Submitted patents                    Awarded patents


Awarded patents

R. A. Wach, A. Adamus, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Sposób wytwarzania biodegradowalnych rurek polimerowych z wypełnieniem, przeznaczonych zwłaszcza do regeneracji nerwów obwodowych
(Method of manufacturing of biodegradable polymeric tubes with internal filling for perpheral nerve regeneration)
Polish Patent PL228106 (B1), 14.09.2017. (application No. P-409555, submitted 2014.08.22)

J. M. Rosiak, S. Kadłubowski, B. Rokita, J. Wojtkiewicz
Sposób ochrony peptydów rozpuszczalnych w wodzie przed niszczącym działaniem promieniowania jonizującego
(Method for protecting of water-soluble peptides from damaging effects of ionizing radiation)
Polish Patent PL226426 (B1) 31.07.2017. (application No. P-396768, submitted 25.10.2011)

S. Kadłubowski, J.M. Rosiak, P. Ulański, P. Lenas
Rusztowanie do trójwymiarowej hodowli komórek neuronalnych oraz sposób wytwarzania tego rusztowania
(Three-dimensional scaffold for cultured neuronal and method for producing the scaffold)
Polish Patent PL226113 (B1) 30.06.2017. (application No. P-404083, submitted 27.05.2013)

R.A. Wach, B. Rokita, N. Bartoszek, P. Ulański, J.M. Rosiak
Sposób wytwarzania hydrożelu polimerowego z karboksymetylocelulozy
(Method of production of hydrogel from carboxymethylcellulose polymer)
Polish Patent PL227595 (B1) 2017.07.03. (application No. P-405499, submitted 2013.09.30).

A. Adamus, R.A. Wach, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Sposób zapobiegania degradacji radiacyjnej poli(kwasu mlekowego) (Metod of preventing poly(lactic acid) degradation induced by radiation)
Polish Patent PL222669 (B1) 2016.08.31. (application No. P-404631, submitted 2013.07.10)

M.H. Struszczyk, P. Litwa, J.M. Rosiak, P. Ulański, K. Hodyr, S. Kadłubowski, A.K. Olejnik, R.A. Wach
Sposób modyfikacji właściwości kompozytowych płyt balistycznych
Polish Patent PL222950 (B1) 2016.09.30.(application No. P-403483, submitted 2013.04.09)

J. Komasa, A. Miłek, A. Duszyńska, S. Kadłubowski, A. Olejnik, P. Ulański, J.M. Rosiak
Sposób wytwarzania termosterowalnych powierzchni polimerowych
P-402510 submited 21 January 2013, awarded 24 November 2014, patent nr

M. Kołodziejczyk, M. Kozicki, L.A. Pajewski. J.M. Rosiak
Method for producing of alginate coatings on alginate spheres chamber and a method for protecting living cells encapsulated in these areas or regulate the release of biologically active substances immobilized/encapsulated in these areas 
(Sposób wytwarzania otoczek alginianowych na alginianowych sferach komorowych oraz sposób zabezpieczenia żywych komórek enkapsulowanych w tych sferach lub regulowania uwalniania substancji aktywnych biologicznie immobilizowanych/inkapsulowanych w tych sferach) P-398470 submited 15 March 2012, awarded 7 November 2013, patent nr 217937

J. Jóźwiakowska, R.A. Wach, P. Ulański, J.M. Rosiak, S.P. Nalawade, D.W. Grijpma, J. Feijen
Method for increasing the molecular weight of poly (trimethylene carbonate) 
(Sposób zwiększania ciężaru cząsteczkowego poli(węglanu trimetylenu))
P-393112 submited 2 December 2010, awarded 21 December 2012, patent nr 214117

A. Ambroziak, D. Kręgiel, K. Dziedziczak, J.M. Rosiak, M. Kołodziejczyk
The manner of locking of yeast cells 
(Sposób unieruchomiania komórek drożdży)
P-383493 submited 8 October 2007, awarded 31 January 2012, patent nr 210458

M. Kołodziejczyk, M. Kozicki., L.A. Pajewski, J.M. Rosiak

The manner of production of alginate cellular spheres and the manner of encapsulation of live cells or immobilization of biologically active substances in these spheres

P-381727
submited 9 February 2007, awarded 30 September 2011, patent nr 209482

R. Czechowska-Biskup, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Slimming down support dietetic preparation 
(Preparat dietetyczny wspomagający odchudzanie)
P-378313 submited 8 December 2005, awarded 31 January 2011, patent nr 207684

B. Rokita, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Method for the manufacture of durable polymer hydrogels 
(Sposób wytwarzania trwałych hydrożeli polimerowych)
P-381176 submited 28 November 2006, awarded 28 February 2010, patent nr 206120

Z.J. Kaminski, J.M. Rosiak, M. Tyburczy
Method of obtaining 1-{[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazole[3,3- d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine 
(Sposób otrzymywania 1-[[3-(4,7-dihydro-1-metylo-7-okso-3-propylo- 1H- -pirazolo[4,3-d]pirymidyn-5-ylo)-   4-etoksyfenolo]sulfonylo]-4metylopiperazyny)
P-337788 submited 10 January 2000, awarded 27 March 2008, patent nr 199688

A.J. Kowalski, J.M. Rosiak, J. Ignaczak
Method of making an insert for hormonotherapy of endometrium cancer 
(Sposób wytwarzania wkładki do hormonoterapii raka endometrium)
P-336614 submited 16 November 1999, awarded 24 February 2006, patent nr 192424

P. Ulanski, J.M. Rosiak, H. Struszczyk, A. Wojtasz-Pająk
Method of lowering molecular weight
(
Sposób obniżania ciężaru cząsteczkowego chitozanu)
P-331868 submited 8 March 1999, awarded 13 September 2006, patent nr 193744

J.M. Rosiak, P. Ulanski, I. Janik, S. Kadlubowski
Method of obtaining polymeric gels (Sposób wytwarzania nanożeli polimerowych) 
P-334602
submited 23 July 1999, awarded 28 November 2005, patent nr 191664 


 

Znak towarowy „HDR”
Zarejestrowany pod nr 63 596, decyzja UP 30.10.1989 (Poland)

J. Rosiak, A. Rucińska-Rybus, W. Pękala
Verfahren zur Darstellung von Hydrogelverbänden
awarded 1 September 1989, patent nr RFN 3 744 289 (Germany)

J. Rosiak, A. Rucińska-Rybus, W. Pękala
Sposób wytwarzania opatrunków hydrożelowych
awarded 13 May 1991, patent nr 151 581

J. Rosiak, A. Rucińska-Rybus, W. Pękala
A method of manufacturing hydrogel dressings
awarded 26 June 1991, patent nr GB 2 200 643 (Great Britain)

J. Rosiak, A. Rucińska-Rybus, W. Pękala
Verfahren zur Darstellung von Hydrogelverbänden
awarded 8 November 1989, patent nr NRD 273 200 (Germany)

J. Rosiak, A. Rucińska-Rybus, W. Pękala
A method of manufacturing hydrogel dressings
awarded 3  October 1989, patent nr USA 4 871 490 (USA)

A. Rucińska-Rybus, J. Rosiak, W. Pękala
Sposób poprawy własności dzianych protez naczyniowych z poliestru
awarded 24 November 1987, patent nr 144 582

J. Rosiak, K. Burczak, W. Pękala
Sposób otrzymywania opatrunków zawierających środki lecznicze
awarded 7 August 1980, patent nr 128 392

J. Kroh, W. Dziędziela, J. Rosiak
Sposób otrzymywania kopolimerów szczepionych celulozy i soli metali kwasów akrylowych
awarded 4 March 1980, patent nr 96 626

W. Dziędziela, J. Rosiak
Sposób poprawy właściwości użytkowych materiałów celulozowych
awarded 25 October 1979, patent nr 109 125

J. Kroh, W. Dziędziela, J. Rosiak
Sposób uszlachetniania celulozowych wyrobów włókienniczych
awarded 29 October 1977, patent nr 97 811