 2014, 97, 184 -187. DOI:  10.1016/j.radphyschem.2013.11.037

D. Swiatla-Wojcik, A. Mozumder
Assessment of Hydrogen Bonding Effect on Ionization of Water from Ambient to Supercritical Region - MD Simulation Approach
Radiat. Phys. Chem. 2014, 97, 113-117. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2013.11.015.

D. Swiatla-Wojcik
Role of Water in Radical Reactions: Molecular Simulation and Modelling

pp. 352-378, in  Reaction Rate Constant Computations: Theories and Applications, K. Han, T.Chu (Eds.), RSC Theoretical and Computational Chemistry Series, RSC Publishing 2014.


B. Kalyanaraman, B.P. Dranka, M. Hardy, R. Michalski, J. Zielonka
HPLC-based monitoring of products formed from hydroethidine-based fluorogenic probes - The ultimate approach for intra- and extracellular superoxide detection
Biochim. Biophys. Acta, 2014, 1840, 739, DOI: 10.1016/j.bbagen.2013.05.008

Rok 2013
T. Fraczek, A. Siwek, and P. Paneth
Assessing molecular docking tools for relative biological activity prediction: a case study of triazole HIV-1 NNRTIs
J. Chem. Inf. Model. 2013, 53, 3326, DOI: 10.1021/ci400427a

M. Kozicki, E. Sąsiadek, M. Kołodziejczyk, J. Komasa, A. Adamus, W. Maniukiewicz, A. Pawlaczyk, M. Szynkowska, J. Rogowski, E. Rybicki
Facile and durable antimicrobial finishing of cotton textiles using a silver salt and UV,
Carbohydrate Polymers 2013, 91, 115

E. Kusiak, M. Zaborski, M.A. Staniszewska, H. Bem, P. Szajerski, W. Baryń
Osłony elastomerowe redukujące dawki promieniowania X w technikach tomografii komputerowej
Polimery, 2013, 7-8, 519

P. Szajerski, M. Zaborski, H. Bem, W. Baryń, E. Kusiak
Generation of the additional fluorescence radiation in the elastomeric shields used in computer tomography (CT)
J. Radioanal. Nucl. Chem. 2013, 298, 1913

H. Abramczyk, A. Jarota, B. Brozek-Pluska, M. Tondusson, E. Freysz, J. Musial, R. Kordek
Ultrafast dynamics and Raman imaging of metal complexes of tetrasulphonated phthalocyanines in human cancerous and noncancerous breast tissues
EPJ Web of Conference, 2013, 41, art no. 07006

J. Surmacki, J. Musiał, R. Kordek, H. Abramczyk
Raman imaging at biological interfaces: applications in breast cancer diagnosis
Mol. Cancer, 2013, 12, 48, doi: 10.1186/1476-4598-12-48

L. Kos, J. Sójka-Ledakowicz, K. Michalska, R. Żyłła, J. Perkowski
Decomposition of a Nonionic Detergent by the Fenton Process in the Presence of Iron Nanocompounds
Fibres and Textiles in Eastern Europe 2013; 21, 6(102): 111

L. Kos, J. Sójka-Ledakowicz, K. Michalska, R. Żyłła, J. Perkowski
Iron nanocompounds applied in the tratment of Screen printing wastewater
Fibres and Textiles in Eastern Europe 2013, 21, 3 (99) 108

W. Machowski, B. Gutarowska, J. Perkowski, H. Wrzosek
Effects of gamma radiation on the mechanical properties of and susceptibility to biodegradation of natural fibers
Textile Res. J, 2013, 83, 44

J. Zielonka, J. Joseph, A. Sikora, B. Kalyanaraman
Real-time monitoring of reactive oxygen and nitrogen species in a multiwell plate using the diagnostic marker products of specific probes
Methods Enzymol. 2013, 526, 145

R Acciarri et al.
A study of electron recombination using highly ionizing particles in the ArgoNeuT Liquid Argon TPC
JINST, 2013, 8 P08005 doi:10.1088/1748-0221/8/08/P08005

M. Marszalek, A. Konarska, E. Szajdzinska-Pietek, M. Wolszczak
Interaction of Cationic Protoberberine Alkaloids with Human Serum Albumin. No Spectroscopic Evidence on Binding to Sudlow’s Site 1
J. Phys. Chem. B, 2013, 117, 15987

R.S. Wijker, P. Adamczyk, J. Bolotin, P. Paneth, and T.B. Hofstetter

Isotopic analysis of oxidative pollutant degradation pathways exhibiting large H isotope fractionation

Environ. Sci. Technol., 2013, 47, 13459, DOI: 10.1021/es403597v


A. Siwek, R. Omib, K. Hirotsu, K. Jitsumori, N. Esaki, T. Kurihara, P.Paneth
Binding modes of DL-2-haloacid dehalogenase revealed by crystallography, modeling and isotope effects studies
Arch. Biochem. Biophys., 2013, 540, 26

I. Tea, A. Le Guennec, M. Frasquet-Darrieux, M. Julien, K. Romek, I. Antheaume, R. Hankard and R. J. Robins
Simultaneous determination of natural-abundance d15N values and quantities of individual amino acids in proteins from milk of lactating women and from infant hair using gas chromatography/isotope ratio mass spectrometry
Rapid Commun. Mass Spectrom.; 2013, 27, 1345, DOI: 10.1002/rcm.6582

K. M. Romek, M. Julien, M. Frasquet-Darrieux, I. Tea, I. Antheaume, R. Hankard & R. J. Robins
Fractionation in natural-abundance 15N-isotope values during protein transfer from mothers to breast-fed infants reflects infant and not maternal nitrogen metabolism
AMAC, 2013, 45, DOI: 10.1007/s00726-013-1597-7

K. Swiderek, P. Paneth

Binding Isotope Effects

Chem. Rev., 2013, 113, 7851, DOI: 10.1021/cr300515x


O. Masson, W. Ringer, H. Mala, P. Rulik, M. Dlugosz-Lisiecka, K. Eleftheriadis, O. Meisenberg, A. de Vismes-Ott, F. Gensdarmes
Size distributions of airborne radionuclides from the Fukushima nuclear accident at several places in Europe
Environ. Sci. Technol., 2013, 47, 10995

A. Mozumder, M. Wojcik
Initial electron–ion distance distribution in irradiated high-mobility liquids: Application of the Metropolis method
Radiat. Phys. Chem., 2013, 85, 167, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2013.01.016

L. Osiewala, A. Socha, M. Wolszczak, J. Rynkowski
Radiolysis of sodium p-cumenesulfonate in aqueous solution
Radiat. Phys. Chem., 2013, 87, 71, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2013.02.031

R.A. Wach, A. Adamus, A.K. Olejnik, J. Dzierzawska, J.M. Rosiak
Nerve guidance channels based on PLLA-PTMC biomaterial
J. Appl. Polym. Sci., 2013, 127, 2259, DOI: 10.1002/app.37932

E. Szajdzinska-Pietek, M. Steblecka, A. Liszewska, I. Dragutan
ESR spectroscopic characterization of spin labeled procaine in homogeneous solutions and membrane mimetic systems
J. Mol. Liq., 2013, 177, 306, DOI: 10.1016/j.molliq.2012.10.036

B. Kupcewicz, G. Balcerowska-Czerniak, M. Malecka, P. Paneth, U. Krajewska, M. Rozalski
Structure–cytotoxic activity relationship of 3-arylideneflavanone and chromanone (E,Z isomers) and 3-arylflavones
Bioorg. Med. Chem. Lett., 2013, 23, 4102, DOI: 10.1016/j.bmcl.2013.05.044

R. Michalski, J. Zielonka, M. Hardy, J. Joseph, B. Kalyanaraman
Hydropropidine: A novel, cell-impermeant fluorogenic probe for detecting extracellular superoxide
Free Radical Bio. Med. 2013, 54, 135, DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2012.09.018

T. Strozik, M. Wolszczak, M. Hilczer
Radiolysis of 5,10,15,20-tetrakis(N-methyl-4-pyridyl)-porphyrin or 5,10,15,20-tetrakis(4-sulfonatophenyl)-porphyrin in aqueous solution in the presence and in the absence of DNA or human serum albumin
Rad. Phys. Chem., 2013, 91, 156, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2013.05.015

E. Hawlicka, A. Kuba
Hydration of Metal and (CH3)4N+ Ions in Solutions of Mixed Salts
Z. Naturforsch. 2013, 68a, 139, DOI: 10.5560/ZNA.2012-0097

J. Krych, L. Gebicka
Catalyse is inhibited by flavoniods
Int. J. Biol. Macromol. 2013, 58, 148, 10.1016/j.ijbiomac.2013.03.070

H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska, M. Tondusson, E. Freysz
Ultrafast dynamics of metal complexes of tetrasulfonated phthalocyanines at biological interfaces: comparison between photochemistry in solutions, films, and noncancerous and cancerous human breast tissues
J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 4999, DOI: 10.1021/jp305891p

J. Surmacki, P. Wronski, M. Szadkowska-Nicze, H. Abramczyk
Raman spectroscopy of visible-light photocatalyst - Nitrogen-doped titanium dioxide generated by irradiation with electron beam
Chem. Phys. Lett. 2013, 566, 54, DOI: 10.1016/j.cplett.2013.02.066

H. Abramczyk and B. Brozek-Pluska
Raman Imaging in Biochemical and Biomedical Applications. Diagnosis and Treatment of Breast Cancer
Chem. Rev., 2013, 113, 5766, DOI: 10.1021/cr300147r

R. N. Manna and A. Dybala-Defratyka
Insights into the elimination mechanisms employed for the degradation of different hexachlorocyclohexane isomers using kinetic isotope effects and docking studies
J. Phys. Org. Chem., 2013, 26, 797, DOI: 10.1002/poc.3163

A. Sikora, J. Zielonka, J. Adamus, D. Dębski, A. Dybala-Defratyka, B. Michalowski, J. Joseph, R. C. Hartley, M. P. Murphy, and B. Kalyanaraman
Reaction between peroxynitrite and triphenylphosphonium-substituted arylboronic acid isomers – Identification of diagnostic marker products and biological implications
Chem. Res. Toxicol., 2013, 26, 856, DOI: 10.1021/tx300499c

L. Szatkowski, A. Dybala-Defratyka, C. Batarseh, J. Blum, L. Halicz and F. Gelman
Bromine kinetic isotope effects: insight into Grignard reagent formation
New J. Chem., 2013, 37, 2241, DOI: 10.1039/C3NJ00197K

A. Siwek, P. Staczek, M. Wujec, K. Bielawski, A. Bielawska, P. Paneth
Cytotoxic effect and molecular docking of 4-ethoxycarbonylmethyl-1-(piperidin-4-ylcarbonyl)-thiosemicarbazide-a novel topoisomerase II inhibitor
 J. Mol. Model. 2013, 19, 1319, DOI: 10.1007/s00894-012-1679-6

T.-S. Lee, B.K. Radak, A. Pabis, D.M. York
A New Maximum Likelihood Approach for Free Energy Profile Construction from Molecular Simulations
J. Chem. Theory Comput. 2013, 9, 153-164

L. Szatkowski, A. Dybala-Defratyka
A computational study on enzymatically driven oxidative coupling of chlorophenols: An indirect dehalogenation reaction
Chemosphere, 2013, 91, 258, DOI: 10.1016/j.chemosphere.2012.11.022

M. Długosz-Lisiecka, H. Bem
Fast procedure for self-absorption correction for low gamma energy radionuclide 210Pb determination in solid environmental samples
J. Radioanal. and Nucl. Chem. 2013, 298, 495, DOI: 10.1007/s10967-012-2404-8

Rok 2012
J. Zielonka, A. Sikora, M. Hardy, J Joseph, B.P. Dranka, B. Kalyanaraman
Boronate Probes as Diagnostic Tools for Real Time Monitoring of Peroxynitrite and Hydroperoxides
Chem. Res. Toxicol., 2012, 25, 1793, DOI:10.1021/tx300164j

R. Podsiadły, A. Maruszewska, R. Michalski, A. Marcinek, J. Kolinska
Naphthoylenebenzimidazolone dyes as electron transfer photosensitizers for iodonium salt induced cationic photopolymerizations
Dyes Pigments, 2012, 95, 252, DOI: 10.1016/j.dyepig.2012.04.004

R. Podsiadly, R. Michalski, A. Marcinek, J. Sokolowska
Benzothiazine dyes/2,4,6-tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine as a new visible two-component photoinitiator system
Int. J. Photoenergy, 2012, ID 497620, DOI:10.1155/2012/497620

J. Zielonka, M. Zielonka, A. Sikora, J. Adamus, J. Joseph, M. Hardy, O. Ouari, B.P. Dranka, B. Kalyanaraman
Global profiling of reactive oxygen and nitrogen species in biological systems: high-throughput real-time analyses
J. Biol. Chem., 2012, 287, 2984, DOI: 10.1074/jbc.M111.309062

Kwiecień R., Le Questel J.-Y, Lebreton J., Delafore M., Andre F., Pihan E., Roussel A., Fournial A., Paneth P., Robins R.
Cytochrome P450-catalyzed degradation of nicotine. Fundamental parameters determining hydroxylation by cytochrome P450 2A6 at the 5-carbon or the N-methyl-carbon
J. Phys. Chem. B, 116, 7827-7840, 2012

Kopyra J., Wnorowska J., Barszczewska W., Karolczak S., Szamrej I.
On the kinetics of thermal electron attachment to perfluoroethers
Chem. Phys. Lett., 2012, 519-520, 25-28

Kopyra J., Szamrej I., Karolczak S., Illenberger E.
Low energy (0-12eV) electron driven reactions in linear and cyclic perfluorocompounds
Intern J. Mass Spectrometry, 2012, 95-99, 325-327

Kadłubowski S., Ulański P., Rosiak J.M.
Synthesis of tailored nanogels by means of two-stage irradiation
Polymer 2012, 53; 1985-1991

Jarota A., Tondusson M., Galle G., Freysz E., Abramczyk H.
Ultrafast Dynamics of Metal Complexes of Tetrasulphonated Phthalocyanines
J Phys Chem A. 2012, 116(16), 4000

Grabowski P., Bem H.
Uranium isotopes as a tracer of groundwater transport studies
J. Radioanal. Nucl. Chem., 2012, 292, 1043-1048

Gębicki J.L., Meisner P., Stawowska K., Gębicka L.
Pulse radiolysis study of the reactions of catechins with nitrogen dioxide
Radiat. Phys. Chem., 2012, 81, 1881-1884

Gębicka L., Stawowska K.
Spectrophotometric studies of the reaction of quercetin with peroxynitrite at different pH
Cent. Eur. J. Chem., 2012, 10(1), 187-193

Gebicka L., Banasiak E.
Hypochlorous acid-induced heme damage of hemoglobin and its inhibition by flavonoids
Toxicol. in Vitro, 2012, 26, 924-929

Bzdon S., Góralski J.,Maniukiewicz W., Perkowski J., Rogowski J., Szadkowska-Nicze M.
Radiation-induced synthesis of Fe-doped TiO2: Characterization and catalytic properties
Radiat. Phys. Chem., 2012, 81, 322-330

Brozek-Pluska B., Musial J., Kordek R., Bailo E., Dieing T., Abramczyk H.
Raman spectroscopy and imaging: applications in human breast cancer diagnosis
Analyst, 2012, 137, 3773

Brozek-Pluska B., Jarota A., Jablonska-Gajewicz J., Kordek R, Czajkowski W., Abramczyk H.
Distribution of phthalocyanines and Raman reporters in human cancerous and noncancerous breast tissue as studied by Raman Imaging
Technol. Cancer Res. Treat., 2012, 11, 317-331

Adamus A., Wach R.A., Olejnik A.K., Dzierzawska J., Rosiak J.M.
Degradation of nerve guidance channels based on a poly(L-lactic acid) poly(trimethylene carbonate) biomaterial
Polymer Degradation and Stability, 97; 532-540, 2012

Abramczyk H., Brozek-Pluska B., Surmacki J., Jablonska-Gajewicz J., Kordek R.
Raman optical biopsy of human breast cancer
Prog. Biophys. Mol. Biol., 108, 74-81, 2012

A. Siwek, P. Stączek, U. Kosikowska, A. Malm, P. Paneth and S. Jankowski
Does dehydrocyclization of 4-benzoylthiosemicarbazides in acetic acid lead to s-triazoles or thiadiazoles?
Struct. Chem., 23, 1441, 2012

K. Świderek, A. Pabis, V. Moliner

A theoretical study of carbon-carbon bond formation by a Michael-type addition

Organic & Biomolecular Chemistry 10, 5598, 2012


R.A. Kwiecień, K. Kosieradzka, J.-Y. Le Questel, J. Lebreton, A. Fournial, E. Gentil, M. Delaforge, P.Paneth, R. J. Robins
Cytochrome P450 Monooxygenase-Catalyzed Ring Opening of the Bicyclic Amine, Nortropine: An Experimental and DFT Computational Study
ChemCatChem 4, 530, 2012

M. Długosz-Lisiecka, H. Bem
Aerosol residence times and changes of radioiodine-131I and radiocesium-137Cs activity over Central Poland after the Fukushima-Daiichi nuclear reactor accident
Journal of Environmental Monitoring, 2012, 14, 1483–1489

M. Długosz-Lisiecka, H. Bem
Determination of the mean aerosol residence times in the atmosphere and additional 210Po input on the base of simultaneous determination of 7Be, 22Na, 210Pb, 210Bi, and 210Po in urban air
J. Radioanal. Nucl. Chem., 2012, 14, 1483-1489

K. Świderek and P. Paneth

Extending Limits of Chlorine Kinetic Isotope Effects

J. Org. Chem. 77, 5120 (2012), DOI: 10.1021/jo300682f


Paneth P.
Isotopic fractionation – chemical v. environmental perspective
Environ. Chem. 2012, 9, 67, DOI: 10.1071/EN11110

D. Swiatla-Wojcik, J. Szala-Bilnik
Mechanism of OH radical hydration: A comparative computational study of liquid and supercritical solvent
J. Chem. Phys. 136, 064510 (2012)

Abramczyk H.
Mechanisms of energy dissipation and ultrafast primary events in photostable systems: H-bond, excess electron, biological photoreceptors.
Vibrational Spectroscopy, 58, 1-11, 2012

Doktoraty z ostatnich pięciu latpokaż ↓
Rok 2016
Paweł Wroński

Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane fizykochemiczne właściwości tlenku tytanu (IV)


Rok 2015
Paweł Adamczyk

Theoretical evaluation of isotopic fractionation in oxidative degradation of environmentally important aromatic pollutants


Joanna Dzierżawska

Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe poli(węglanu trimetylenu)


Rabindra Nath Manna

Theoretical study on aerobic degradation processes of hexachlorocyclohexane (HCH) isomers catalyzed by the haloalkane dehalogenases LinA and LinB


Małgorzata Jakubowska

Oddziaływanie związków o potencjalnym działaniu śródbłonkowym z glikozoaminoglikanami


Małgorzata Urbaniak

Badania reaktywności chemicznej i działania naczyniorozszerzającego potencjalnych donorów NO, będących analogami nikotynamidu


Anna Pabiś

Theoretical Studies of Biodegradation of Nitrobenzene by Nitrobenzene Dioxygenase


Rok 2014
Joanna Szala-Bilnik

Badania komputerowe procesów lokalizacji i transportu wolnych rodników w wodzie pod- i nadkrytycznej


Inacrist Geronimo

Isotope fractionation associated with contaminant degradation mechanisms


Rok 2013
Przemysław Michalak
Symulacje komputerowe procesów separacji nośników ładunku w organicznych ogniwach fotowoltaicznych

Milena Marszałek
Procesy fotochemiczne i radiacyjne w wodnych roztworach alkaloidów w nieobecności i obecności DNA i albuminy surowicy krwi (HSA)

Rok 2012
Ewa Banasiak
Reakcje hemoglobiny z reaktywnymi formami tlenu w nieobecności i obecności flawonoidów i surfaktantów

Arkadiusz Jarota
Mechanizmy dyssypacji energii i dynamika femtosekundowa wybranych metaloftalocyjanin

Jakub Surmacki
Diagnostyka zmian nowotworowych ludzkiego gruczołu piersiowego metodą spektroskopii Ramana

Łukasz Szatkowski
Mechanizmy enzymatycznej dehalogenacji pochodnych chlorofenoli

Paweł Grabowski
Radiologczna ocena przydatności polskich wód geotermalnych do celów pitnych i balneologicznych

Patentypokaż ↓

Kowalski A.J., Rosiak, J.M., Ignaczak J.

Sposób wytwarzania wkładki hydrożelowej do hormonoterapii raka endometrium
Symbol: P-336 614 (udzielony dn. 24.02.2006)

Gębicki J., Sysa-Jędrzejowska A., Adamus J.
Lecivo pro leceni koznich chorob nebo poruch
Symbol: Patent czeski 299662 z dn. 27.08.2008

Z.Kamiński, J.M.Rosiak, Tyburczy M.
Sposób otrzymywania 1-[[3-(4,7-dihydro-1-metylo-7-okso-3-propylo-1H-pirazolo[4,3?d]pirymidyn-5-ylo)-4-etoksyfenylo]sulfonylo]-4-metylopiperazyny

Symbol: nr P-337788, udzielony dn. 27.03.2008

Ulański P., Rosiak J.M., Wojtasz-Pająk A., Struszczyk H
Sposób obniżania ciężaru cząsteczkowego chitozanu
Symbol: Patent nr P-193744 udzielony dn.13 września 2006

Gębicki J., Sysa-Jędrzejowska A., Adamus J.
Kompozycje do leczenia chorób skóry
Symbol: Patent węgierski HU 225 475 udzielony dn. 2.11.2006

Gębicki J., Sysa-Jędrzejowska A., Adamus J.
Methods and compositions for the treatment of skin diseases
Symbol: EP-1147086 (udzielony 30.03.2005)

Ulański P., Janik I., Kadłubowski S., Rosiak J.M.

Sposób wytwarzania nanożeli polimerowych
Symbol: P-334602 (udzielony 28 listopada 2005)

Denys A., Gębicki J., Adamus J., Ciebiada I.
Nowe związki, sole 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyniowe
Symbol: PL-188279 (udzielony 18.06.2004)

Gębicki J., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Adamus J.
Maść dermatologiczna
Symbol: PL-188643 (udzielony 26.08.2004)