Conferences:

>1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Conferences in 2020
 1. R. A. Wach, A. Adamus-Włodarczyk, A. K. Olejnik, P. Ulański
  Carboxymethylchitosan hydrogel manufactured by radiation-induced crosslinking as nerve regeneration guide scaffold
  The 8th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemisty APSRC2020, April 2020, on paper
 2. B. P. Rurarz, M. Bukowczyk, N. Gibka, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiation synthesis of poly(acrylic acid) nanogels for drug delivery applications – post-synthesis product stability
  International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies NUTECH-2020, October 2020, Warsaw
 3. R. Czechowska-Biskup, S. Kadłubowski, A. K. Olejnik, B. Rokita, R. A. Wach, A. Adamus-Włodarczyk, J. Komasa, M. Matusiak, B. P. Rurarz, P. Sawicki, S. Sowiński, K. Szafulera, P. Ulański
  Radiation crosslinking of polymers – facing new paradigms, creating new opportunities
  International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies NUTECH-2020, October 2020, Warsaw
 4. R.A. Wach
  Synergia syntetycznych i naturalnych polimerów biodegradowalnych – czy chemia radiacyjna ma cos do powiedzenia?
  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa; Polimery w Medycynie; Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 3 Listopada 2020, Łódź (on-line).
 5. R. Wach
  Znaczenie sterylizacji w projetowaniu wyrobów medycznych – przykłady zastosowania promieniowania jonizującego
  DocUMED – I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ‘LIBE -RTAS ET IPSA SCIENTIA’, 7 listopada 2020, Łódź (on-line).
 6. R. Wach
  Radiation engineering of biobased hydrogels towards biodegradable medical devices
  UK-Poland Bioinspired Materials Conference, 23-24 November 2020 (on-line).
 7. B.P. Rurarz, K. Urbanek, A. W. Piastowska – Ciesielska, P. Ulański
  Czy nanocząstki mogą ograniczać ryzyko związane z zanieczyszczeniem mykotoksynami?
  e-Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, December 2020, Warszawa (on-line)

Conferences in 2019
 1. K. Kłosiński, M. Girek, B. Kościelska, Ł. Duda, R. A. Wach, P. Arkuszewski, P. Szymański, Z. Pasieka
  Biochemical analysis of carboxymethyl chitosan hydrogels
  Knowledge – Key to Success 2019, III edition, 19 stycznia 2019, Toruń
 2. K. Kłosiński, R. A. Wach, Ł. Duda, B. Kościelska, Z. Pasieka
  Ocena miejscowej reakcji po implantacji innowacyjnych hydrożeli biopolimerowych ma modelu szczura laboratoryjnego
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, 10 kwietnia 2019, Wrocław
 3. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiation formation of nanogels – basic reactions and applications
  IX Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 10-12 kwietnia 2019 Rogów, Polska (poster)
 4. B. Rurarz, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Polyelectrolytes in biologically relevant media
  IX Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 10-12 kwietnia 2019 Rogów, Polska (poster)
 5. K. Szafulera, R. A. Wach, P. Ulański
  Engineering of dextran-based matrixes for biomedical purposes
  IX Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 10-12 kwietnia 2019 Rogów, Polska (prezentacja)
 6. K. Szafulera, R. A. Wach, P. Ulański
  A pulse radiolysis study of dextran and dextran methacrylate in aqueous  solutions
  IX Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 10-12 kwietnia 2019 Rogów, Polska (poster)
 7. P. Ulański
  Układ okresowy i promieniowanie jonizujące – jak dobrze być ciężkim (atomem)
  XIX Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi, 11 kwietnia 2019, Łódź
 8. R. A. Wach, K. Łuszczek
  Właściwości fizyczne i termofizyczne meteorytu Pułtusk
  X Seminarium Meteorytowe, 12-13 kwietnia 2019, Olsztyn
 9. K. Kłosiński, R. A. Wach, Z. Pasieka
  Radiacyjna synteza hydrożeli karboksymetylochitozanu oraz analiza pod kątem zastosowań medycznych
  VII ŁSDCh, 9-10 maja 2019, Łódź
 10. R. A. Wach, A. Adamus-Wlodarczyk, A. K. Olejnik
  Approach to Sterilization of Implantable Device for Therapeutic Delivery
  Frontiers in Biomedical Polymers FBPS 2019, 19 – 23 maja 2019, Puerto de la Cruz, Hiszpania
 11. M. Matusiak, S. Kadłubowski i P. Ulański
  Recombination of polymer radicals in aqueous solutions of poly(acrylic acid)
  14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry, 25-30 maja 2019, Siofok, Węgry
 12. S. Kadłubowski, P. Sawicki, S. Sowiński, K. Halagan, M. Kozanecki, P. Ulański
  The role of diffusion in synthesis and physico-chemical properties of polymer hydrogels – simulations and experiments
  14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry, 25-30 maja 2019, Siofok, Węgry
 13. K. Szafulera, R. A. Wach, P. Ulański
  Radiation processing of dextran methacrylate – time-resolved and steady state radiolysis
  14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry, 25-30 maja 2019, Siofok, Węgry
 14. K. Łuszczek, R. A. Wach, Z. Krysa
  Physical and thermophysical properties of Pułtusk meteorite representative material of extraterrestrial ore deposits.
  XIX Conference of PhD Students and Young Scientists: Interdisciplinary topics in mining and geology, May 29-31, 2019, Sosnówka/Karpacz, Poland
 15. K. Kłosiński, R. A. Wach, Ł. Duda, B. Kościelska, Z. Pasieka
  Radiacyjna synteza oraz analiza hydrożeli karboksymetylochitozanu pod kątem zastosowań medycznych
  V Ogólnopolska konferencja doktorantów nauk o życiu BIOOPEN, 30-31 maja 2019, Łódź
 16. K. Szafulera, R. A. Wach, P. Ulański
  Hydrożele dekstranowe do zastosowań biomedycznych
  Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji 2019, 06-07.06.2019, Toruń, Polska (prezentacja)
 17. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Kinetyka reakcji rodników polimerowych na łańcuchach poli(kwasu akrylowego)
  Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji 2019, 06-07.06.2019, Toruń, Polska (poster)
 18. B. Rurarz, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiacyjna synteza nanożeli z poli(kwasu akrylowego) do zastosowań w celowanym dostarczaniu substancji biologicznie czynnych
  Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji 2019, 06-07.06.2019, Toruń, Polska (poster)
 19. M. Szurgot, R.A.Wach, O. Unsalan, C. Altunayar-Unsalan
  Mean Atomic Weight and Thermophysical Properties of SariçiçekHowardite [#6011]
  82nd Annual Meeting of the Meteoritical Society, 7-12 July 2019, Sapporo, Japan
 20. R.A. Wach, M. Szurgot, O. Unsalan, C. Altunayar-Unsalan
  Specific Heat, Mean Atomic Weight and Relict Temperatures of Bursa L6 Chondrite [#6024]
  82nd Annual Meeting of the Meteoritical Society, 7-12 July 2019, Sapporo, Japan
 21. R. A. Wach
  Radiation reactions in polysaccharides – crosslinking vs. scission
  7th International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2019),10-14 czerwca 2019, Herceg Novi, Czarnogóra
 22. P. Ulański
  Radiation synthesis and modification of polymers, in particular hydrogels; exemplary application: synthesis of hydrogel dressings (the Rosiak method)
  IAEA Regional Workshop TC Project RER1019 “Status, Advances and Applications of Ionizing Radiation on Bio-medical Materials”, 11-14 czerwca 2019, Ruder Boskovic Institute, Zagrzeb, Chorwacja
 23. P. Ulański
  Nanogels and other nanoparticles synthesized by radiation technique – future of drug, gene- and radioisotope delivery
  IAEA Regional Workshop TC Project RER1019 “Status, Advances and Applications of Ionizing Radiation on Bio-medical Materials”, 11-14 czerwca 2019, Ruder Boskovic Institute, Zagrzeb, Chorwacja
 24. P. Ulański
  Case studies from IARC laboratory – examples of polymer biomaterials obtained by radiation technique
  IAEA Regional Workshop TC Project RER1019 “Status, Advances and Applications of Ionizing Radiation on Bio-medical Materials”, 11-14 czerwca 2019, Ruder Boskovic Institute, Zagrzeb, Chorwacja
 25. P. Ulański
  Radiation chemistry of polysaccharides (incl. examples of applications)
  IAEA Regional Workshop TC Project RER1019 “Status, Advances and Applications of Ionizing Radiation on Bio-medical Materials”, 11-14 czerwca 2019, Ruder Boskovic Institute, Zagrzeb, Chorwacja
 26. R. A. Wach, A. Adamus-Wlodarczyk, A. K. Olejnik, B. Rokita
  Biocompatibility study of implantable device for therapeutic delivery sterilized by ethylene oxide
  30th Conference of the European Society for Biomaterials (ESB), 9-13 września 2019, Drezno, Niemcy
 27. R. A. Wach, A. Adamus-Wlodarczyk, A. K. Olejnik, B. Rokita
  Sterilization of implantable device for therapeutic delivery
  30th Conference of the European Society for Biomaterials (ESB), 9-13 września 2019, Drezno, Niemcy
 28. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Poly(acrylic acid) radicals recombination in aqueous solutions
  The Miller Conference on Radiation Chemistry 2019, 09-14 września 2019, Workington, West Cumbria, Wielka Brytania (poster)
 29. K. Szafulera, R. A. Wach, P. Ulański
  Kinetic studies on dextran and dextran methacrylate in aqueous solutions
  The Miller Conference on Radiation Chemistry 2019, 09-14 września 2019, Workington, West Cumbria, Wielka Brytania (poster)
 30. S. Sowiński, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Phosphate buffer influence on tyrosyl radicals formation
  The Miller Conference on Radiation Chemistry 2019, 09-14 września 2019, Workington, West Cumbria, Wielka Brytania (poster)
 31. P. Ulański, M. Matusiak, B. Rurarz, S. Kadłubowski
  Kryształki czy supełki ? Otrzymywanie, właściwości i zastosowania wewnętrznie usieciowanych makrocząsteczek
  V Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne, 11-13 września 2019, Łódź
 32. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Rekombinacja makrorodników w wodnych roztworach poli(kwasu akrylowego)
  XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, 16-19 września 2019, Kielce
 33. P. Ulański
  Chemia radiacyjna polimerów – perspektywy zastosowań w medycynie

  XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, 16-19 września 2019, Kielce
 34. R. A. Wach, K. Kłosiński, B. Kościelska, Ł. Duda, Z. Pasieka, A. Adamus-Włodarczyk, R. Czechowska-Biskup
  Properties of carboxymethylchitosan hydrogels manufactured with a crosslinking agent of PEGDA by radiation method
  XXV Conference of Polish Chitin Society, 25-27 września 2019, Toruń
 35. R. A. Wach, A. Adamus-Włodarczyk, A. K. Olejnik, B. Rokita
  Biocompatibility study of implantable device for therapeutic delivery sterilized by ethylene oxide
  28th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 10-13 października 2019, Rytro (poster)
 36. K. J. Szafulera, R. A. Wach, P. Ulański
  Radiation-induced synthesis of polysaccharide-based hydrogels for biomedical purposes
  28th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 10-13 października 2019, Rytro (poster)
 37. A. Adamus-Włodarczyk, M. Socka, R. Wach, B. Rokita, P. Ulański
  Enzymatic oxidative and hydrolytical degradation of P(LA-b-TMC) copolymers
  28th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 10-13 października 2019, Rytro (prezentacja)
 38. P. Ulański
  Zastosowanie techniki radiacyjnej do wytwarzania, modyfikacji i sterylizacji biomateriałów polimerowych

  XV Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej, 17-18 października 2019, Warszawa
 39. R. A. Wach
  Walidacja sterylizacji radiacyjnej
  XV Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej, 17-18 października 2019, Warszawa
 40. R. A. Wach, A. Adamus-Włodarczyk, A. K. Olejnik, B. Rokita
  Biocompatibility study of implantable device for therapeutic delivery sterilized by ethylene oxide
  24th International Biomedical Science and technology Symposium (BIOMED2019), 17- 20 October 2019, Çeşme, İzmir, Turkey
 41. P. Ulański
  Can radiation chemistry contribute to precise synthesis of polymer materials?

  1st International Conference on Precisely Structured Polymer Materials for Medicine and Technology, 27-30 października 2019, Łódź
 42. K. Kłosiński, R. A. Wach, M. K. Girek, Ł. Duda, P. T. Arkuszewski, M. Redynk, A. Adamus-Włodarczyk, B. Rokita, P. J. Kamola, Z. W. Pasieka
  Innovative radiation cross-linked carboxymethyl chitosan hydrogel dressings
  IAET International Conference on Soft Computing, Artificial Intelligence, Machine Learning, Smart Materials & Information Technology, 28-29 December 2019, Amsterdam, The Netherlands

Conferences in 2018
 1. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Formation of radionuclide carriers based on polymeric nanogels
  VIII Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 23-25.04.2018, Rogów, Polska (prezentacja)
 2. K. Szafulera, R. A. Wach, P. Ulański
  Dextran-based hydrogels – radiation-initiated synthesis, characterization, applications
  VIII Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 23-25.04.2018, Rogów, Polska (prezentacja)
 3. P. Ulański
  Radiation synthesis of polymer-based nanomaterials. Shifts in the paradigms, knowledge gaps, rationale and objectives for coordinated research within the CRP

  Consultancy Meeting on Future Perspectives on Nano-Technologies for Industrial Application International Atomic Energy Agency, 16-19 kwietnia 2018, Wiedeń, Austria (wykład)
 4. K. Szafulera, R. A. Wach, P. Ulański
  Dextran-based hydrogels matrixes for biomedical applications – synthesis and characterization
  3rd EPNOE Junior Scientific Meeting, 14-15 maja 2018, Maribor, Słowenia (prezentacja)
 5. P. Ulański
  Niezwykła podróż, czyli nanomateriały w medycynie

  VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, 10-11 maja 2018, Łódź (wykład)
 6. S. Sowiński, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radioliza impulsowa peptydów zawierających tyrozynę
  VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, 10-11 maja 2018, Łódź (poster)
 7. M. Matusiak, Kadłubowski, P. Ulański
  Otrzymywanie nośników radionuklidu na bazie nanożeli polimerowych
  VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, 10-11 maja 2018, Łódź (poster)
 8. K. Szafulera, R.A. Wach, P. Ulański
  Hydrożele z metakrylanu dekstranu do zastosowań biologicznych
  VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, 10-11 maja 2018, Łódź (poster)
 9. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P.Ulański
  Nanożele polimerowe jako platforma do konstruowania nanomateriałów dla medycyny. Synteza, właściwości, przykłady zastosowań
  NaBioMat 2018 – NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 6-8 czerwca 2018, Toruń (prezentacja)
 10. M. Matusiak, Kadłubowski, P. Ulański
  Otrzymywanie nanonośnika radionuklidu do zastosowań w medycynie nuklearnej
  NaBioMat 2018 – NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 6-8 czerwca 2018, Toruń (poster)
 11. R. A. Wach
  Promieniowanie, czy jest groźne?
  I Konferencja Kosmiczna, 8-9 czerwca 2018, Łódź [IL]
 12. P. Ulański
  Application of radiation technique in polymer chemistry and engineering. From kinetic studies to biomaterials

  16ème Journée Scientifique GFP Section Grand-Est, 20 czerwca 2018, Reims, Francja (wykład)
 13. R. A. Wach, A.K. Olejnik, A. Adamus-Wlodarczyk
  Selection of the sterilization method for an implantable device for therapeutics delivery
  4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, 15-18 lipca 2018, AGH, Krakow [L]
 14. S. Sowiński, Kadłubowski, P. Ulański
  Pulse radiolysis study of tyrosine peptides – H+ influence on phenoxyl radicals formation
  2nd International Conference on Ionizing Processes, 22-27 lipca 2018, Annapolis (MD), USA (prezentacja)
 15. K. Szafulera, R.A. Wach, P. Ulański
  Dextran-based hydrogels for biomedical applications – radiation-initiated synthesis and characterization
  2nd International Conference on Ionizing Processes, 22-27 lipca 2018, Annapolis (MD), USA (poster)
 16. P. Ulański, M. Matusiak, K. Szafulera, K. Piechocki, S. Kadłubowski, R.A. Wach, M. Kozanecki, B. Kolesińska
  New radiation-synthesized hydrogels and nanogels for biomedical applications
  International Symposium „Ionizing Radiation and Polymers” – IRaP’2018, 26-30 sierpnia 2018, Moskwa, Rosja
 17. K. Szafulera, R.A. Wach, P. Ulański
  Dextran-based hydrogels for biomedical applications – radiation-initiated synthesis and characterization
  International Symposium „Ionizing Radiation and Polymers” – IRaP’2018, 26-30 sierpnia 2018, Moskwa, Rosja [P]
 18. R. A. Wach, P. Wolszczak, A. Adamus-Wlodarczyk
  Enhancement of Mechanical Properties of FDM-PLA by Thermal Annealing
  12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12), 27-30 sierpnia 2018, Brasov, Rumunia [P]
 19. P. Sawicki, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Determination of Arrhenius coefficients of N-vinylpyrrolidone polymerization in aqueous solution by pulsed electron polymerization – size exclusion chromatography (PEP–SEC)
  9th PULS Conference on Pulse Investigations in Chemistry, Physics, and Biology and 4th RKCM Conference on Reaction Kinetics in Condensed Matter, 2-7 września 2018, Łódź (prezentacja)
 20. S. Kadłubowski, P. Sawicki, S. Sowiński, J.M. Rosiak, P. Ulański
  Novel system for pulse radiolysis with multiangle light scattering detection (PR-MALLS)
  9th PULS Conference on Pulse Investigations in Chemistry, Physics, and Biology and 4th RKCM Conference on Reaction Kinetics in Condensed Matter, 2-7 września 2018, Łódź (poster)
 21. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Pulse radiolysis of aqueous solutions of poly(acrylic acid)
  9th PULS Conference on Pulse Investigations in Chemistry, Physics, and Biology and 4th RKCM Conference on Reaction Kinetics in Condensed Matter, 2-7 września 2018, Łódź (poster)
 22. B. Rokita, R. Czechowska-Biskup, P. Ulański
  Radiation and sonochemical synthesis of gold nanoparticles stabilized by polymers – study of nanoparticle aggregation dynamics
  9th PULS Conference on Pulse Investigations in Chemistry, Physics, and Biology and 4th RKCM Conference on Reaction Kinetics in Condensed Matter, 2-7 września 2018, Łódź
 23. S. Sowiński, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Pulse radiolysis of (H-CYS-TYR-OH)2 peptide
  9th PULS Conference on Pulse Investigations in Chemistry, Physics, and Biology and 4th RKCM Conference on Reaction Kinetics in Condensed Matter, 2-7 września 2018, Łódź (poster)
 24. K. Szafulera, R.A. Wach, P. Ulański
  A pulse radiolysis study of dextran and dextran methacrylate in aqueous solutions
  9th PULS Conference on Pulse Investigations in Chemistry, Physics, and Biology and 4th RKCM Conference on Reaction Kinetics in Condensed Matter, 2-7 września 2018, Łódź (poster)
 25. A. EL Mallul, M. Makowka, J. Sobocki, O. Mohammad, A. Sulikowska, M. Kadlubowski, R. Wach, A. Karczemska
  Hernia mesh modified by nanocomposite nc-TiC/a-C:H deposited by magnetron sputtering as anti-bacterial colonization coating
  13th Nanosmat Conference, 11-14 września 2018, Gdańsk
 26. M. Kozicki, M. Jaszczak, K. Kwiatos, P. Maras, S. Kadlubowski, R. Wach, M. Dudek
  Three-dimensional radiochromic and polymer gel dosimeters with Pluronic F-127 matrix – a review of current research
  Proceedings: 10th International Conference on 3D and Advanced Dosimetry. 10th IC3DDose Meeting, 16-19 września 2018, Duke Kunshan University, Chiny
 27. R. Czechowska-Biskup, R.A. Wach, P. Ulański
  Hydrochloric acid as asolvent for chitosan. Examination of physicochemical behavior
  XXIV Conference of Polish Chitin Society „New Aspects on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, 19-21 września 2018, Tyniec
 28. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Poly(acrylic acid) nanogels – basic reactions and applications
  27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine Conference, 11-14 października 2018, Rytro, Polska (poster)
 29. K. Szafulera, R.A. Wach, P. Ulański
  Engineering of dextran-based matrixes for soft tissue regeneration
  27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine Conference, 11-14 października 2018, Rytro, Polska (poster)
 30. A. Adamus-Wlodarczyk, M. Socka, R. Wach, P. Ulański
  In vitro oxidative degradation of diblock copolymers of P(LA-b-TMC)
  27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine Conference, 11-14 października 2018, Rytro, Polska [P]
 31. R. A. Wach, A. Adamus-Wlodarczyk, A.K. Olejnik
  Potential sterilization methods for implantable device of therapeutic delivery
  27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine Conference, 11-14 października 2018, Rytro, Polska [P]
 32. P. Ulański
  Introduction to radiation chemistry & technology
  TC Expert Mission, IAEA, Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials, 26-30 listopada 2018, VINČA Institute of Nuclear Sciences, Belgrad, Serbia (seria 7 wykładów)

Conferences in 2017
 1. E. Sąsiadek, M. Kozicki, I. Karbownik, S. Kadłubowski
  Modyfikowane włókna poliakrylonitrylowe – dozymetry 2D
  XVIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 2017, 10 marca 2017, Łódź
 2. K. Kwiatos, S. Kadłubowski, M. Dudek, M. Kozicki
  Pomiary optyczne nowych trójwymiarowych żeli dozymetrycznych na bazie blokowego kopolimeru tlenku etylenu i tlenku propylenu
  XVIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 2017, 10 marca 2017, Łódź
 3. S. Sowiński, P. Ulański
  Kinetic study of dityrosine formation – pulse radiolysis study of a model tripeptide (GYG)
  VII Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 10-12 kwietnia 2017, Rogów
 4. K. Szafulera, P. Ulański
  Radiation synthesis and characterization of dextran methacrylate (DEX70-MA) hydrogels matrixes
  VII Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 10-12 kwietnia 2017, Rogów
 5. R. A. Wach, M. Szurgot, R. Bartoschewitz
  Braunschweig (L6) – właściwości termofizyczne troilitu
  IX Seminarium Meteorytowe, 21-22 kwietnia 2017
 6. P. Ulański
  Radiation synthesis of polymer nanogels for biomedical applications
  International Conference on Application of Radiation Science and Technology 2017, 24-28 kwietnia 2017, Wiedeń, Austria
 7. R. A. Wach, P. Ulański, J. M. Rosiak
  Radiation modification of carboxymethylated chitosan: from basics to applications
  International Conference on Application of Radiation Science and Technology 2017, 24-28 kwietnia 2017, Wiedeń, Austria
 8. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiacyjna synteza nanożeli polimerowych z poli(kwasu akrylowego) do zastosowań w radioterapii
  V Łódzkie Sympozium Doktorantów Chemii, 11-12 maja 2017, Łódź
 9. A. Bauer, B. Rokita, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Wpływ promieniowania jonizującego na metforminę
  V Łódzkie Sympozium Doktorantów Chemii, 11-12 maja 2017, Łódź
 10. P. Sawicki, A. Bauer, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji propagacji N-winylopirolidonu techniką PEP-SEC
  V Łódzkie Sympozium Doktorantów Chemii, 11-12 maja 2017, Łódź
 11. K. Szafulera, P. Trepa, R. A. Wach, P. Ulański
  Wpływ promieniowania jonizującego na wodne roztwory metakrylanu dekstranu DEX500-MA
  V Łódzkie Sympozium Doktorantów Chemii, 11-12 maja 2017, Łódź
 12. S. Kadłubowski, R. Czechowska-Biskup, B. Rokita, A. K. Olejnik, A. Adamus, J. Komasa, M. Matusiak, J. M. Rosiak, P. Ulański
  Zastosowanie promieniowania jonizującego i ultradźwięków do syntezy nanomateriałów dla medycyny
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 29-31 maja 2017, Toruń
 13. K. Szafulera, R. A. Wach, A. K. Olejnik
  Hydrożele z metakrylanu dekstranu do zastosowań biologicznych: synteza i charakterystyka
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 29-31 maja 2017, Toruń
 14. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiacyjna synteza nanożeli polimerowych z poli(kwasu akrylowego) do zastosowań w radioterapii
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 29-31 maja 2017, Toruń
 15. J. Winczewski, B. Rokita, R. Czechowska-Biskup, P. Ulański
  Nanocząstki złota stabilizowane kwasem α-liponowym otrzymywane metodą sonochemiczną
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 29-31 maja 2017, Toruń
 16. S, Sowiński, P. Sawicki, P. Ulański
  Sonochemiczna synteza kropek kwantowych siarczku molibdenu
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 29-31 maja 2017, Toruń
 17. P. Ulański
  Chemia radiacyjna – nauka ważna i pożyteczna
  Jubileuszowa Sesja NaukowaPolskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie„Promieniowanie w nauce, technologii, medycyniei środowisku naturalnym”, 29 czerwca 2017, Warszawa
 18. R. A. Wach, B. Rokita, A. K. Olejnik, M. Siatkowska, P. Komorowski, M. Ramos Gallego, J. Vange, A. W. Bosman, T. Mes
  Biocompatibility of E-spun mesh based on aliphatic polycarbonate functionalized with supramolecular UPy chemistry
  28th Annual Conference of the European Society of Biomaterials (ESB), 4-8 września 2017, Ateny, Grecja
 19. R. A. Wach, W. Mozalewska, A. Adamus-Włodarczyk, R. Czechowska-Biskup, S. Kadłubowski, A. K. Olejnik, B. Rokita, P. Ulański, J. M. Rosiak
  Bioactive hydrogel wound dressing
  28th Annual Conference of the European Society of Biomaterials (ESB), 4-8 września 2017, Ateny, Grecja
 20. R. A. Wach, K. Kłosiński, M. K. Girek, R. Czechowska-Biskup, P. B. Szymański, Z. Pasieka
  Synthesis and potential cytotoxicity evaluation of carboxymethyl chitosan hydrogels
  New aspects of chemistry and application of chitin and its derivatives, XXIII Conference of Polish Chitin Society, 20-22 września 2017, Wałbrzych
 21. R. Czechowska-Biskup, R. A. Wach, P. Ulański, J. M. Rosiak
  Procedure optimization for determination of molecular weight of chitosan by viscometry
  New aspects of chemistry and application of chitin and its derivatives, XXIII Conference of Polish Chitin Society, 20-22 września 2017, Wałbrzych
 22. N. Bartoszek, P. Sawicki, S. Sowiński, S. Kadłubowski, J. M. Rosiak, P. Ulański
  Non-classical kinetics of free-radical reactions in polymer solutions. A pulse radiolysis study
  The 2nd European Conference of Physical Chemistry, 24-27 września 2017, Borgo, Francja
 23. P. Ulański
  Current activities and perspectives in applications of ionizing radiation to nanotechnology at the Institute of Applied Radiation Chemistry in Lodz
  Technical Meeting on Radiation-Driven Processes in Nanosciences and Nanotechnology; International Atomic Energy Agency, 2-6 października 2017, Wiedeń, Austria
 24. R. A. Wach, K. Szafulera, J. M. Rosiak, P. Ulański
  Radiation induced reaction in polysaccharides – crosslinking
  The 30th Miller Conference on Radiation Chemistry, 7-11 października 2017, Castellammare del Golfo, Włochy
 25. A. Bauer, B. Rokita, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Influence of ionizing radiation on metformin in aqueous solution
  The 30th Miller Conference on Radiation Chemistry, 7-11 października 2017, Castellammare del Golfo, Włochy
 26. E. Bompartito, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiation-induced synthesis of temperature-responsive poly(N-isopropylacrylamide) nanogels
  The 30th Miller Conference on Radiation Chemistry, 7-11 października 2017, Castellammare del Golfo, Włochy
 27. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiation formation of nanogels for applications in radiation therapy
  The 30th Miller Conference on Radiation Chemistry, 7-11 października 2017, Castellammare del Golfo, Włochy
 28. K. Szafulera, R. A. Wach, P. Ulański
  Synthesis and characterization of hydrogels manufactured from high molecular weight dextran methacrylate by radiation induced crosslinking
  The 30th Miller Conference on Radiation Chemistry, 7-11 października 2017, Castellammare del Golfo, Włochy
 29. J. M. Rosiak
  Radiation formation of hydrogel biomaterials
  26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15 października 2017, Rytro
 30. S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M. Rosiak
  Radiation-induced synthesis of polymeric nanogels
  26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15 października 2017, Rytro
 31. R. A. Wach, J. M. Rosiak, P. Ulański
  Polysaccharides hydrogel – radiation induced formation and medical applications
  26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15 października 2017, Rytro
 32. R. A. Wach
  Walidacja sterylizacji radiacyjnej
  XIV Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej, 19-20 października 2017, Warszawa
 33. P. Ulański
  Zastosowanie techniki radiacyjnej do wytwarzania, modyfikacji i sterylizacji biomateriałów polimerowych
  XIV Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej, 19-20 października 2017, Warszawa
 34. P. Ulański
  Chemia radiacyjna – nauka ważna i pożyteczna
  XIX Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach, 19-22 października 2017, Siedlce
 35. P. Ulański
  Radiation cross-linking of polymers. Concept, applications and perspectives
  Special Seminar for Technology Transfer, 6 listopada 2017, Kasetsart University, Bangkok, Tajlandia