Conferences:

>1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Conferences in 2017
 1. E. Sąsiadek, M. Kozicki, I. Karbownik, S. Kadłubowski
  Modyfikowane włókna poliakrylonitrylowe – dozymetry 2D
  XVIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 2017, 10 marca 2017, Łódź
 2. K. Kwiatos, S. Kadłubowski, M. Dudek, M. Kozicki
  Pomiary optyczne nowych trójwymiarowych żeli dozymetrycznych na bazie blokowego kopolimeru tlenku etylenu i tlenku propylenu
  XVIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 2017, 10 marca 2017, Łódź
 3. S. Sowiński, P. Ulański
  Kinetic study of dityrosine formation – pulse radiolysis study of a model tripeptide (GYG)
  VII Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 10-12 kwietnia 2017, Rogów
 4. K. Szafulera, P. Ulański
  Radiation synthesis and characterization of dextran methacrylate (DEX70-MA) hydrogels matrixes
  VII Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 10-12 kwietnia 2017, Rogów
 5. R. A. Wach, M. Szurgot, R. Bartoschewitz
  Braunschweig (L6) – właściwości termofizyczne troilitu
  IX Seminarium Meteorytowe, 21-22 kwietnia 2017
 6. P. Ulański
  Radiation synthesis of polymer nanogels for biomedical applications
  International Conference on Application of Radiation Science and Technology 2017, 24-28 kwietnia 2017, Wiedeń, Austria
 7. R. A. Wach, P. Ulański, J. M. Rosiak
  Radiation modification of carboxymethylated chitosan: from basics to applications
  International Conference on Application of Radiation Science and Technology 2017, 24-28 kwietnia 2017, Wiedeń, Austria
 8. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiacyjna synteza nanożeli polimerowych z poli(kwasu akrylowego) do zastosowań w radioterapii
  V Łódzkie Sympozium Doktorantów Chemii, 11-12 maja 2017, Łódź
 9. A. Bauer, B. Rokita, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Wpływ promieniowania jonizującego na metforminę
  V Łódzkie Sympozium Doktorantów Chemii, 11-12 maja 2017, Łódź
 10. P. Sawicki, A. Bauer, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji propagacji N-winylopirolidonu techniką PEP-SEC
  V Łódzkie Sympozium Doktorantów Chemii, 11-12 maja 2017, Łódź
 11. K. Szafulera, P. Trepa, R. A. Wach, P. Ulański
  Wpływ promieniowania jonizującego na wodne roztwory metakrylanu dekstranu DEX500-MA
  V Łódzkie Sympozium Doktorantów Chemii, 11-12 maja 2017, Łódź
 12. S. Kadłubowski, R. Czechowska-Biskup, B. Rokita, A. K. Olejnik, A. Adamus, J. Komasa, M. Matusiak, J. M. Rosiak, P. Ulański
  Zastosowanie promieniowania jonizującego i ultradźwięków do syntezy nanomateriałów dla medycyny
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 29-31 maja 2017, Toruń
 13. K. Szafulera, R. A. Wach, A. K. Olejnik
  Hydrożele z metakrylanu dekstranu do zastosowań biologicznych: synteza i charakterystyka
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 29-31 maja 2017, Toruń
 14. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiacyjna synteza nanożeli polimerowych z poli(kwasu akrylowego) do zastosowań w radioterapii
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 29-31 maja 2017, Toruń
 15. J. Winczewski, B. Rokita, R. Czechowska-Biskup, P. Ulański
  Nanocząstki złota stabilizowane kwasem α-liponowym otrzymywane metodą sonochemiczną
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 29-31 maja 2017, Toruń
 16. S, Sowiński, P. Sawicki, P. Ulański
  Sonochemiczna synteza kropek kwantowych siarczku molibdenu
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 29-31 maja 2017, Toruń
 17. P. Ulański
  Chemia radiacyjna – nauka ważna i pożyteczna
  Jubileuszowa Sesja NaukowaPolskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie„Promieniowanie w nauce, technologii, medycyniei środowisku naturalnym”, 29 czerwca 2017, Warszawa
 18. R. A. Wach, B. Rokita, A. K. Olejnik, M. Siatkowska, P. Komorowski, M. Ramos Gallego, J. Vange, A. W. Bosman, T. Mes
  Biocompatibility of E-spun mesh based on aliphatic polycarbonate functionalized with supramolecular UPy chemistry
  28th Annual Conference of the European Society of Biomaterials (ESB), 4-8 września 2017, Ateny, Grecja
 19. R. A. Wach, W. Mozalewska, A. Adamus-Włodarczyk, R. Czechowska-Biskup, S. Kadłubowski, A. K. Olejnik, B. Rokita, P. Ulański, J. M. Rosiak
  Bioactive hydrogel wound dressing
  28th Annual Conference of the European Society of Biomaterials (ESB), 4-8 września 2017, Ateny, Grecja
 20. R. A. Wach, K. Kłosiński, M. K. Girek, R. Czechowska-Biskup, P. B. Szymański, Z. Pasieka
  Synthesis and potential cytotoxicity evaluation of carboxymethyl chitosan hydrogels
  New aspects of chemistry and application of chitin and its derivatives, XXIII Conference of Polish Chitin Society, 20-22 września 2017, Wałbrzych
 21. R. Czechowska-Biskup, R. A. Wach, P. Ulański, J. M. Rosiak
  Procedure optimization for determination of molecular weight of chitosan by viscometry
  New aspects of chemistry and application of chitin and its derivatives, XXIII Conference of Polish Chitin Society, 20-22 września 2017, Wałbrzych
 22. N. Bartoszek, P. Sawicki, S. Sowiński, S. Kadłubowski, J. M. Rosiak, P. Ulański
  Non-classical kinetics of free-radical reactions in polymer solutions. A pulse radiolysis study
  The 2nd European Conference of Physical Chemistry, 24-27 września 2017, Borgo, Francja
 23. P. Ulański
  Current activities and perspectives in applications of ionizing radiation to nanotechnology at the Institute of Applied Radiation Chemistry in Lodz
  Technical Meeting on Radiation-Driven Processes in Nanosciences and Nanotechnology; International Atomic Energy Agency, 2-6 października 2017, Wiedeń, Austria
 24. R. A. Wach, K. Szafulera, J. M. Rosiak, P. Ulański
  Radiation induced reaction in polysaccharides – crosslinking
  The 30th Miller Conference on Radiation Chemistry, 7-11 października 2017, Castellammare del Golfo, Włochy
 25. A. Bauer, B. Rokita, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Influence of ionizing radiation on metformin in aqueous solution
  The 30th Miller Conference on Radiation Chemistry, 7-11 października 2017, Castellammare del Golfo, Włochy
 26. E. Bompartito, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiation-induced synthesis of temperature-responsive poly(N-isopropylacrylamide) nanogels
  The 30th Miller Conference on Radiation Chemistry, 7-11 października 2017, Castellammare del Golfo, Włochy
 27. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiation formation of nanogels for applications in radiation therapy
  The 30th Miller Conference on Radiation Chemistry, 7-11 października 2017, Castellammare del Golfo, Włochy
 28. K. Szafulera, R. A. Wach, P. Ulański
  Synthesis and characterization of hydrogels manufactured from high molecular weight dextran methacrylate by radiation induced crosslinking
  The 30th Miller Conference on Radiation Chemistry, 7-11 października 2017, Castellammare del Golfo, Włochy
 29. J. M. Rosiak
  Radiation formation of hydrogel biomaterials
  26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15 października 2017, Rytro
 30. S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M. Rosiak
  Radiation-induced synthesis of polymeric nanogels
  26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15 października 2017, Rytro
 31. R. A. Wach, J. M. Rosiak, P. Ulański
  Polysaccharides hydrogel – radiation induced formation and medical applications
  26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15 października 2017, Rytro
 32. R. A. Wach
  Walidacja sterylizacji radiacyjnej
  XIV Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej, 19-20 października 2017, Warszawa
 33. P. Ulański
  Zastosowanie techniki radiacyjnej do wytwarzania, modyfikacji i sterylizacji biomateriałów polimerowych
  XIV Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej, 19-20 października 2017, Warszawa
 34. P. Ulański
  Chemia radiacyjna – nauka ważna i pożyteczna
  XIX Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach, 19-22 października 2017, Siedlce

Conferences in 2016
 1. R.A. Wach
  Polysaccharide hydrogels fabricated through radiation-initiated crosslinking
  EMN (Energy Materials Nanotechnology) Meeting On Hydrogel Materials, 9-13 May 2016, Singapore
 2. R.A. Wach, W. Mozalewska, M. Ramos Gallego, J. Vange, A.W. Bosman, T. Mes
  In vitro biodegradation of e-spun mesh based on supramolecular UPy chemistry
  10th World Biomaterials Congress, 17-22 May 2016, Montreal, Canada
 3. S. Kadłubowski, J. Komasa, A. Adamus, M. Matusiak, A. K. Olejnik, P. Ulański, J. M. Rosiak
  Nanomateriały do celów biomedycznych otrzymywane metodami radiacyjnymi
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 2-3 czerwca 2016, Toruń
 4. R. Czechowska-Biskup, B. Rokita, P. Komorowski, A. Jakubowska, P. Ulański
  Sonochemiczne otrzymywanie nanocząstek złota stabilizowanych  poli(kwasem akrylowym)
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 2-3 czerwca 2016, Toruń
 5. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiacyjna synteza nanożeli polimerowych z poli(kwasu akrylowego) do zastosowań w radioterapii
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, 2-3 czerwca 2016, Toruń
 6. P. Sawicki, A. Bauer, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Determination of arrhenius coefficients of N-vinylpyrrolidonepolymerization in aqueous solution by pulsed electron polymerization – size exclusion chromatography (PEP-SEC)
  POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, 27-28 June 2016, Zabrze, Poland
 7. A. Adamus, J. Komasa, S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M. Rosiak, M. Kawecki, A. Klama-Baryła, M. Nowak, J. Glik, D. Kitala, W. Łabuś, A. Dworak, B. Trzebicka, R. Szweda
  Thermoresponsive poly[tri(ethyleneglycol) monoethylethermethacrylate]-peptide surfaces obtained by radiation grafting – synthesis and characterization
  POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, 27-28 June 2016, Zabrze, Poland
 8. K. Piechocki, M.N. Olejniczak, A. Adamus, R.A. Wach, M. Kozanecki
  Thermo-responsive PMEO2MA hydrogels as drug delivery systems – thermal properties
  POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, 27-28 June 2016, Zabrze, Poland
 9. R.A. Wach
  Hydrożele polisacharydowe wytwarzane metodą radiacyjną
  PTBR o/Lodz, 28 June 2016, TUL, Lodz, Poland
 10. R.A. Wach
  Importance of sterilization in development of a medical device
  United Kingdom Society of Biomaterials 15th Annual Conference, 30 June – 1 July 2016, London, United Kingdom
 11. K. Łuszczek, R. A. Wach
  Thermophysical properties of  NWA 6255 (L5) chondrite
  The Meteoritical Society 79th Annual Meeting, 7-12 August 2016, Berlin, Germany
 12. L. Hympanova, M.G. Cunha, R. Rynkevic, R.A. Wach, A.K. Olejnik, T. Mes, A.W. Bosman, J. Vange, M.R. Gallego, G. Callewaert, F. Van de Aa, J.A. Deprest
  Physiologic compliance of rat abdominal wall incisional hernia reinforced with electrospun ureidopyrimidone mesh
  41st Annual Meeting of International Urogynecological Association, 2-6 August 2016, Cape Town, South Africa
 13. M.G. Cunha, L. Hympanova, R. Rynkevic, G. Callewaert, M. Gallego, A. Bosman, T. Mes, J. Vange, A.K. Olejnik, R.A. Wach, M. Albersen, J.A. Deprest,
  Medium term biocompatibility and biomechanical performance of electrospun meshes from ureidopyrimidone comprising polycaprolactone in a rabbit incisional hernia model
  41st Annual Meeting of International Urogynecological Association, 2-6 August 2016, Cape Town, South Africa
 14. J.M. Rosiak, P. Ulański
  Radiation engineering of polymeric biomaterials
  IRaP 2016 – The 12th International Symposium of Ionizing Radiation & Polymers, 25-30 September 2016, Presqu’île de Giens, France
 15. S. Kadłubowski, B. Rokita, K. Bures, J.M. Rosiak, P. Ulański
  New system for time-resolved pulse radiolysis with multi-angle light scattering detection
  IRaP 2016 – The 12th International Symposium of Ionizing Radiation & Polymers, 25-30 September 2016, Presqu’île de Giens, France
 16. R.A. Wach, W. Mozalewska, A. Adamus, A.K. Olejnik, M. Ramos Gallego, J. Vange, A.W. Bosman, T. Mes, J.M. Rosiak
  Sterilization of a biodegradable medical device comprising supramolecular polymers – is radiation technique appropriate?
  IRaP 2016 – The 12th International Symposium of Ionizing Radiation & Polymers, 25-30 September 2016, Presqu’île de Giens, France
 17. K. Szafulera, R.A. Wach, P. Ulański, J.M. Rosiak
  Radiation synthesis of hydrogels of dextran methacrylate
  IRaP 2016 – The 12th International Symposium of Ionizing Radiation & Polymers, 25-30 September 2016, Presqu’île de Giens, France
 18. A. Adamus, R.A. Wach, P. Ulański, J.M. Rosiak
  The effect of electron beam radiation on mechanical and physico-chemical properties of P(TMC-CO-LA)
  IRaP 2016 – The 12th International Symposium of Ionizing Radiation & Polymers, 25-30 September 2016, Presqu’île de Giens, France
 19. P. Sawicki, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Determination of Arrhenius coefficients of N-vinylpyrrrolidone polymerization in aqueous solution by pulsed electron polymerization – size exclusion chromatography (PEP-SEC)
  IRaP 2016 – The 12th International Symposium of Ionizing Radiation & Polymers, 25-30 September 2016, Presqu’île de Giens, France
 20. W. Mozalewska, R. Czechowska-Biskup, A.K. Olejnik, R.A. Wach, J.M. Rosiak
  Chitosan-containing hydrogel dressing prepared by radiation technique
  IRaP 2016 – The 12th International Symposium of Ionizing Radiation & Polymers, 25-30 September 2016, Presqu’île de Giens, France
 21. M. Matusiak, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radiation formation of nanogels based on poly(acrylic acid) for applications in radiation therapy
  IRaP 2016 – The 12th International Symposium of Ionizing Radiation & Polymers, 25-30 September 2016, Presqu’île de Giens, France
 22. R. Czechowska-Biskup, B. Rokita, P. Sawicki, P. Komorowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
  Radiation and sonochemical formulation of gold nanoparticles
  IRaP 2016 – The 12th International Symposium of Ionizing Radiation & Polymers, 25-30 September 2016, Presqu’île de Giens, France
 23. A. Bauer, P. Sawicki, P. Ulański
  Zastosowanie nowej metody pomiarowej – PEP-SEC do badania kinetyki polimeryzacji N-winylopirolidonu w roztworach wodnych
  XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej – Curie, 27-30 września 2016, Siedlce, Polska
 24. K. Szafulera, R.A. Wach, P. Ulański
  Radiacyjna synteza hydrożelu z metakrylanu dekstranu
  XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej – Curie, 27-30 września 2016, Siedlce, Polska
 25. S. Sowiński, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Radioliza impulsowa tripeptydu GYG
  XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej – Curie, 27-30 września 2016, Siedlce, Polska
 26. P. Ulański
  Polymer-based nanomaterials synthesized by radiation technique – some steps towards more complex products and advanced research tools
  ICIP2016 – International Conference on Ionizing Processes, 10-14 October 2016, Brookhaven National Laboratory, USA
 27. S. Kadlubowski, A. Adamus, D. Kitala, A. Klama-Baryla, M. Kawecki, W. Labuś, J. Glik, M. Nowak, P. Ulański
  Radiation synthesis of hydrogel-based matrix for tissue cultivation
  ICIP2016 – International Conference on Ionizing Processes, 10-14 October 2016, Brookhaven National Laboratory, USA
 28. J.M. Rosiak, A. Adamus, A. Bauer, R. Czechowska-Biskup, S. Kadłubowski, M. Matusiak, W. Mozalewska, A.K. Olejnik, B. Rokita, P. Sawicki, S. Sowiński, K. Szafulera, R.A. Wach, P. Ulański
  Application of ionizing radiation for synthesis, modification & sterilization of novel biomaterials and innovative medical devices
  25th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine Conference, 13-16 October 2016, Rytro, Poland
 29. R.A. Wach, W. Mozalewska, A.K. Olejnik, A. Adamus, M. Ramos Gallego, J. Vange, A. W. Bosman, T. Mes
  Approach to selection of sterilization method for biodegradable polymeric medical device
  25th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine Conference, 13-16 October 2016, Rytro, Poland
 30. M. Boguń, S. Kadłubowski, E. Pabjańczyk-Wlazło, G. Szparaga, M. Chrzanowski, I. Krucińska
  The influence of the sterilization process on the microscopic structure of hyaluronic acid-based nanofibrous scaffolds
  25th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine Conference, 13-16 October 2016, Rytro, Poland
 31. P. Ulański
  Radiation synthesis of advanced materials
  International Meeting on Radiation Processing, 7-11  November 2016, Vancouver, Canada.
 32. P. Ulański
  New experimental techniques for studying radiation-induced reactions in polymer solutions
  International Meeting on Radiation Processing, 7-11  November 2016, Vancouver, Canada.
 33. K. Szafulera, R. A. Wach, A. K. Olejnik, P. Ulański
  Dextran-based hydrogels for biological applications: synthesis and characterization
  BioChemMed Session, 25-27 November 2016, Gdańsk, Poland
 34. S. Sowiński, G. H. C. Varca, S. Kadłubowski, P. Ulański
  Bityrosine formation as possible way of protein crosslinking via ionizing irradiation – GYG model tripeptide results
  BioChemMed Session, 25-27 November 2016, Gdańsk, Poland
 35. W. Mozalewska, A. Adamus, M. Ramos Gallego, J. Vange, A. W. Bosman, T. Mes, R. A. Wach
  Biodegradacja in vitro biomateriałów polimerowych zawierających grupy ureidopirymidynowe
  Mała Wielka Nauka “W labiryncie nauki”, 9-10 grudnia, Łódź
 36. K. Szafulera, R. A. Wach, A. K. Olejnik, P. Ulański
  Radiacyjna synteza biokompatybilnych hydrożeli z metakrylanu dekstranu
  Mała Wielka Nauka “W labiryncie nauki”, 9-10 grudnia, Łódź
 37. K. Kłosiński, M. Girek, R. A. Wach, P. Szymański, Z. Pasieka
  Biokompatybilne hydrożele na bazie karboksymetylochitozanu
  Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016, 28 November 2016, Gdańsk, Poland

 


Conferences  in 2015
 1. R. A. Wach, J. Cala, K. Kowalska-Ludwicka, Ch. Aranilla, A. Adamus, A.K. Olejnik, Z. Pasieka, J.M. Rosiak, P. Ulański
  Nerve guidance channels of synthetic biodegradable polymers with internal hydrogel scaffold of radiation-crosslinked polysaccharide
  27th European Conferences on Biomaterials, Cracow (Poland) 30.08 – 3.09.2015
 2. M. Kołodziejczyk, I. Cielecka, M. Kaźmierczak, S. Kadłubowski, K. Ludwicka, K. Kubiak, M. Jędrzejczak-Krzepowska, M. Ryngajłło, T. Pankiewicz, P. Rytczak, S. Bielecki
  Bacterial bionanocellulose transformation into a scaffold-like matrial
  2nd International Symposiumon bacterial nanocellulose, Gdańsk (Polnad) 9-11.09.2015
 3. R. A. Wach, J. Cala, A. Adamus, A.K. Olejnik, Z. Pasieka, J.M. Rosiak, P. Ulanski
  Synthetic biodegradable polymers with internal hydrogel scaffold of radiation-crosslinked polysaccharide as nerve regeneration conduit
  3rd International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration, Hannover (Germany) 24-25.09.2015
 4. R. Czechowska-Biskup, R.A. Wach, P. Ulański, J.M. Rosiak
  Formation of chitosan and carboxymethyl chitosan hydrogels by ionizing radiation
  Physics and Chemistry in Polysaccharide Science:From Molecules to Materials, Joint COST Action FP1205/EPNOE Meeting, Warsaw (Poland) 18.10.2015
 5. R. A. Wach, J. Cala, A. Adamus, A.K. Olejnik, B. Grobelski, Z. Pasieka, J.M. Rosiak, P. Ulański
  Carboxymethylchitosan hydrogel as internal scaffold of peripheral nerve regeneration conduit
  Polysacharides and polysacharide – based advances materials:from science to industry. 4th EPNOE Intenationak Polysaccharide Conferences, Warsaw (Poland) 19-22.102015
 6. R. A. Wach
  Walidacja sterylizacji radiacyjnej
  XIII Szkoła sterylizacji i mikrobiologicznej dekontaminacji radiacyjnej, Warsaw (Poland) 22-23.102015
 7. P. Ulański
  Zastosowanie techniki radiacyjnej do wytwarzania, modyfikacji i sterylizacji biomateriałów polimerowych
  XIII Szkoła sterylizacji i mikrobiologicznej dekontaminacji radiacyjnej, Warsaw (Poland) 22-23.102015
 8. M. Szejk, A.K. Olejnik, H.M. Żbikowska
  Ochronne właściwości koniugatów polifenolowo-polisacharydowych z wybranych roślin leczniczych przed radiacyjnie indukowanymi uszkodzeniami oksydacyjnymi komórek jednojądrzastych krwi obwodowej
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015, Wroclaw (Poland) 25.11.2015
 9. R. A. Wach, K. Łuszczek;
  Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) jako użyteczne narzędzie do określenia cech termofizycznych meteorytów
  VIII Seminarium Meteorytowe; Olsztyn. 24 – 25 kwietnia 2015
 10. K. Łuszczek, R.A. Wach;
  Wykorzystanie DSC do określenia gradientu temperaturowego w meteorytach
  VIII Seminarium Meteorytowe; Olsztyn. 24 – 25 kwietnia 2015

 Conferences  in 2014
 1. R.A. Wach, K. Kowalska-Ludwicka, B. Grobelski, J. Cala, A. Adamus, J.M. Rosiak, S. Bielecki, Z. Pasieka
  In vivo assessment of modified bacterial nanocellulose and synthetic polymers guidance channels in regeneration of peripheral nerves
  2nd International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration in join with the 3rd “Club Brunelli” Meeting, Turyn (Włochy) 23-25.01.2014
 2. K. Łuszczek, R.A. Wach, 2014
  Thermophysical properties of NWA 6255 (L4) chondrites – preliminary results
  Second Workshop on Mars – Connecting Planetary Scientists in Europe (MPSE 2014), Warszawa 03-05.06.2014
 3. P. Ulański, A. Adamus, R. Czechowska-Biskup, J. Dzierżawska, S. Kadłubowski, J. Komasa, A.K. Olejnik, B. Rokita, R.A. Wach, J.M. Rosiak
  Zastosowanie techniki radiacyjnej do otrzymywania biomateriałów polimerowych
  Sympozjum „Techniki radiacyjne w przetwórstwie tworzyw sztucznych” Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 16-17.06.2014
 4. K. Łuszczek, R.A. Wach
  Thermophysical properties of NWA 6255 (L4) chondrites – preliminary results
  VIII Meteorite Conference, Wrocław 27-29.06.2014
 5. M. Socka, A. Adamus, R.A. Wach, A. Duda, P. Ulański, J.M. Rosiak
  Synthesis and characterization of AB and ABA – type block and random copolymers of trimethylene carbonate and lactide 
  Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT60, Zabrze 30.06-01.07.2014
 6. M. Szurgot, R.A. Wach, R. Bartoschewitz
  Calibrating troilite cosmothermometer in Braunschweig meteorite
  77th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Casablanca (Maroko) 07-12.09.2014
 7. M. Szurgot, R.A. Wach, R. Bartoschewitz
  Thermophysical properties of the Braunschweig meteorite
  77th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Casablanca (Maroko) 07-12.09.2014
 8. M. Szurgot, R.A. Wach, M. Matusiak
  Thermophysical properties of NWA 4560 chondrite
  77th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Casablanca (Maroko) 07-12.09.2014
 9. R.A. Wach, A. Adamus, P. Ulanski, J.M. Rosiak
  Radiation modification of biodegradable synthetic homo- and co-polymers of poly(trimethylene carbonate) & polylactide
  Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry, APSRC2014, Tokio, (Japonia), 8-11.09.2014,
 10. R.A. Wach, M. Matusiak, A. Adamus, A.K. Olejnik, J.M. Rosiak, P. Ulański
  Nerve guidance tubes – internal scaffold of carboxymethylchitosan crosslinked simultaneously with sterilization by ionizing radiation
  XX Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Łódź 24-26.09.2014
 11. A. Adamus, R.A. Wach, P. Ulanski, J.M. Rosiak
  Radiation Modification of Biodegradable diclock copolymers of poly(Trimethylene Carbonate) and Polylactide
  11th Meeting of The Ionizing Radiation and Polymers Symposium, IRaP 2014, Jeju (Korea) 5-9.10.2014
 12. R.A. Wach, B. Rokita, P. Ulanski, J.M. Rosiak; Radiation Procesing of Polysacharides. Croslinking of Carboxymethylcelulose in Dilute Aqueous Solutions;
  11th Meeting of The Ionizing Radiation and Polymers Symposium, IRaP 2014, Jeju (Korea) 5-9.10.2014

 

 

 

     • Conferences up to 1994

 

1. S.Baccaro, LA.Pajewski, G.Scoccia, R.Volpe, J.M.Rosiak
Mechanical Properties of Polyvinylpyrrolidone Hydrogels Undergoing Radiation
1st Inter. Symp. Ioniz. Radiat. Polym.
Guadeloupe, France, 14-19 November 1994

2. M.Kuliszkiewicz-Janus, K.Burczak, D.Urbaniak-Kujda, H.Ratajczak, S.Baczyński,
J.Rosiak
Ocena stanu klinicznego chorych na ostre białaczki, szpiczaki mnogie i chłoniaki
złośliwe za pomocą widm fosforowych i czasów relaksacji
Materiały XXVI Ogólnopolskiego Seminarium “Magnetyczny rezonans jądrowy
i jego zastosowanie”
Kraków (1994) Raport nr 1658/PL

3. J.M.Rosiak, K.Burczak i P.Ulański
Radiation formation of hydrogels for biomedical purposes
2nd International Symposium on Radiation Technology in Biomedical Materials
Takasaki, Japonia, 10-11 marca 1994

4. J.M.Rosiak, P.Ulański i A.Rzeźnicki
Hydrogels for medical purposes
First International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers IRaP 94
Gwadelupa, Francja, 14-19 listopada 1994

5. C. Von Sonntag, E.Bothe, P.Ulański i D.J.Deeble
Pulse radiolysis in model studies towards radiation processing
9th International Meeting on Radiation Processing
Stambul, Turcja, 11-16 września 1994

6. P.Ulański, E., Bothe, K.Hildenbrand, J.M.Rosiak, C. Von Sonntag
Radiolysis of poly(acrylic acid) in aqueous solution
9th International Meeting on Radiation Processing
Stambul, Turcja, 11-16 września 1994

7. P.Ulański, J.M.Rosiak
Radiation-induced degradation of chitosan
6th International Conference on Chitin and Chitosan
Gdynia, 16-19 sierpnia 1994

8. P.Ulański, Zainuddin i J.M.Rosiak
Pulse radiolysis of poly(ethylene oxide) in aqueous solution.
Part I. Formation of macroradicals
9th International Meeting on Radiation Processing
Stambul, Turcja, 11-16 września 1994
Back to top

 

 

Conferences in 1995

1. M.Kucharska., M.Wiśniewska-Wrona, P.Ulański, A.Niekraszewicz,
J.M.Rosiak i H.Struszczyk
Badania degradacji chitozanu
XII Konferencja Naukowa “Modyfikacja Polimerów”
11-15 września 1995, s. 458.

2. L.A.Pajewski, A.Cigada, S.Bulgarelli, J.M.Rosiak
Caratterizzazione dell’ idrogel di polivinilpirrolidone reticolato mediante radiazioni
III Cong. Nazion. Gruppo Interdivisionale Biomateriali
Bari, Italia, 2-3.10.1995

3. M.Pietrzak
Utwardzalna radiacyjnie żywica poliestrowa do wykonywania dużych odlewów
Krajowe Sympozjum “Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Śrdowiska”
Warszawa 24-27 kwietnia 1995, s. 93-96.

4. J.M.Rosiak
Podstawy fizykochemiczne procesów radiacyjnych
Krajowe Sympozjum “Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska”
Warszawa 24-27 kwietnia 1995, s. 33-40

5. J.M.Rosiak i P.Ulański
Mechanism of radiation formation of hydrogels and their medical applications
3 Congresso Brasiliero de Polimeros
Rio de Janeiro, Brazylia, 30 października – 2 listopada 1995, s. 1148-53

6. A.Rzeźnicki, J.Olejniczak, P.Ulański i J.M.Rosiak
Kinetyka i mechanizm reakcji zachodzących podczas radiacyjnego tworzenia biomateriałów hydrożelowych
Krajowe Sympozjum “Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska”
Warszawa, 24-27 kwietnia 1995, s.142-7

7. C.von Sonntag, E.Bothe, H.P.Schuchman, G.Mark, P.Ulański, J.M.Rosiak,
D.J.Deeble, G.O.Phillips, R.S.Nohr
I. Radical-induced crosslinking and chain scission of poly(vinyl alcohol),
poly(acrylic acid), poly(methacrylic acid) and hyaluronic acid in aqueous solution.
II. Application of incoherenr excimer UV-sources in curing process
Raport przyjęty do publikacji w materiałach technicznych Międzynarodowej Agencji
Enerdii Atomowej (IAEA), 1995

8. Ulański, E.Bothe, K.Hildenbrand, J.M.Rosiak i C. von Sonntag
Some aspects of the OH-radical-induced reactions of polymers in aqueous solution
Strahlenchemikertreffen’ 95
Schmiedefeld, Niemcy, 8-11 maja 1995
Back to top

 

 

Conferences in 1996

1. M.A.Continenza, L.A.Pajewski, R.Di Lillo, J.M.Rosiak
Biodegradabilita in vivo di uun idrogel di Polyvinilidone reticolato mediante
radiazione gamma: primi resultati
IV Con. Nazion. Gruppo Interdivisionale Biomateriali
L’ Aquila, Italia, 9-11.10.1996

2. I.Janik, P.Kujawa, P.Ulański i J.M.Rosiak
Les études cinetiques de la radiolyse des polyméres dans la solution aqueuse
Journees d’Études de Chimie sous Rayonnement
Orlean, Francja, 19-24 maja 1996, s. F-12

3. I.Janik, P.Kujawa, R.Wach, P.Ulański i J.M.Rosiak
Radiacyjna synteza i właściwości “inteligentnego” hydrożelu poli(eteru winylowo-
-metylowego)
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Poznań, 23-26 września 1996, s. S-2/F-1

4. I.Janik, M.Wolszczak
Przemiany rodaminy B indukowane radiacyjnie i fotochemicznie w wodnych roztworach poli(sulfonianu styrenu)
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Poznań, 23-26 września 1996, s. S-2/J-8

5. P.Kujawa, I.Janik, P.Ulański i J.M.Rosiak
Badania kinetyki reakcji polimeryzacji metodą rozpraszania światła laserowego
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Poznań, 23-26 września 1996, s. S-2/F-12

6. L.A.Pajewski, L.Boltri, J.M.Rosiak
Prove di rilascio di ketoprofene sale di lisina dalle matrici di hydrogel di
polivinilipirrolidone reticolato mediante radiazioni ?
IV Con. Nazion. Gruuppo Interdivisionale Biomateriali
L’Aquila, Italia, 9-11.10.1996

7. L.A.Pajewski, A.Cigada, M.A.Continenza, S.Bulgarelli, J.M.Rosiak,
Prove di biocompatibilita dell’idrogel di polivinilpirrolidone reticolato mediante
radiazioni ?
IV Con. Nazion. Gruuppo Interdivisionale Biomateriali
L’Aquila, Italia, 9-11.10.1996

8. M.Pietrzak
Rodniki w napromieniowanych poliamidach alifatyczno-aromatycznych
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Poznań, 23-26 września 1996, s. S-2/F-14

9.
M.Pietrzak, Z.Górkiewicz
Wpływ promieniowania 60Co na strukturę krystaliczną poliamidów alifatyczno-aromatycznych
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Poznań, 23-26 września 1996, s. S-2/F-15

10. J.M.Rosiak
Medical Applications of Hydrogels Obtained by Means of Radiation Technique
IV Con. Nazion. Gruppo Interdivisionale Biomateriali
L’Aquila, Italia, 9-11.10.1996. Plenary lecture

11. J.M.Rosiak
Development of Polymeric Biomaterials
III Encontro Nacion Biomateriais
Sao Paulo, Brazil, 9-10.05.1996. Plenary lecture

12. J.M.Rosiak
Applications of Radiation Technique
World Cong. Indus. Leaders Educators, Fair of Eng.
Innovations and UNESCO-UNISPAR Seminar
Łódź, Poland, 22-24.10.1996

13. J.M.Rosiak
Applications of radiation technique
Proc. Of ENGIN’ 96, World Congress of Industry Leaders and Educators,
Fair of Engineering Innowations and UNESCO-Unispar Seminar, ed. J.Turowski,
A.Krawczyk, S.Wiak
Łódź, 22-24 October 1996, s. 196-199

14. P.Ulański
Efekty hydrofilowe i hydrofobowe towarzyszące sonolizie wodnych roztworów polimerów
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Poznań, 23-26 września 1996, s. S-1/D-3

15. P.Ulański i J.M.Rosiak
Efekty kinetyczne w radiolizie wodnych roztworów polimerów
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Poznań, 23-26 września 1996, s. S-2/D-3
Back to top

 

 

Conferences in 1997

1. P. Stasica
Melatonina jako zmiatacz wolnych rodników
komunikat na Seminarium pt. “Biomateriały: otrzymywanie, właściwości,zastosowania”
Zespół Chemii Biomateriałów, Komisja Chemii Materiałów Łódzkiego Oddziału PAN
Łódź, 09 kwietnia 1997

2. J.M. Rosiak
Gel/sol Analysis of Irradiated Polymers (plenary lecture)
Professor Arthur Charlesby Memorial Seminar, Royal Military College of Science,
Cranfield University, England, 25 April 1997

3. I. Janik, P. Ulański, J. M. Rosiak
Radiation-Induced Intramolecular Reactions of Polymers
Mikrosympozjum
Poznań, 23 maja 1997

4. Janik, P. Ulański, J. M. Rosiak
Study in Fast Reaction of Poly(Vinyl Methyl Ether) Initiated by Pulse of Electrons
with Use of Laser Light Scattering Method
Mikrosympozjum
Poznań, 23 maja 1997

5. P. Stasica, P. Ulański, J.M. Rosiak
Reakcje melatoniny z rodnikami w roztworach wodnych
komunikat P-4, str. 21 Mikrosympozjum pt. “Kinetyczne metody badania mechanizmów ”
reakcji w roztworach, Wydział Chemii UAM
Poznań, 23 maja 1997

6. J. M. Rosiak
Bioinżynieria radiacyjna (wykład plenarny)
IV Wiosenna Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej, Sprzętu Medycznego, Przeszczepów,
Farmaceutyków i Kosmetyków
26-27 maja 1997.

7. P.Ulański, J.M. Rosiak
Stabilization of Polymer Radicals in Solution by Electrostatic Repulsive Forces
10th International Meeting on Radiation Processing IMRP-10
Anaheim, CA, USA, 11 – 16 May 1997

8. J. M. Rosiak, A. Kowalski, W. Dec
Drug delivery system for the treatment of endometrial carcinoma
10th International Meeting on Radiation Processing IMRP-10
Anaheim, CA, USA, 11 – 16 May 1997

9. Janik, P. Ulański, J. M. Rosiak
Radiation formation of polymeric nanogels
10th International Meeting on Radiation Processing IMRP-10
Anaheim, CA, USA, 11 – 16 May 1997

10. P. Kujawa, P. Ulański, J. M. Rosiak
Time-resolved investigations of pulse initiated polymerization
10th International Meeting on Radiation Processing IMRP-10
Anaheim, CA, USA, 11 – 16 May 1997

11. J. Rosiak, W. Pekala, A. Rucińska-Rybus
Hydrogel dressings
Invention/New Product exposition INPEX
Pittsburg, PA, USA, May 15-18, 1997

12. J. M. Rosiak
Hydrogel Biomaterials
Symp. Science-Education-Technology, Carnegie Mellon University
Pittsburgh, PA, USA, May 15-16, 1997

13. J. M. Rosiak
The use of Radiation Processing to Prepare Biomaterials for
Applications in Medicine
Research Co-ordination Meeting of the IAEA,
Leiden, Netherlands, June 9-13, 1997

14. A. Kowalski, W. Dec, J. M. Rosiak
Nowy system do hormonoterapi raka endometrium
Targi Nowych Technologii i Innowacji Technicznych,
Łódź, 23-24 czerwca, 1997.
Główna Nagroda Targów – Dyplom Prezydenta m. Łodzi

15. J.M. Rosiak
Hydrogel Biomaterials Obtained by Means of Radiation Technique (section lecture)
IV ENAN – 4th Meeting on Nuclear Applications, Brazilian Association for Nuclear
Energy/International Atomic Energy Agency,
Pocos de Caldas, MG Brazil, August 18-22, 1997

16. P. Kujawa. M. Lemiesz, M. Kołodziejczyk, J. Narębski, L. A. Pajewski, J. M. Rosiak
Encapsulation of living cells in alginate and alginate/PVAL hydrogels
VI Workshop on Bioencapsulation
Ballaterra, Spain, August 30 – September 1, 1997

17. J.M. Rosiak
Biomedical Application (plenary lecture)
International Symposium on Radiation Technology In Conservation of the
Environment
Zakopane, Poland, September 8 – 12, 1997

18. J.M. Rosiak
Biomedical Products (invited lectures)
Interregional Training Course on Developments in the Application
of Electron Beams in Industry and Environmental Protection, IAEA
Warsaw, Poland, October 6-17, 1997

19. J.M. Rosiak
Biomateriały hydrożelowe otrzymywane za pomocą techniki radiacyjnej (wykład
plenarny)
Seminarium “Zastosowanie polimerów w nowoczesnych technikach medycznych”
Ustroń, 8-10 pażdziernik, 1997

20. M.A. Contineza, M. Kołodziejczyk, L.A. Pajewski, J. M. Rosiak, C. Scipione
Biodegradabilita’ in vivo di minisfere di alginato di calcio contenenti al.
Loro interno una sospesione di emazie
V Congresso Nazionale Gruppo Interdivisionale Biomateriali & I
Congresso Internazionale Societa Italiana Ingegneria Tessutale,Universita di Milano
Milano, Italia, 4-5 Dicembre, 1997,

21. J. M. Rosiak, M. Pietrzak
Biomedyczne zastosowania promieniowania jonizującego
Ceremonial Symp. on “Consequences of Polonium and Radium Discovery for
Medicine, Radiological Protection and Medicine Industry” , PAS
Warsaw, Poland, 16 December, 1997
Back to top

 

 

Conferences in 1998

1. J. M. Rosiak
Formation of hydrogels by means of radiation techniques and their applications
– invited lecture
Institute of Atomic Energy Research
Riyadh, Saudi Arabia, 16.03.1998

2. J. M. Rosiak
Radiation Synthesis of Hydrogels
IAEA End-Of-Mission Report ,Sau/8/005 09 01, pp.15
Lodz, Poland, March 1998

3. J. M. Rosiak
Radiation crosslinking of polysacharides – invited lecture
Malaysian Institute for Nuclear Technology Research (MINT)
Kajang, Malaysia, 6.04.1998

4. J. M. Rosiak
Hydrogel Synthesis and Their Modification
IAEA End-Of-Mission Report, C3-MAL/8/015-05, pp.19
Lodz, Poland, April, 1998

5. P. Stasica, P. Ulański, J.M.Rosiak
Reakcje melatoniny z rodnikami w roztworach wodnych.
Analiza produktów przejściowych
Mikrosympozjum pt. Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
Wydz. Chemii UAM i Seckcja Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki chemicznej
PTChem
Poznań, Polska, 15.05.1998, poster P-5, str.27.

6. I. Janik, P.Ulański, J.M. Rosiak
Radioliza impulsowa wodnych roztworów poli(eteru winylowo-metylowego)
Mikrosympozjum pt. Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
Wydz. Chemii UAM i Seckcja Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki chemicznej
PTChem
Poznań, Polska, 15.05.1998, poster P-4, str.26

7. P.Ulański, E. Bothe, C. Von Sonntag, J. M. Rosiak
Zastosowanie radiolizy impulsowej z detekcja konduktometryczna do badania szybkich
reakcji polielektrolitów w roztworach wodnych
Mikrosympozjum pt. Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
Wydz. Chemii UAM i Seckcja Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki chemicznej
PTChem
Poznań, Polska, 15.05.1998, kom. K-5, str.15

8. M. Kołodziejczyk, J. Narębski, L.Pajewski, M.A. Continenza, M. Kozicki, P. Ulański,
J.M. Rosiak
Sztuczna tarczyca
INTER-TECHNOLOGY, Międzynarodowe Targi Nowoczesnych Technologii,
Wzornictwa Przemysłowego, Innowacji Technicznych i Wynalazków
Łódź, Polska 4-6.06.1998

9. M. A. Continenza, M. Kołodziejczyk, L. A. Pajewski, J.M. Rosiak, C. Sciopione
In vivo biodegradation of calcium alginate minispheres containing inside a blood
cell suspension
International Conference on Advances in Biomaterials and Tissue Engineering
Capri, Italy 14-19 June, 1998

10. M.A. Contineza, M. Kolodziejczyk, L.A. Pajewski, J.M. Rosiak
Sodium alginate minispheres containing Langerhans’ islets as bioartificial endocrine
pancreas
52 Congresso Nazionale della Societa Italiana di Anatomia
Palermo, Italy 4-8 Ottobre, 1998.

11. J.M. Rosiak
Marie Curie-Sklodowska – life and scientific achievements
Invited lecture for the participants of the JAERI workshop, Takasaki Radiation
Chemistry Research Establishment
Takasaki, Japan, 18 Aug., 1998 (see: JAERI Bulletin No. 395/1998, p.9)

12. J. M. Rosiak and F. Yoshii
Hydrogels and their medical applications
Invited lecture during 3rd International Symposium on Ionizing Radiation and
Polymers, IRaP’ 98
Weinböhla/Dresden, Germany, September 19-24, 1998

13. P. Ulański and J.M. Rosiak
The use of radiation technique in the synthesis of polymeric nanogels
3rd International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers, IRaP’ 98
Weinböhla /Dresden, Germany, September 19-24, 1998

14. I. Janik. P. Ulański, J.M. Rosiak
Pulse radiolysis of poly(vinyl methyl ether) in aqueous solutions
3rd International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers, IRaP’ 98
Weinböhla /Dresden, Germany, September 19-24, 1998

15. P. Ulański, E. Bothe and C. von Sonntag
OH radical induced depolimerization of poly(methacrylic acid)
3rd International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers, IRaP’ 98
Weinböhla /Dresden, Germany, September 19-24, 1998

16. P. Stasica, P. Ulański, J.M.Rosiak
Reactions of melatonin with radicals in water solution
Hanseatic Endocrine Conference “Melatonin After Four Decades: An Assessment
of its potential
Hamburg, Germany, 27-30 August 1998, poster 77 s. 48

18. J.M. Rosiak
New trends in radiation-induced formation and applications of hydrogels
IAEA 2nd Research Co-ordination Meeting on “The use of radiation processing to
prepare biomaterials for applications in medicine”
Cairo, Egypt, 3-7 October, 1998

18. P. Stasica, P. Ulański, J.M.Rosiak
Melatonin as a scavenger of radicals in water solution
International Conference on Thymus and Pineal Gland in Neuroimmunoendocrinology
Świeradów Zdrój, Polska, 22-24 October, 1998
Back to top

 

 

Conferences in 1999

1. P. Kujawa and J.M. Rosiak
Pulse radiolysis of 2-[(methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium
chloride in aqueous solution
International Meeting on Radiation Processing, IMRP-11
Melbourne, Australia, 14-19, March, 1999

2. J.M. Rosiak and P. Ulański
Hydrogels for Biomedical Purposes Obtained by Radiation Technique
V International Symposium “Forum Chemiczne’ 99 “, Politechnika Warszawska
Warsaw, Poland, 19- 21.04.1999

3. J.M. Rosiak
Radiacyjne tworzenie hydrożeli i ich medyczne zastosowania
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe – Postęp w Chemii i Fizyce Polimerów,
CMMiM PAN i Sekcja Polimerów PTCh,
23. 04.1999

1. P. Ulański and J.M. Rosiak
Radiation-chemical synthesis of polymeric nanogels
21st Miller Conference on Radiation Chemistry
Doorwerth, Holandia, 24-29.04.1999.

5. J.M. Rosiak
Radiation Synthesis of Hydrogels and Their Medical Applications – invited lecture
Al.-Farabi Kazakh State National University
Almaty, Kazakhstan, 05.05.1999

6. J.M. Rosiak
Production of Hydrogels Through Irradiation
IAEA End-Of-Mission Report , KAZ/8/002 01 01
Lodz, May, 1999, pp.19

7. P. Ulański, S. Kadłubowski and J.M. Rosiak
Wewnątrzcząsteczkowe sieciowanie polielektrolitu w roztworze
wodnym – kinetyka i analiza produktów
Mikrosympozjum – Kinetyczne metody badania mechanizmów
reakcji w roztworach (organizatorzy: Wydział Chemii UAM
i Sekcja Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki Chemicznej
P.T.Chem.), 14 maja 1999, Poznań, str. 25.

8. P. Ulański and C. von Sonntag
Badanie mechanizmu reakcji rodników hydroksymetylowych z
nadtlenkiem wodoru za pomocą analizy produktów i symulacji
kinetycznych
Mikrosympozjum – Kinetyczne metody badania mechanizmów
reakcji w roztworach (organizatorzy: Wydział Chemii UAM i Sekcja
Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki Chemicznej P.T.Chem.)
14 maja 1999, Poznań, Polska, str. 26.

9. J.M. Rosiak
Synthesis of Hydrogels by Means of Radiation Technique – invited lecture
Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment, JAERI,
Takasaki, Japan 18.05.1999

10. J.M. Rosiak
Hydrogels synthesised by means of radiation technique and
their medical applicationbr> International Conference of Biomaterials
Cracow’99, Poland, 30.05-02.06.1999; plenary lecture

11. M.A. Continenza, M. Kołodziejczyk, L.A. Pajewski, J.M. Rosiak
Saccharomyces Cervisiae Growing Inside Calcium Alginate
Hydrogel Sponges
International Conference of Biomaterials
Cracow’99, Poland, 30.05-02.06.1999
Poster No P.30, page 83 (Book of Abstract)

12. M. Kozicki, P.Kujawa, L.Pajewski, M. Kołodziejczyk, J. Narębski,
J.M. Rosiak
Encapsulation of living cells toward artificial, hybrid organs
International Conference of Biomaterials
Cracow’99, Poland, 30.05-02.06.1999
Poster. No P.22, page 75 (Book of Abstract)

13. P. Stasica, J. M. Rosiak, M. Ciach, M. Radek
Approach to construct hydrogel intervertebral discs implants –
experimental and numerical incvestigations
International Conference of Biomaterials
Cracow’99, Poland, 30.05-02.06.1999
Poster No. P.15, page 68 (Book of Abstract) see poster
see poster

14. J.M. Rosiak
Pulse radiolysis of aqueous solution of polymeric systems
Symposium “Creative electrons” – Radiation chemistry and
technology in research and industrial application
INChT, Warsaw, Poland, 7-8 June, 1999; invited lecture

15. J.M. Rosiak
Hydrogels Synthesized by Means of Radiation Technique and Their
Medical Applications
Fifth International Conference on Frontiers of Polymers and
Advance Materials & NATO Advanced Research Workshop.
Polymers and Composites for Special Applications
Poznan, Poland, 21-25 June, 1999
book of abstract pp.185-186, invited lecture

16. P.Ulański, S. Kadłubowski, J.M. Rosiak
A new approach to the synthesis of polymeric nanogels
Fifth International Conference on Frontiers of Polymers and
Advance Materials & NATO Advanced Research Workshop
Polymers and Composites for Special Applications
Poznan, Poland, 21-25 June, 1999; book of abstract, p.244

1. P. Kujawa, J. M. Rosiak, J. Selb, F. Candu
Synthesis and properties of hydrophobically associating
polyampholytes
Fifth International Conference on Frontiers of Polymers and
Advance Materials & NATO Advanced Research Workshop
Polymers and Composites for Special Applications
Poznan, Poland, 21-25 June, 1999; book of abstract p. 219

18. M. Kozicki, P. Kujawa, J. M. Rosiak
Encapsulation of living cells towards artificial, hybrid organs
Fifth International Conference on Frontiers of Polymers and
Advance Materials & NATO Advanced Research Workshop
Polymers and Composites for Special Applications
Poznan, Poland, 21-25 June, 1999; book of abstract p. 225

19. Ulański, P., A. Wojtasz-Pajak, J.M. Rosiak and C. von Sonntag
Radiolysis and sonolysis of chitosan – two convenient techniques
for a controlled reduction of molecular weight
3rd Int. Conf. of the European Chitin Society – EUCHIS’99,
Potsdam, Germany, Aug. 31- Sept. 3, 1999.

20. J.M. Rosiak
Hydrogels- radiation synthesis and biotechnological applications
Proc. National Seminar of Indonesian Chemical Society
Serpong. Jakarta, Indonesia, 8 September,1999
pp. 22-34 (ISBN 979-95799-0-2), invited lecture

21. J.M. Rosiak
Medical applications of hydrogels formed by means radiation
technique
Bhabha Atomic Research Center, Division of Application of Ionizing
Radiation,
Mumbai (Bombay), India; 22 September,1999; invited lecture

22. J.M. Rosiak
Radiation Formation of Hydrogels and Their Medical Applications
2nd World Congress on Tissue Banking and 8th International
Conference of EATB “ALLOGRAFT AGAINST DISABILITY”
Warsaw, Poland, October 7-10,1999
book of abstract, p.158; invited lecture

23. J.M. Rosiak
Radiacyjne otrzymywanie hydrożeli i ich medyczne zastosowania
Oddział Toruński PTCh, Uniwersytet Toruński,
Wydzial Chemii 27.10.1999, zaproszony wykład

24. J.M. Rosiak and I. Janik, S. Kadłubowski, M. Kozicki, P. Kujawa,
P. Ulański
Radiation formation of hydrogels for biomedical applications
Third Research Co-ordination Meeting on ” The Use of Radiation
Processing to Prepare Biomaterials for Applications in Medicine
IAEA CRP (F2. 20.24), Ankara, Turkey, 15-19 November, 1999.

25. J. M. Rosiak
Hydrogel and stimuli-responsive systems
Third Research Co-ordination Meeting on ” The Use of Radiation
Processing to Prepare Biomaterials for Applications in Medicine
IAEA CRP (F2. 20.24), Ankara, Turkey, 15-19 November, 1999
introduction lecture

26. J. M Rosiak
Radiation Synthesis of Hydrogels and Their Biomedical
Applications
Scientific and Technology Centre, Belarus Academy of Science
Minsk, Belarus, 30 November, 1999; invited lecture
Back to top

 

 

Conferences in 2000

1. M. Kozicki, J.M.Rosiak
Dozymetr hydrozelowy do radioterapii
Seminarium Biomaterialy, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Lódzka, Lódz 09.12.2000, referat nr 14, str. 32-33
2. M.Kolodziejczyk, K.Kuzdak, M.A.Continenza, M.Kozicki, J.M.Rosiak, L.A.Pajewski, P.Fiedor
Enkapsulacja komórek-próby skonstruowania hybrydowych, sztucznych organów
Seminarium Biomaterialy, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Lódzka, Lódz 09.12.2000, referat nr 6, str. 16-17
3. P. Ulanski, S. Kadlubowski, J.M. Rosiak
Radiacyjna synteza mikro- i nanozeli z poli(kwasu akrylowego
Seminarium Biomaterialy, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Lódzka, Lódz 09.12.2000, referat nr 12, str. 29-30
4. I.Janik, J.M. Rosiak
Nowa generacja hydrozeli
Seminarium Biomaterialy, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Lódzka, Lódz 09.12.2000, referat nr 13, str. 31
Back to top

 

 

Conferences in 2001

1. Janusz M. Rosiak
“Radiation Synthesis of Hydrogels”, End-of-Mission Report for the International Atomic Energy Agency, BYE/8/003-01
“Sosny” Scientific and Technical Center, National Academy of Science,
Minsk, Belarus, 21 – 27 January, 2001, pp.14
2. Janusz M. Rosiak
“Radiation Synthesis of Hydrogels”, End-of-Mission Report for the International Atomic Energy Agency, BGD/8/017-01
Institute of Nuclear science and Technology, Bangladesh Atomic Energy Commission,
Dhaka, Bangladesh, pp.16
3. D. Darwis, P. Stasica, M. T. Razzak and J. M. Rosiak
Characterization of poly(vinyl alcohol) hydrogel for prosthetic intervertebral disc nucleus
12th International Meeting on Radiation Processing (12IMRP)
Avignon, France, 25th- 30th March, 2001
4. Janik, I., Rosiak, J.M.
Crosslinking and Scission of Poly(Vinyl Methyl Ether) in Aqueous Solutions
12th International Meeting on Radiation Processing (12IMRP)
Avignon, France, 25 -30 March, 2001
5. Goh E. C. C., Kujawa P., and F. M. Winnik
“Hydrophobic Association of Copolymers of L-Phenylalanine-acrylamide and N-
isopropylacrylamide: A Study of Their Solution Properties by Fluorescence Techniques and Isothermal Titration Calorimetry”
84th Canadian Society for Chemistry Conference
Montreal, Canada, May 26-30, 2001
6.
Goh E. C. C., Kujawa P., Calvet D. and F. M. Winnik
“H/F hydrofobically-modified terpolymers using poly(N-isopropylacrylamide) backbone as
hydrophilic part. A study of their solution properties by 1H and 19F NMR spectroscopy”
84th Canadian Society for Chemistry Conference
Montreal, Canada, May 26-30, 2001
7. Kujawa P., and F. M. Winnik
“Volumetric Studies of Aqueous Polymer solutions using Pressure Perturbation
Calorimetry: a new Look at the Temperature-induced Phase Transition of Poly(N-
isopropylacrylamide) in Water and D2O”
Biocalorimetry 2001 Conference: Current Trends in Microcalorimetry
Philadelphia, USA, July 26-28 2001
8. Ulański, P.
Kinetyka depolimeryzacji poli(kwasu metakrylowego) w roztworze wodnym
Mikrosympozjum – Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach (organizatorzy: Wydział Chemii UAM i Sekcja Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki Chemicznej P.T.Chem.)
Poznań, 11 maja 2001
9. Ulański P., S. Kadłubowski, J.M. Rosiak
Kinetyka wewnątrzczasteczkowego sieciowania polimerów w roztworach wodnych
Mikrosympozjum – Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach (organizatorzy: Wydział Chemii UAM i Sekcja Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki Chemicznej P.T.Chem.)
Poznań, 11 maja 2001
10. Kołodziejczyk, M., Kozicki, M., Kuzdak, K., Continenza, M.A., Pajewski, L.A., Fiedor, P., Domańska, J., Wróbel, B. And Rosiak, J.M.
Encapsulation of the fibroblasts – step to the construction of a hybrid artificial organ
IX International BRG Workshop, p.8, Warsaw, May 11, 2001
11. M.A. Continenza, M. Kołodziejczyk, L.A. Pajewski, J.M. Rosiak, G. Scoccia
Alginate hydrogel sponges as a new matrix for cells immobilization
EUROMAT 2001, Conference Proceedings, Organized by Associazione Italiana di Metallurgia on behalf of the FEMS, ISBN 88-85298-39-7,(file 755)
Rimini, Italy, 10-14 July, 2001
12. Ulański, P., S. Kadłubowski i J.M. Rosiak
Polymeric nanogels – degradation-resistant, internally crosslinked macromolecules
synthesized by radiation technique
PAT’2001 – 6th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies,
Eilat, Israel, 2-6 września 2001
13. Ulański, P., I. Janik, S. Kadłubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Stasica i J.M. Rosiak
Polymeric biomaterials synthesized by radiation technique – current studies at IARC,
Poland
PAT’2001 – 6th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies,
Eilat, Israel, 2-6 września 2001.
14. Ulański, P.
Napromienianie polimerów w roztworach wodnych – od radiolizy impulsowej
do nowoczesnych biomateriałów
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Kraków, 10-12 września 2001
15. Ulański, P., J. Głębska, J. Skolimowski i K. Gwoździński
Reactions of nitroxides with hydroxyl radicals
SPIN (Synthesis, Properties and Implications of Nitroxides), 3rd International Conference of Nitroxide Radicals
Kaiserslautern, Germany, September 23-29, 2001
16. J.M. Rosiak, P. Ulański, P. Kujawa
Nano, Micro- and Continuous Hydrogel Synthesized by Means of Radiation Technique
Polymer Processing Society Regional Conference, PPS-2001, Book of Abstracts, pp.119
Antalya, Turkey, October 22-24, 2001
Back to top

 

 

Conferences in 2002

1. Ulański, P., S. Kadłubowski i J.K. Jeszka
Kinetyka wewnątrzcząsteczkowej rekombinacji rodników polimerowych – doświadczenia i symulacje
Mikrosympozjum – Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach (organizatorzy: Wydział Chemii UAM i Sekcja Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki Chemicznej P.T.Chem.)
Poznań, 5 czerwca 2002
2. Ulański, P., S. Kadłubowski, J. Grobelny, W. Olejniczak, M. Cichomski i J.K. Jeszka
Synthesis of nanogels by intramolecular recombination of polimer-derived radicals generated by pulse irradiation. Experiments and simulations.
Gordon Research Conference on Radiation Chemistry
Waterville (MA), USA, 23-28 czerwca 2002
3. Meler J., P. Ulański i M. Krotkiewski
Fat binding capacities of chitosans, dependence on molecular weight, viscosity. Effects of radiation induced degradation
EUCHIS’02 – 5th International Conference of the European Chitin Society
Trondheim, Norway, 26-28 czerwca 2002
4. Rosiak J.M., I. Janik, S. Kadłubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Stasica i P. Ulański
Nano-, micro- and macroscopic hydrogels synthesized by radiation technique
IRaP’2002 – International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers,
Sainte-Adele, Canada, 21-26 września 2002
5. Janik I., A. Alzier, J.M. Rosiak
Radiation Crosslinking and Scission Parametrs for Poly (vinyl Methyl Ether) in Aqueous Solution
International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers
Sainte-Adele, Canada, 21-26 września 2002
6. R. Wichman, K. Kuzdak, M. Kołodziejczyk, J.M. Rosiak, M. Pietrzak
A study of application of polimer guidance tubes in peripheral nerve regeneration in animal model
International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers
Sainte-Adele, Canada, 21-26 września 2002
7. Wojtasz-Pająk A. i P. Ulański
Wstępne badania polidyspersji chitozanu otrzymywanego w warunkach heterogenicznych
IX Seminarium Robocze “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (organizator: Polskie Towarzystwo Chitynowe)
Kraków, 25-27 września 2002
8. Meler J., J. Pluta, P. Ulański, M. Krotkiewski
Zdolność wiązania tłuszczów przez różne odmiany chitozanu
IX Seminarium Robocze “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (organizator: Polskie Towarzystwo Chitynowe)
Kraków, 25-27 września 2002
9. J.M. Rosiak, I, Janik, S. Kadłubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Stasica, P. Ulański
Radiation Formation of Hydrogels for Biomedical Applications
Experts Meeting of the IAEA on Modern Trends in Biomaterials Engineering
University of Washington,Seattle, WA, USA, 30.09-04.10.2002 !!! Read it online !!!
10. Ulański, P., I. Janik, S. Kadłubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, M. Pietrzak, P. Stasica i J.M. Rosiak
Biomateriały hydrożelowe
Międzynarodowa Konferencja Naukowa MEDTEX’2002
Łódź, 7-8 października 2002, ss. 17-26
Back to top

 

 

Conferences in 2003

1. D. Schumann, R. Kujat, M. Nerlich, P. Ulański, M. Angele, P. Angele
Radiation crosslinking of polyvinylpyrollidone: A new method for the physicochemical stabilization of Tissue Engineering Scafolds
Annual Meeting of the Society for Biomaterials
Reno, Nevada, USA, 30.04-3.05, 2003
2. P. Kipouros, P. Karaiskos, M. Kozicki, P. Baras, I. Seimenis, G. Anagnostopoulos, A. Angelopoulos, P. Sandilos
VIPAR polymer gel – MRI dosimetry for 3D dose verification in modern radiotherapy
Medical Physics and Engineering, VIII EFOMP Congress, 30th NVKF Annual Scientific Meeting
Eindhoven, The Neterlands, 20.05-23.05, 2003
3. S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Radiation formation of polymeric nanogels
EYICS, Collegium Polonicum
Slubice, 07.05-11.05, 2003
4. K. Filipczak, I. Janik, P. Ulański, J.M. Rosiak
Kinetyka zaniku nietrwałych produktow przejsciowych w napromienianych roztworach poli(g-kaprolaktonu)
Mikrosympozjum-Kinetyczne metody badania mechanizmow reakcji w roztworach, Wydzial Chemii UAM
Poznan, 23.05.2003
5. M. Kozicki, K. Filipczak, J.M. Rosiak
Reakcje N,N’-metylenobisakryloamidu z rodnikami hydroksylowymi, elektronami uwodnionymi i atomami wodoru w roztorze wodnym
Mikrosympozjum-Kinetyczne metody badania mechanizmow reakcji w roztworach
Wydzial Chemii UAM
Poznan, 23.05.2003
6. R. Czechowska-Biskup, P. Ulański, J.M. Rosiak
Kinetyka rozpadu wiazan beta-1,4-glikozydowych w chitozanie poddanym działaniu promieniowania jonizujacego i ultradzwieków
Mikrosympozjum-Kinetyczne metody badania mechanizmow reakcji w roztworach
Wydzial Chemii UAM
Poznan, 23.05.2003
7. S. Kadłubowski, A. Henke, P. Ulański, J.K. Jeszka, J.M. Rosiak
Doswiadczalne i symulacyjne wyniki dotyczace wewnatrzczasteczkowej rekombinacji rodnikow polimerowych
Mikrosympozjum-Kinetyczne metody badania mechanizmow reakcji w roztworach
Wydzial Chemii UAM
Poznan, 23.05.2003
8. B. Rokita, P. Ulański
Zastosowanie kinetyki konkurencyjnej do badania niehomogenicznego rozkladu przestrzennego reagentow w reakcjach sonochemicznych
Mikrosympozjum-Kinetyczne metody badania mechanizmow reakcji w roztworach
Wydzial Chemii UAM
Poznan, 23.05.2003
9. S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Radiacyjna synteza nanożeli
Seminarium Zakładu Chemii i Techniki Jadrowej IChTJ
Warszawa, 16.06.2003
10. R. Rokita, P. Ulański
Wplyw hydrofobowosci na podatnosc sonolityczna polimerow w roztworach wodnych
VI Sesja Posterowa Tematow Prac Dyplomowych Łódzkiego Srodowiska Chemicznego, Wydzial Biotechnologii I Nauk o Żywnosci PŁ
Łódz, 17.06.2003
11. J. Meler, J. Pluta, P. Ulański, M. Krotkiewski
The influence of variouskinds of chitosan on fat binding ability
VII. International Conference “Perspectivities in Chitin and Citosan Studies”
Sankt-Petersburg, Russia, 15.09-18.09, 2003
12. B. Rokita, P. Ulański
Badania rozkładu przestrzennego reagentów polimerowych w reakcjach sonochemicznych
XLVI Zjazd PTCh i SITPCh
Lublin, 15.09-18.09, 2003
13. B. Rokita, P. Ulański
Wpływ hydrofobowosci na podatnosc polimerów na reakcje sonochemiczne w roztworach wodnych
XLVI Zjazd PTCh i SITPCh
Lublin, 15.09-18.09, 2003
14. K. Filipczak, I. Janik, P. Ulański, J.M. Rosiak
Badania radiacyjnie indukowanych przemian poli(g-kaprolaktonu)
XLVI Zjazd PTCh i SITPCh
Lublin, 15.09-18.09, 2003
15. R. Czechowska-Biskup, P. Ulański, J.M. Rosiak, A. Kumor, I. Kozak-Michałowska, J. Lorenc
Badania wiazania tłuszczu i cholesterolu przez chitosan o różnych ciężarach czasteczkowych-doniesienia wstępne
X Seminarium Robocze Polskiego Towarzystwa Chitynowego “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodych”
Gdynia, 25.09-27.09, 2003
16. J. Meler, J. Pluta, P. Ulański
Wpływ czynników fizykochemicznych na zdolnosc wiazania lipidów przez chitozany
X Seminarium Robocze Polskiego Towarzystwa Chitynowego “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodych”
Gdynia, 25.09-27.09, 2003
17. Th. Schmidt, I. Janik, S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak, K.-F. Arndt
Synthesis and characterization of poly(vinyl methyl ether) nanogels
II. International Symposium on “Reactive polymers in inhomogeneous systems, in melts and at interfaces”
Dresden, Germany, 28.09-1.10, 2003
18. M. Kozicki, J.M. Rosiak
Basic properties of a new PABIG polymer gel dosimeter for dose distribution assessement in radiotherapy treatement
II. International Symposium on “Reactive polymers in inhomogeneous systems, in melts and at interfaces”
Dresden, Germany, 28.09-1.10, 2003
19. S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Nanogels formed by radiation technique
II. International Symposium on “Reactive polymers in inhomogeneous systems, in melts and at interfaces”
Dresden, Germany, 28.09-1.10, 2003
20. S. Lofty, E.A. Hegazy, J.M. Rosiak
Radiation grafting of acrylamide and acrylic acid onto polypropylene fiber for covalent immobilization of amylaze and amyloglucosidase
II. International Symposium on “Reactive polymers in inhomogeneous systems, in melts and at interfaces”
Dresden, Germany, 28.09-1.10, 2003
21. Th. Schmidt, I. Janik, J.M. Rosiak, K.-F. Arndt
Synthesis of poly(vinyl methyl ether) nano- and microgels by radiation technique
II. International Symposium on “Reactive polymers in inhomogeneous systems, in melts and at interfaces”
Dresden, Germany, 28.09-1.10, 2003
22. M. Kozicki, M. Kołodziejczyk, M. Filipczak, P. Ulański, I. Janik, J.M. Rosiak
Wytwarzanie mikrokapsułek polimerowych z przeznaczeniem do hodowli komórkowych
XIII Konferencja “Biomateriały w medycynie i weterynarii”
Rytro, 10.10-12.10, 2003
23. K. Filipczak, I. Janik, M. Kozicki, P. Ulański, J.M. Rosiak
Wytwarzanie porowatych matryc polimerowych z poli(metakrylanu metylu) z przeznaczeniem na rusztowania w układach do regeneracji tkanki kostnej
XIII Konferencja “Biomateriały w medycynie i weterynarii”
Rytro, 10.10-12.10, 2003
Back to top

 

 

Conferences in 2004

1. P. Ulański, K. Filipczak, M. Kozicki, S. Kadłubowski, J. M. Rosiak
Techniki radiacyjne w syntezie, modyfikacji i sterylizacji biomateriałów polimerowych.
Radioliza impulsowa jako metoda badania szybkich reakcji zachodzących w polimerach pod wpływem promieniowania
Nowe Materiały i Technologie dla Inżynierii Tkankowej
Roztoka, 03.06-06.06.2004
2. K. Filipczak, I. Janik, P. Ulański, J. M. Rosiak
Badania nietrwałych produktów przejściowych w napromienionych próbkach poli(epsilon-kaprolaktonu)
Nowe Materiały i Technologie dla Inżynierii Tkankowej
Roztoka, 03.06-06.06.2004

3. K. Filipczak, P. Ulański, J. M. Rosiak
Wytwarzanie porowatych matryc z poli(epsilon-kaprolaktonu)
Nowe Materiały i Technologie dla Inżynierii Tkankowej
Roztoka, 03.06-06.06.2004
4. P. Ulański, J. M. Rosiak
Macroscopic and microscopic hydrogels synthesized by radiation technique and their selected biomedical applications
E-MRS 2004 Fall Meeting,
Warszawa, 06.09-10.09.2004
5. B. Rokita, R. Czechowska-Biskup, P. Ulański, J. M. Rosiak
Modification of polymers by ultrasonic treatment in aqueous solution
E-MRS 2004 Fall Meeting,
Warszawa, 06.09-10.09.2004

6. K. Filipczak, I. Janik, M. Kozicki, P. Ulański, J. M. Rosiak, L. A. Pajewski, R. M. Olkowski, P. Woźniak, A. Chróścicka, M. Lewandowska-Szumieł
Porous polymeric acaffolds for bone regeneration
E-MRS 2004 Fall Meeting,
Warszawa, 06.09-10.09.2004

7. R. M. Olkowski, K. Filipczak, A. Chróścicka, P. Woźniak, P. Ulański, J. M. Rosiak, J. Przybylski, M. Lewandowska-Szumieł
Poly(epsilon-caprolactone)- and poly(metyl methacrylate)-based scaffolds in human bone-derived cell cultures in vitro
E-MRS 2004 Fall Meeting,
Warszawa, 06.09-10.09.2004

8. K. Filipczak, P. Ulański, J. M. Rosiak
Radioliza impulsowa poli(epsilon-kaprolaktonu) w stanie stopionym
XLVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Wrocław 12.09-17.09.2004

9. B. Rokita, P. Ulański, J. M. Rosiak
Badanie procesu pirolizy reagentów polimerowych w reakcjach sonochemicznych
XLVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Wrocław 12.09-17.09.2004

10. R. Czechowska-Biskup, B. Rokita, P. Ulański, J. M. Rosiak
Radiation-induced and sonochemical degradation of chitosan as a w ay to increase its fat-binding capacity
6th ImRAP, International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers
Houffalize, Belgium, 25.09-30.09.2005

11. K. Filipczak, I. Janik, M. Kozicki, P. Ulański, R. Olkowski, M. Lewandowska-Szumieł, J. M. Rosiak
Irradiation of poly(epsilon-caprolactone) – mechanism of radiation-induced processes and preliminary tests of a tissue-engineering application
6th ImRAP, International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers
Houffalize, Belgium, 25.09-30.09.2005

12. A. Henke, S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M. Rosiak
Radiation-induced crosslinking of polyvinylpyrrolidoen-poly(acrylic acid) complexes
6th ImRAP, International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers
Houffalize, Belgium, 25.09-30.09.2005

13. S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M. Rosiak
Synthesis of polyvinylpyrrolidone nanogels by means of two-stage irradiation
6th ImRAP, International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers
Houffalize, Belgium, 25.09-30.09.2005

14. J. M. Rosiak, R. Czechowska-Biskup, A. Henke, K. Filipczak, J. Ignaczak, I. Janik, S. Kadłubowski, P. Kujawa, B. ROkita, P. Stasica, P. Ulański
Stimuli-responsive hydrogels for separation purposes
IAEA Research Meeting Radiation Synthesis of Stimuli-Responsive Memebranes, Hydrogels and Absorbents for Separation Purposes
Vienna, Austria, 22.11-26.11.2004
Back to top

 

 

Conferences in 2005

1. K .Filipczak
Wpływ promieniowania jonizującego na poli(epsilon-kaprolakton) – otrzymywanie i radiacyjna sterylizacja porowatych matryc polimerowych
Seminarum Doktorantów Polskich Placówek Chemicznych
Łódź, 19.05.2005
2. B. Rokita, R. Czechowska-Biskup, P. Ulański, J. M. Rosiak
Sonoliza polimerów w roztworach wodnych – badanie kinetyki procesu degradacji maktocząsteczek
Mikrosympozjum-Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
Poznań, 13.05.2005
3. P. Ulański, S. Kadłubowski, J. K. Jeszka, J. M. Rosiak
Kinetyka inicjowanego radiacyjnie procesu sieciowania wewnątrzcząsteczkowego wybrabych polimerów w roztworach wodnych
Mikrosympozjum-Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
Poznań, 13.05.2005
4. S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M . Rosiak
Two-stage radiation synthesis of polymeric nanogels
European Young Invesigators Conference
Gniezno, 07.06-12.06.2005
5. B. Rokita, P. Ulański, J. M. Rosiak
Sonolysis of polymers in aqueous solution
European Young Invesigators Conference
Gniezno, 07.06-12.06.2005
6. L. Olah, K. Filipczak, P. Ulański, T. Czigany, L. Bobas, J. M. Rosiak
Porous poly(epsilon-caprolactone) structures for tissue engineering prepared by a solvent casting/particulate leaching technique
European Young Invesigators Conference
Gniezno, 07.06-12.06.2005
7. K. Filipczak, P. Ulański, R. Olkowski, M> Lewnadowska-Szumieł, J. M. Rosiak
Influence of irradiation sterlization on poly(epsilon-caprolactone). Surface properties and biocompatibility of PCL matrix
European Young Invesigators Conference
Gniezno, 07.06-12.06.2005
8. A. Henke, V. Boyko, T. Schmidt, P. Ulański, K-F. Arndt, J. M. Rosiak
Complexation and aggregation of oligo(acrylic acid) with poly(vinyl lactams) in aqueous solution
European Young Invesigators Conference
Gniezno, 07.06-12.06.2005
9. R. Gottlieb, A. Henke, P. Ulański, K-F. Arndt, J. M. Rosiak
Radiation-induced synthesis of hydrogels based on Pluronic F 127
European Young Invesigators Conference
Gniezno, 07.06-12.06.2005
10. M. Kozicki, T. Biegański, K. Rybka, P. Pappagiannis, L. Sakelliou, A. Angelopoulos, L. Petrokokkinos, J. M. Rosiak
Gel dosimetry coupled with MRI technique for radiotherapy dosimetry
V Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonasnu Magnetycznego
Szczyrk, 19.06-19.06.2005
11. M. A. Continenza, R. D’Ascoli, I. De Michelis, K. Filipczak, L. A. Pajewski, J. M. Rosiak, F. Veglio
Haemostatic biomaterials recovered form pharmaceutical industry protetic wastes
V International Congress “Valoristation and Recycling of Industrial Waste”
L’Aquila, Italy, 27.06-30.30.2005
12. M. Pastorczyk, M. Kozanecki, S. Kadłubowski, J. M. Rosiak, J. Ulański
Water structure in swollen/deswollen hydrogels system studied by Raman spectroscopy
Polymer Gels and Networks
Prague, Czech Republic, 10.07-14.07.2005
13. S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M. Rosiak
Radiation-induced synthesis of polymeric nanogels
Gordon Research Conferences-ELastomer, Networks&Gels
New London (NH), USA, 17.07-22.07.2005
14. S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M. Rosiak
Synthesis of polymeric nanogels by means of two-stage irradiation
5th Wirld Congress-Nanocomposites
San Francisco, USA, 22.08-24.08.2005
15. A. Henke, P. Ulański, J. M. Rosiak
Nanożele do celów biomedycznych otrzymywane poprzez radiacyjne sieciowanie kompleksów międzypolimerowych
Krajowe Sympozjum Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska
Kraków, 07.09-09.09-2005
16. S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M. Rosiak
Radiation synthesis of polymeric nanogels
8th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies
Budapest, Hungary, 13.09-.16.09.2005
17. B. Rokita, P. Ulański, J. M. Rosiak
Sonolysis of selected polymers in aqueous solution
8th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies
Budapest, Hungary, 13.09-.16.09.2005
18. A. Henke, P. Ulanski, V. Boyko, T. Schmidt, K-F. Arndt, J. M. Rosiak
Radiation-induced synthesis of nanogels based on interpolymer complexes of polyvinylpyrrolidone-oligo(acrylic acid)
8th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies
Budapest, Hungary, 13.09-.16.09.2005
19. P. Ulański, A. Henke, W. Pawłowska, R. Gottlieb, K-F. Arndt, L. Bromberg, T. A. Hatton, J. M. Rosiak
Synthesis of pluronic hydrogels by radiation-induced cross-linking
8th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies
Budapest, Hungary, 13.09-.16.09.2005
20. L. Olah, K. Filipczak, P. Ulański, J. M. Rosiak, T.Czigany, R. Olkowski, M. Lewandowska-Szumieł
Development of porous scaffolds for bone tissue engineering
8th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies
Budapest, Hungary, 13.09-.16.09.2005
21. M. Kozicki, L. Petrokokkinos, P. Papagiannis, L. Sakelliou, A. Angelopoulos, E. Peppas, J. M. Rosiak
Study of VIPAR gel dosimeter dose range improvement
ICMP 2005 “Medical Physics Proceedings of the jointly held Congress”
Nurymberg, Germany, 14.09-17.09.2005
22. L. Petrokokkinos, I. Striligas, E. Peppas, P. Baras, P. Sandilos, M. Kozicki, J. M. Rosiak, A. Agelopoulos
Polymer gel-MRI for the quantification of volume-averaging dose underestimation in gamma knife small field dosimetry
ICMP 2005 “Medical Physics Proceedings of the jointly held Congress”
Nurymberg, Germany, 14.09-17.09.2005
23. P. Papagiannis, G. Lymperopoulou, P. Karakiskos, I. Seimenis, D. Baltas, E. Striliaris, M. Kozicki, J. M .Rosiak
Polymer gel dosimetry of low energy LDR interstitial brachytherapy seeds
ICMP 2005 “Medical Physics Proceedings of the jointly held Congress”
Nurymberg, Germany, 14.09-17.09.2005
24. P. Ulański, A. Henke, W. Pawłowska, J. M. Rosiak, R. Gottlieb, K-F. Arndt, L. Bromberg, T. A. Hatton
Synthesis of pluronic hydrogels by radiation-induced cross-linking
Workshop on Polymeric Biomaterials
Łódź, 26.09-28.09.2005
25. M. Kozicki, L. Sakelliou, A. Angelopoulos, J. M. Rosiak
Polymer gel dosimetry
Workshop on Polymeric Biomaterials
Łódź, 26.09-28.09.2005
26. A. Henke, V. Boyko, T. Schmidt, P. Ulański, K-F. Arndt, J. M. Rosiak
Complexation, aggregation and the structure of poly(N-vinylpyrrolidoen)-poly(acrylic acid) hydrogen-bonding interpolymer complexes
Workshop on Polymeric Biomaterials
Łódź, 26.09-28.09.2005
27. B. Rokita, P. Ulański, J. M. Rosiak
Sonolysis of polymers in aqueous solution
Workshop on Polymeric Biomaterials
Łódź, 26.09-28.09.2005
28. R. Gottlieb, P. Ulański, A. Henke, J. M. Rosiak, K-F. Arndt
Radiation-induced synthesis of hydrogels based on pluronic F127
Workshop on Polymeric Biomaterials
Łódź, 26.09-28.09.2005
29. K. Filipczak, P. Ulański, J. M. Rosiak
Influence of radiation sterilization on poly(epsilon-caprolactone)
Workshop on Polymeric Biomaterials
Łódź, 26.09-28.09.2005
30. L. Olah, K. Filipczak, P. Ulański, J. M. Rosiak
Porous poly(epsilon-caprolactone)-ceramic structures for tissue engineering
Workshop on Polymeric Biomaterials
Łódź, 26.09-28.09.2005
31. R. Czechowska-Biskup, P. Ulański, J. M. Rosiak
Modification of chitosan and its application in fat and cholesterol binding
Workshop on Polymeric Biomaterials
Łódź, 26.09-28.09.2005
Back to top

 

 

Conferences in 2006

1. K. Suskiewicz, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Kinetyka szybkich reakcji rodnikowych towarzyszących
radiolizie pluroniku F127; Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
Mikrosympozjum-Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
Poznań, 12.05.2006
2. S. Kadlubowski, A. Adamczyk, A. Henke, P. Ulanski, J.M. Rosiak, L. Bromberg, T.A. Hatton
Kinetyka inicjowanego enzymatycznie wykurczania
dwuskładnikowych hydrożeli z poli(kwasu akrylowego) i poliwinylopirolidonu
otrzymywanych poprzez indukowane radiacyjnie (elektrony, UV-VIS) sieciowanie
Mikrosympozjum-Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
Poznań 12.05.2006
3. A. Henke. M. Wolszczak, S. Kadlubowski, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Kinetyka procesu agregacji kompleksów międzypolimerowych
poli(n-winylopirolidon)-poli(kwas akrylowy) w roztworze wodnym. Badania metodami
statycznego i dynamicznego rozpraszania światła laserowego oraz fluorymetrii
Mikrosympozjum-Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
Poznań 12.05.2006

4. B. Rokita, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Sonolysis of Poly(ethylene oxide) and poly(ethylene glycols)
in aqueous solution – formation of cross-linked structures
10th Meeting of the European Society of Sonochemistry
Hamburg, Germany, 04.06-08.06.2006
5. P. Ulanski, B. Rokita
Spatial distribution of polymeric reagents in sonochemical reactions. A competitive kinetics study
10th Meeting of the European Society of Sonochemistry
Hamburg, Germany, 04.06-08.06.2006
6. K. Filipczak, P. Ulanski, G. Przybytniak, L. Olah, J.M. Rosiak
Some observations on the effect of ionizing radiation on poly( epsilon-caprolactone)
11th Tihany Symposium on Radiation Chemistry
Eger, Hungary, 26.08-31.08.2006
7. S. Kadlubowski, A. Adamczyk, A. Henke, P. Ulanski, J.M. Rosiak, L. Bromberg, T.A. Hatton
Substrate-triggered, enzyme-mediated
changes in properties of polyvinylpyrrolidone-poly(acrylic acid) hydrogels
synthesized by electron beam and UV-induced crosslinking
11th Tihany Symposium on Radiation Chemistry
Eger, Hungary, 26.08-31.08.2006
8. L. Olah, K. Filipczak, P. Ulanski, J.M. Rosiak, T. Czigany, Bobas. Czvikovszky, L. Bobas
Changes of porous PCL bone grafts resulted from e-beam sterilization process
11th Tihany Symposium on Radiation Chemistry
Eger, Hungary, 26.08-31.08.2006
9. P. Ulański
Sonolysis and radiolysis of polymers in aqueous solution – a brief comparison
11th Tihany Symposium on Radiation Chemistry
Eger, Hungary, 26.08-31.08.2006
10. A. Henke. M.V. Boyko, T. Schmidt, S. Kadlubowski, M. Wolszczak, P. Ulanski, K.-F. Arndt, J.M. Rosiak
Nanogels based on poly(N-vinylpyrrolidone) – poly(acrylic acid) interpolymer complexes
synthesized by radiation-induced cross-linking
Functional and biological gels and networks: Theory & experiment
Sheffield, United Kingdom, 03.09-07.09.2006
11. R. Czechowska-Biskup, A. Henke, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Two-Component Solvent for measurements of average molecular weight of chitosan
with high degree of deacetylation
10th International Conference on Chitin & Chitosan
Montpellier, France, 06.09-09.09.2006
12. R. Czechowska-Biskup, J. Sikorski, A. Henke, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Badania chitozanu w wodnych roztworach kwasu solnego
Polskie Towarzystwo Chitynowe, “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”,
XII Seminarium Robocze, Szczyrk, 20.09-22.09.2006
13. K. Filipczak, P. Ulanski, G. Przybytniak, J.M. Rosiak
Studies on the Free Radical Chemistry of Poly(epsilon -caprolactone)
7th International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers
Antalya, Turkey, 23.09-28.09.2006
Back to top

 

 

Conferences in 2007

1. P. Ulański
Radiation synthesis and modification of polymeric materials for biomedical purposes
25th Miller Conference on Radiation Chemistry
Buxton, Great Britain, 14-19 April 2007
2. Zarucka N., P. Ulański, J. M. Rosiak
Zastosowanie radiolizy impulsowej do badania kinetyki reakcji elementarnych w procesie polimeryzacji rodnikowej
Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach – Mikrosympozjum
Poznań 25 May 2007

3. Dzierzawska J. , B. Rokita, K. Sobczyk, J. M. Rosiak
Wpływ promieniowania jonizującego na poli(kwas mlekowy) – badanie post- efektu
Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach – Mikrosympozjum
Poznań 25 May 2007.
4. Rokita B., P. Ulański, J. M. Rosiak
Badanie kinetyki tworzenia hydrożeli polimerowych za pomocą energii ultradźwięków
Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach – Mikrosympozjum
Poznań 25 May 2007
5. Pastorczak M., S. Kadlubowski, M. Kozanecki, L. Okrasa, G. Boiteux, J. Rosiak, J. Ulanski
Molecular interactions in polymer hydrogels
European Polymer Congress – 2007
2-6 June, 2007, Portoroz, Slovenia.

6. Zarucka N., S. Kadlubowski, A. Henke, P. Ulanski, J. M. Rosiak
Poly(ethylene oxide) nanogels synthesized by radiation technique
3rd European Young Investigator Conference
Slubice (Poland) 13 – 17 June 2007.

7. Dzierzawska J., B. Rokita, K. Sobczyk, S. Nalawade, D. Grijpma, J. Rosiak
Crosslinking of poly(trimethylene carbonate) – PTMC using ionizing radiation
3rd European Young Investigator Conference
Slubice (Poland) 13 – 17 June 2007.

8. Ulanski P. (2007);
Sonolysis and radiolysis of polymers in aqueous solution – a brief comparison
3rd European Young Investigator Conference
Slubice (Poland) 13 – 17 June 2007.

9. Kadlubowski S., A. Henke, P. Ulanski, L. Bromberg, T. A. Hatton, J. M. Rosiak
New light on synthesis of hydrogels: interpolymer complexes of PVP and PAA cross-linked by UV, near UV-Vis and high energy radiation
3rd European Young Investigator Conference
Slubice (Poland) 13 – 17 June 2007.

10.
Czechowska-Biskup R., P. Ulański, J. M. Rosiak
Slimming aid- chitosan preparetion in the in vivo and in vitro studies
13th Workshop, New aspects pn chemistry and application of chitin and its derivatives, Wroclaw, Poland, 17-19 września

11. Henke A., S. Kadlubowski, P. Ulanski, J. M. Rosiak
Radiation-induced cross-linking of PVP – PAA interpolymer complexes: from nanogels to macroscopic hydrogels
11th Polymer discussion
Meißen, Germany; 16-19 September 2007

12. Henke A., S. Kadlubowski, P. Ulanski, J. M. Rosiak
Potential applications of nanogels and macroscopic hydrogels synthesized from interpolymer complexes of PVP and PAA cross-linked by high energy radiation: from drug delivery systems to optical detectors
3rd International Symposium on “Reactive Polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts, and at Interfaces”
Department of Chemistry and Food Chemistry at the Technische Universität Dresden, Germany, 23-26 September 2007.

13. Zarucka N., S. Kadlubowski, A. Henke, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Two-stage radiation synthesis of poly(ethylene oxide) nanogels
3rd International Symposium on “Reactive Polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts, and at Interfaces”
Department of Chemistry and Food Chemistry at the Technische Universität Dresden, Germany, 23-26 September 2007.

14.
Sobczyk K., P. Ulanski, J. M. Rosiak
Post-irradiation effects in poly(e-caprolactone)
I3rd International Symposium on “Reactive Polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts, and at Interfaces”
Department of Chemistry and Food Chemistry at the Technische Universität Dresden, Germany, 23-26 September 2007.
15. Czechowska-Biskup R., J. Sikorski, A. Henke, P. Ulanski, J. M. Rosiak
Tests on two-component, salt-free solvents for viscometric determination of the average molecular weight of chitosan
3rd International Symposium on “Reactive Polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts, and at Interfaces”
Department of Chemistry and Food Chemistry at the Technische Universität Dresden, Germany, 23-26 September 2007.
16. Rosiak J. M., R. Czechowska-Biskup, K. Filipczak, A. Henke, B. Rokita, S. Kadłubowski, A.K. Olejnik, R.A. Wach, P. Ulański
Radiacyjna Inżynieria Biomedyczna
IX Szkoła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Warszawa, 11-12 października 2007.

17. Ulański P.
Kinetics and mechanizm of radical polymerization and cross-linking – potential contributions of radiation studies
ASR2007, The 7th International Symposium on Advanced Science Research “Charged Particle and Photon Interactions with Matter”
Japan Atomic Energy Agency, Tokai, Ibaraki, Japonia, 6-9 listopada 2007.
18. Wach R. A., A. K. Olejnik, D. Kik, J.M. Rosiak
Opatrunki hydrożelowe do leczenia oparzeń
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Farmacji i Medycyny
Celestynów, 13-16 listopada 2007.
19.
Rokita B., P. Ulański, J.M. Rosiak
Formation on macroscopic, covalent hydrogels in aqueous monomer solution using ultrasound treatment
International Symposium on Sonochemistry and Sonoprocessing
Science Hall, Kyoto Resarch Park, Japan, 6-9 December (2007)

Back to top
Conferences in 2008

1. Ulański P., B. Rokita
Sonolysis and radiolysis as two methods of initiating OH-mediated reactions in aqueous solutions of polymer
Pune University Workshop pn Radiation & Photochemistry PUWORP-2008
National Center for Free Radical Research, Department of Chemistry, University of Pune, Indie, 11-12 January 2008.
2. Ulański P.
Radical transfer reactions in irradiated aqueous solution of synthetic polymers
Trombay Symposium On Radiation & Photochemistry TSRP-2008
Yashada, Pune, 07-11 January 2008

3. Ulański P. (2008)
Polymeric biomaterials obtained by radiation technique. Current studies at IARC-TUL; Seminarium, Glyn O. Phillips Hydrocolloid Research Centre, Wrexham, Walia, Wielka Brytania, 22 maja 2008.
4. Zarucka N., Ulański P., Rosiak J.M.
Wpływ stężenia i długości łańcucha polimeru na stałą szybkości jego reakcji z rodnikami OH w roztworze wodnym
Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach – Mikrosympozjum
Poznań 30 May 2008
5. Dzierżawska J., Wach R., Ulański P., Rosiak J.M.
Wpływ czasu przechowywania na sterylizowany radiacyjnie poli(l-kwas mlekowy)-badanie post-efektu
Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach – Mikrosympozjum
Poznań 30 May 2008
6. Pastorczak, M., M. Kozanecki, L. Okrasa, G. Domingues-Espinoza, S. Kadlubowski, J. Rosiak, J. Ulanski,
Molecular dynamics and structure of water in polymer hydrogels, US-Poland-Workshop Gdansk, Poland, 2-7 June 2008
7. Dzierżawska J., Wach R., Ulański P., Rosiak J.M.
Studies on post effect of poly(L-lactic acid) – mechanical and viscometric testes after electron beam and gamma irradiation
VII International Polymer Seminar
Gliwice, 26 June 2008

8. Wach R.
“Radiation induced crosslinking of polysaccharides: Is it possible?”
Gordon Research Conference, Radiation Driven Processes In Physics, Chemistry And Biology
Waterville Valley Resort, Waterville Valley, NH, 6-11 July 2008

9. S. Kadłubowski N. Zarucka, J.K. Jeszka, P. Ulański, J. M. Rosiak
Radiation synthesis of polymeric nanogels. Experiment vs. simulation
Gordon Research Conference, Radiation Driven Processes In Physics, Chemistry And Biology
Waterville Valley Resort, Waterville Valley, NH, 6-11 July 2008

10. B. Rokita, N. Nagasawa, P.Ulański, R. Wach, M. Tamada i J. M. Rosiak
EB-, gamma radiation- and ultrasound-induced reactions of carboxymethylcellulose in aqueous solution
Gordon Research Conference, Radiation Driven Processes In Physics, Chemistry And Biology
Waterville Valley Resort, Waterville Valley, NH, 6-11 July 2008

11. N. Zarucka, P. Ulański, J. M. Rosiak
Reaction of Hydroxyl Radical with Polyvinylpyrrolidone Standards in Aqueous Solutions
Gordon Research Conference, Radiation Driven Processes In Physics, Chemistry And Biology
Waterville Valley Resort, Waterville Valley, NH, 6-11 July 2008

12.
Rosiak, J.M., R. Czechowska-Biskup, B. Rokita, A.K. Olejnik i P. Ulański
Selected aspects of radiation chemistry, sonochemistry, physical chemistry and applications of chitosan – studies performed at IARC
st Meeting of the IAEA Co-ordinated Research Programme “Development of Radiation-Processed Products of Natural Polymers for Application in Agriculture, Healthcare, Industry and Environment”
International Atomic Energy Agency,Vienna, Austria,
13. J. Dzierżawska, S.P. Nalawade, B. Rokita, R. Wach, P. Ulanski, D.W. Grijpma, J. Feijen, J. M. Rosiak
Biodegradacja poli(kwasu mlekowego) oraz jego mieszaniny z Politrimetylenoweglanem
51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Opole, 7-11 September 2008

14. Sobczyk, K., B. Rokita, J. Dzierżawska, P. Ulański, R. Wach i J.M. Rosiak
Supercritical carbon dioxide processing technology for biodegradable polymers targeting medical applications. IARC Progress Report
36m Meeting of the EU Project PROTEC
Birmingham, Wielka Brytania, 20-21 May 2008.

15. Ulański, P., S. Kadłubowski, J.M. Rosiak
Gels for 3D naural tissue support. Protein delivery systems
12m Meeting of the EU Project ARTEMIS
Madryt, Hiszpania, 2-3 June 2008

16.
P. Ulanski
Radiation synthesis and modification of polymeric materials for biomedical applications – current studies at IARC
Primeras Jornadas “Aplicationes de las Ciencias Nucleares”
Escuela Politecnica Nacional, Quito, Ekwador, 1 October 2008

17. Kadlubowski S., J. Dzierzawska, A. Henke, A.K. Olejnik, B. Rokita, R. Wach, N. Zarucka, P. Ulanski, J. M. Rosiak
Hydrogels- radiation formation and their properties” 8th International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers
8th International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers
12-17 October 2008, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil

18. J. Dzierżawska
Wpływ promieniowania jonizującego na polimery biodegradowalne: poli(węglan trimetylenu) oraz poli(p-dioksanon). Sesja Naukowa Doktorantów III Roku, Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznych Politechniki Łódzkiej, 2 December 2008, Łódź.

19. N. Zarucka
Zastosowanie radiolizy impulsowej do wyznaczania stałych szybkości wybranych reakcji elementarnych w układach polimerowych, Sesja Naukowa Doktorantów III Roku, Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznych Politechniki Łódzkiej, 2 December 2008, Łódź
Back to top

 

 

Conferences in 2009

1. Ulański P.
Synthesis of nanogels by radiation-induced intramolecular crosslinking of single polymer chains
Workshop on Progress in Bio- and Nanotechnology, Lodz (Poland) 12-14 February 2009
2. Ulański P.
Chemia i technologia radiacyjna na czterech kontynentach – krajobrazy i perspektywy
Spotkanie noworoczne Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Lodz (Poland), 18 February 2009
3. R.A. Wach, A.K. Olejnik, J.M. Rosiak
Sterylizacja wyrobów medycznych, cz. I i II.
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Forum Farmacji i Medycyny Wojskowej – Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych, WOFiT Celestynów (Poland), 6-8 May 2009
4. Bartoszek N.
Wyznaczanie stałych szybkości wybranych reakcji elementarnych w układach polimerowych za pomocą radiolizy impulsowej
Seminarium Naukowe Doktorantów Międzyresortowego Instytutu Chemii Radiacyjnej PŁ, Konopnica (Poland), 28-30 May 2009
5. Dzierżawska J.
Wpływ promieniowania jonizującego na polimery biodegradowalne: poli(węglan trimetylenu) oraz poli(p-dioksanon)
Seminarium Naukowe Doktorantów Międzyresortowego Instytutu Chemii Radiacyjnej PŁ, Konopnica (Poland), 28-30 May 2009
6. Komasa J.
Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran
Seminarium Naukowe Doktorantów Międzyresortowego Instytutu Chemii Radiacyjnej PŁ, Konopnica (Poland), 28-30 May 2009
7. Ulański P.
Hydrofilowe materiały polimerowe jako inteligentne biomateriały
Seminarium Naukowe Doktorantów Międzyresortowego Instytutu Chemii Radiacyjnej PŁ, Konopnica (Poland), 28-30 May 2009
8. Wach R., A. K. Olejnik, J, M. Rosiak
SME Supply Chain Integration for Enhanced Fully Customisable Medical Implants, using New Biomaterials and Rapid Manufacturing Technologies, to Enhance the Quality of Life for EU Citizens
Central European FORUM of BIOTECHNOLOGY and InNoVaTiVe BIOECONOMY, BioForum 2009, Lodz (Poland), 3-5 June 2009
9. Kadlubowski S., P. Ulański, J. M. Rosiak
In vitro neural tissue system for replaceme of transgenic animal with memory/learning deficiencies
Central European FORUM of BIOTECHNOLOGY and InNoVaTiVe BIOECONOMY, BioForum 2009, Lodz (Poland), 3-5 June 2009

10. Kadlubowski S., P. Ulański, J. M. Rosiak
Radiation-grafted thermoresponsive polymers as cell culture substrates for wound healing
Central European FORUM of BIOTECHNOLOGY and InNoVaTiVe BIOECONOMY, BioForum 2009, Lodz (Poland), 3-5 June 2009
11. Komasa J., A. Kaszubska, S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M. Rosiak
Termoczułe warstwy polimerowe do hodowli komórek skóry
VII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów “Na Pograniczu Biologii i Chemii”, Szklarska Poręba (Poland), 7-10 czerwca 2009

12. Bartoszek N., P. Ulański, J. M. Rosiak
Free-radical reactions involving macromolecules as studied by pulse radiolysis – factors influencing reaction rate constants
4th European Young Investigator Conference, Collegium Polonicum, Slubice (Poland), 18-21 June 2009

13. Dzierzawska J., A. K. Olejnik, , R. A. Wach, P. Ulanski, J. M. Rosiak
Validation of the radiation sterilization process
4th European Young Investigator Conference, Collegium Polonicum, Slubice (Poland), 18-21 June 2009
14. Kadlubowski S., P. Ulanski, J. M. Rosiak, E. Nicodemou-Lena, A. E. Landara, A. Novellino, G. Szekeres, P. Lena
Syntethic hydrogel based matrices designed for 3-D neural cell cultivation. Synthesis and functionalization
4th European Young Investigator Conference, Collegium Polonicum, Slubice (Poland), 18-21 June 2009

15. Komasa J., A. Kaszubska, S. Kadłubowski, P. Ulański, J. M. Rosiak
Radiation-grafted thermoresponsive polymers as cell culture suport substratem for burn wound healing
4th European Young Investigator Conference, Collegium Polonicum, Slubice (Poland), 18-21 June 2009

16. Rokita B., P. Komorowski, P. Ulanski, B. Walkowiak, J. M. Rosiaki
Sonolysis of DNA from calf thymus in aqueous solution
4th European Young Investigator Conference, Collegium Polonicum, Slubice (Poland), 18-21 June 2009

17. Wach R, A., J. Dzierzawska, J. M. Rosiak
Witamin B12 release from nerce regeneration guidance device composed of poly(L-lactic amid), poly(trimethylene carbonate) and methylcellulose
4th European Young Investigator Conference, Collegium Polonicum, Slubice (Poland), 18-21 June 2009

18. Kadłubowski S., R. Czechowska-Biskup, P. Ulański, J. M. Rosiak
Inicjowana radiacyjnie synteza nanożeli polimerowych
III Krajowa Konferencja Nanotechnologii – nano2009, Warsaw (Poland), 22-26 June 2009

19. Piotr Ulański
Radiation chemistry of polymers – some opportunities and trends,
Radiation Chemistry in the 21st Century A Visionary Meeting, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, USA, 12-15 July 2009 (wykład na zaproszenie)

20. J. Dzierżawska, S. Kadłubowski, A. Kaszubska, J. Komasa A. K. Olejnik, B. Rokita, K. Sobczyk, P. Ulański, R. A. Wach, J.M. Rosiak, D. Grijpma P. Lenas
Application of radiation for synthesis, modification and sterilization of polymeric biomaterials,
26th “MILLER” CONFERENCE ON RADIATION CHEMISTRY, Keszthely (Hungary), 28 August-2 September 2009 (wykład na zaproszenie)

21. Radoslaw A. Wach, J. Lenz, S. Rowlands, M. Forrest, R. Huzzard, E. Ipinazar, G. Atorrasagasti, A.K. Olejnik, J.M. Rosiak
PEEK Implants Produced by Rapid Manufacturing with Laser Sintering – Sterilization and Biocompatibility Studies,
22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne, CH, 7-11 September 2009 [P]

22. Radoslaw A. Wach, S. Rowlands, M. Forrest, R. Huzzard, A.K. Olejnik, S. Kadłubowski, J.M. Rosiak
Polyurethane with Polycarbonate Soft Segment Targeting Disc Nucleus Implant Application,
22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne,CH, 07-11 September 2009 [P]

23. Radoslaw A. Wach, A. K. Olejnik, J. Dzierżawska, J.M. Rosiak
Biocompatible Guidance Channels of Bioresorbable Poly(L-lactic acid) and Poly(trimethylene carbonate) Blend,
22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne, CH, 7-11 September 2009 [P]

24. Sławomir Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak, E. Nicodemou-Lena, A.E. Lanzara, A.Novellino, G. Szekeres and P. Lenas
Synthetic Hydrogel Matrices for 3-D Neural Tissue Culture,
22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne, CH, 7-11 September 2009 [P]

25. Piotr Ulański, B. Rokita, J.M. Rosiak
Sonoliza i radioliza polimerów w roztworach wodnych- krótkie porównanie.
52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lodz (Poland), 12-16 September 2009 [O]

26. Joanna Dzierżawska, R.A. Wach, A. K. Olejnik, J.M. Rosiak
Biokompatybilne osłonki do regeneracji nerwów wytwarzane z mieszaniny poli(l-kwasu mlekowego) oraz poli(węglanutrimetylenu)
52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lodz (Poland) 12-16 September 2009 [P]

27. Nina Bartoszek, P. Ulański, J.M. Rosiak
Radioliza impulsowa jako metoda do wyznaczania stałych szybkości propagacji w polimeryzacji rodnikowej
52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lodz (Poland), 12-16 September 2009 [P]

28. Renata Czechowska-Biskup, S. Kadłubowski, Radosław Wach, P. Ulański, J.M. Rosiak
Dwuskładnikowy rozpuszczalnik dla chitozanu. Badania wiskozymetryczne, LSI i GPC
52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lodz (Poland), 12-16 September 2009 [P]

29. Bożena Rokita, P. Komorowski, P. Ulański, B. Walkowiak, J.M. Rosiak
Wpływ ultradźwięków na kwas deoksyrybonukleinowy – DNA
52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lodz (Poland), 12-16 September 2009 [P]

30. Sławomir Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak, E. Nicodemou-Lena, A. E. Lanzara, A. Novellino, G. Szekeres, P. Lenas
Syntetyczne matryce hydrożelowe do przestrzennych hodowli komórkowych
52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lodz (Poland), 12-16 September 2009 [P]

31. Justyna Komasa, E. Halicka
Wpływ składu roztworu na wiązanie jonów z siarczanem dekstranu
52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lodz (Poland) 12-16 September 2009 [P]

32. Justyna Komasa, S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Thermoreversible surfaces for burn wounds healing
XLIV Annual Meetung of the Polish Biochemical Society, Lodz (Poland), 16-19 September 2009 [P]

33. Ulański P.
Results and plans concerning studies on chitosan
IAEA Research, Co-ordination Meeting “Development of radiation-processed products of natural polymers for application in agriculture, healthcare, industry and environment”, Reims (France), 12-16 September 2009

34. Al-Assaf, S., P. Ulański
Preliminary results of the interlaboratory study – viscometric analysis of chitosan. Characterisation of chitosan using various techniques
IAEA Research Co-ordination Meeting “Development of radiation-processed products of natural polymers for application in agriculture, healthcare, industry and environment”, Reims (France), 12-16 September 2009

35. Kozicki M., J.M. Rosiak
A system for high resolution 3D radiation dose distribution measurements
8th LOWRAD INTERNATIONAL CONFERENCE – 2009 “The effects of low and very low doses of ionizing radiation on human health and biotopes” Rio de Janeiro (Brazil), 28-30 September 2009

36. P. Ulański
Polymeric nanogels (and microgels) – radiation synthesis and their biomedical applications
Training Course of the International Atomic Energy Agency “Nanomaterials and Radiation: Synthesis, Characterization, Applications” Reims (France), 30 November-4 December 2009 (wykład na zaproszenie)
Back to top

 

 

<
Conferences in 2010

1. Adamus, A., J. Jóźwiakowska, R. A. Wach, A. K. Olejnik, P. Ulański, J.M. Rosiak
Wytwarzanie i ocena właściwości fizykochemicznych biologicznych osłonek przeznaczonych do regeneracji nerwów
VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo-Technologiczne “Biomeditech- badania i innowacje” Poznań (Poland), 12-17 April 2010
2. Jóźwiakowska J., R. A. Wach, B. Rokita, P.Ulański, S. P. Nalawader,D. W. Grijpma, J. Feijen, J. M. Rosiak
Wpływ promieniowania jonizującego na polimery biodegradowalne
VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo-Technologiczne “Biomeditech- badania i innowacje” Poznań (Poland), 12-17 April 2010
3. Bartoszek N., S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
The use of pulse radiolysis to determine the propagation rate coefficient in the radical polymerization
VII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów, NA POGRANICZU BIOLOGII I CHEMII, Jamrozowa Polana (Poland), 24-27 April 2010 [W]
4. Komasa J. S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Radiation-grafted thermoresponsive surfaces for burn wounds healing
Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów, NA POGRANICZU BIOLOGII I CHEMII, Jamrozowa Polana (Poland), 24-27 April 2010 [W]
5. Kadłubowski S., P. Organiściak, B. Rokita, P. Ulański i J.M. Rosiak
Wstępne wyniki badań nad wpływem promieniowania jonizującego na acetylo-N-Ser-Asp-Lys-Pro
XIV Mikrosympozjum “Kinetyczne Metody Badania Mechanizmów Reakcji w Roztworach” (organizatorzy: Wydział Chemii UAM, Sekcja Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki Chemicznej PTChem.), Poznań (Poland), 14 May 2010 [P]
6. Bartoszek N., S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Wyznaczanie stałych szybkości propagacji za pomocą radiolizy impulsowej połączonej z chromatografią żelową
XIV Mikrosympozjum “Kinetyczne Metody Badania Mechanizmów Reakcji w Roztworach” (organizatorzy:Wydział Chemii UAM, Sekcja Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki Chemicznej PTChem.), Poznań (Poland), 14 May 2010 [W]
7. Wach R. A., A. K. Olejnik, J. Jóźwiakowska, A. Adamus, J.M. Rosiak
SME Supply Chain Integration for Enhanced Fully Customisable Medical Implants, Using New Biomaterials and Rapid Manufacturing Technologies, to Enhance the Quality of Life for EU Citizens
Central European FORUM of BIOTECHNOLOGY and InNoVaTiVe BIOECONOMY, BioForum 2010, Lodz (Poland), 19-21 May 2010 [P]
8. Kadłubowski S., P. Ulański, J.M. Rosiak
In vitro neural tissue system for replacement of transgenic animal with memory/learning deficiencies
Central European FORUM of BIOTECHNOLOGY and InNoVaTiVe BIOECONOMY, BioForum 2010, Lodz (Poland), 19-21 May 2010 [P]
9. Kadłubowski S., J. Komasa, P. Ulański, J.M. Rosiak
Radiation-grafted thermoresponsive polymers as cell culture substrates for wound healing
Central European FORUM of BIOTECHNOLOGY and InNoVaTiVe BIOECONOMY, BioForum 2010, Lodz (Poland), 19-21 May 2010 [P]
10. Kadłubowski S., B. Rokita, P. Ulański, J.M. Rosiak
Manufacturing of the new generation hydrogel dressings containing biologically active peptide for the treatment of difficult to heal wounds
Central European FORUM of BIOTECHNOLOGY and InNoVaTiVe BIOECONOMY, BioForum 2010, Lodz (Poland), 19-21 May 2010 [P]
11. Kadłubowski S., I. Janik, A. Henke, J.M. Rosiak, P. Ulański
Pulses of fast electrons as a tool to synthesize nanogels. Intramolecular cross-linking of linear polymer chains in additive-free aqueous solution
USPOL’2010, US-Poland Workshop “Nanoscale Phenomena in Materials and at Interfaces”, Kraków (Poland), 6-10 June 2010 (wykład na zaproszenie)
12. Adamus A., R. A. Wach, J. Jóźwiakowska, A. K. Olejnik,J.M. Rosiak
Biokompatybilne osłonki do regeneracji nerwów wytwarzane z mieszaniny poli(l-kwasu mlekowego) oraz poli(węglanu trimetylenu)
Materiały Polimerowe – Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg (Poland), 8- 11 June 2010 [W]
13. Jóźwiakowska J., R.A. Wach, P.Ulański, J. M. Rosiak, M.Cox
Wpływ promieniowania jonizującego na poli(kwas mlekowy) przetwarzany w obecności nadkrytycznego dwutlenku węgla z dodatkiem środka sieciującego
Materiały Polimerowe – Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg (Poland), 8-11 June 2010 [W]
14. Komasa J., S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Radiation-initiated thermoreversible surfaces for cell culture
23rd European Conference on Biomaterials, Tampere (Finlandia), 11-15 September 2010 [P]
15. Kadlubowski S., P. Ulański, J.M. Rosiak, E. Nicodemou-Lena, A. E. Lanzara, A. Novellino, G. Szekeres, P. Lenas
3-D Synthetic Hydrogel Matrices for Neural Tissue Culture
23rd European Conference on Biomaterials, Tampere (Finlandia), 11-15 September 2010 [P]

16. Wach R.A., A. Adamus, K. Kowalska, A.K. Olejnik, J. Jozwiakowska, Z. Pasieka, J.M Rosiak
Guidance channels for reconstruction of peripheral nerves – in vitro and in vivo trias
23rd European Conference on Biomaterials, Tampere (Finlandia), 11-15 September 2010 [P]

17. Wach R.A., A. Adamus, P.Y.W. Dankers, A.K. Olejnik, J. Jozwiakowska, A.W. Bosman, H. Yuan, J.M. Rosiak
Biodegradation and sterilization properties of supramolecular UPy-materials
23rd European Conference on Biomaterials, Tampere (Finlandia), 11-15 September 2010 [P]

18. Suarez-Sandoval D., R.A. Wach, A.K. Olejnik, K. Ruffieux, J.M. Rosiak
Effect of -tricalcium phosphate addition on the in vitro degradation of reinforced poly(L-lactic acid)
23rd European Conference on Biomaterials, Tampere (Finlandia), 11-15 September 2010 [P]

19. Ulański P., B. Rokita i J.M. Rosiak
Wybrane zagadnienia sonochemii polimerów w roztworach wodnych
53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gliwice (Poland), 14-18 September 2010 [W]

20. Bartoszek N., S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Propagation rate constants of some monomers in aqueous solution studied by pulsed radiation polymerization in conjuction with size-exclusion chromatography
8th Hellenic Polymer Society Symposium, Hersonissos (Crete), 24-29 October 2010 [P]

21. Komasa J., S. Kadłubowski, J.M. Rosiak, P. Ulański
Radiation grafting of thermocontrolled polymer onto polypropylen films
8th Hellenic Polymer Society Symposium, Hersonissos (Crete), 24-29 October 2010 [P]

22. Kadłubowski S., B. Rokita, P. Ulański, J.M. Rosiak
Pulse radiolysis of acetyl-N-Ser-Asp-Lys-Pro
9th Ionizing Radiation and Polymers Symposium, College Park, MD, U.S.A., 25-29 September 2010 [P]

23. Bartoszek N., S. Kadłubowski, J.M. Rosiak, P. Ulański
Electron pulse polymerization – size exclusion chromatography (EPP-SEC) as an alternative method for determination of propagation rate constants in radical polymerization
9th Ionizing Radiation and Polymers Symposium, College Park, MD, U.S.A., 25-29 September 2010 [P]

24. Ulański P., S. Kadłubowski, A. Henke, I. Janik, M. Olczak, J.K. Jeszka i J.M. Rosiak
Radiation synthesis of nanogels
9th Ionizing Radiation and Polymers Symposium, College Park, MD, U.S.A., 25-29 September 2010 (wykład na zaproszenie)
Back to top

Conferences in 2011

1. Bartoszek N., P. Ulański, J.M. Rosiak
Badanie kinetyki reakcji rodników OH z poli(N-winylpirolidonem) za pomocą radiolizy impulsowej
XV Jubileuszowe Mikrosympozjum Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach, Poznań (Poland), 6 May 2011[P]

2. Kadłubowski S., B. Rokita, P. Ulański, J.M. Rosiak
Radioliza impulsowa wodnych roztworów AcSDKP: wyznaczenie stałych szybkości reakcji z OH i eaq- oraz analiza trwałych produktów radiolizy
XV Jubileuszowe Mikrosympozjum Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach, Poznań (Poland), 6 May 2011[P]

3. Rokita B., S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Kinetyka uwalniania substancji biologicznie aktywnych z matryc hydrożelowych
XV Jubileuszowe Mikrosympozjum Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach, Poznań (Poland), 6 May 2011[P]

4. Kadłubowski S., B. Rokita, J.M. Rosiak
Wytwarzanie nowej generacji opatrunków hydrożelowych zawierających aktywny biologicznie peptyd do leczenie trudno gojących się ran
10th Central European Forum of Biotechnology and Innovative BioEconomy, Lodz (Poland), 11-12 May 2011 [P]

5. Komasa J., S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Radiation-grafted thermoresponsive polymers as cell culture substrates for wound healing
10th Central European Forum of Biotechnology and Innovative BioEconomy, Lodz (Poland), 11-12 May 2011 [P]

6. Wach R.A., A.K. Olejnik, J. Jóźwiakowska, A. Adamus, J.M. Rosiak
Nerve Guidance Channels Based on Synthetic Polymer-Polysacharide Biomaterials
10th Central European Forum of Biotechnology and Innovative BioEconomy, Lodz, (Poland), 11-12 May 2011 [P]

7. Adamus A., J. Jozwiakowska, R.A. Wach, D. Suarez-Sandoval, K. Ruffieux, J.M. Rosiak
In Vitro degradation of B-tricalcium phosphate reinforced poly(L-lactic acid)
Multiphase Polymers and Polymer Composites From Nanoscale to Macro Composites Conference and Training School, Paris (France), 7-10 June 2011 [P]

8. Adamus A., R.A. Wach, J. Jozwiakowska, D.W. Grijpma, P. Ulanski
Effect of electron beam irradiation on trimethylene carbonate and lactide copolymers
5th European Young Investigator Conference, Słubice (Poland), 22-26 June 2011 [P]

9. Jozwiakowska J., S.P. Nalawade, R.A. Wach, B. Rokita, P. Ulanski, D.W. Grijpma, J. Feijen, J.M. Rosiak
Influence of Electron Beam Irradiation on Physicochemical Properties of Poly(trimethylene carbonate)
5th European Young Investigator Conference, Słubice (Poland), 22-26 June 2011 [P]

10. Kadlubowski S., B. Rokita, P. Ulański, J.M. Rosiak
Pulse radiolysis of N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline in aqueous solutions determination of reaction rate constants and product analysis
5th European Young Investigator Conference, Słubice (Poland), 22-26 June 2011 [P]

11. Wach R.A., A. Adamus, A.K. Olejnik, J. Jozwiakowska, J.M. Rosiak
Biodegradation of nerve regeneration tube of poly(L-lactic acid), poly(trimethylene carbonate) and methylcellulose
5th European Young Investigator Conference, Słubice (Poland), 22-26 June 2011 [P]

12. Ulanski P.
Comparison of various techniques for determination of deacetylation degree of chitosan
IAEA 3rd Research Co-ordination Meeting ”Development of radiation-processed products of natural polymers for application in agriculture, healthcare, industry and environment”
International Atomic Energy Agency, Vienna (Austria), 27 June-1 July 2011 [W]

13. Bartoszek N., S. Kadlubowski, P. Ulanski, J.M. Rosiak
The use of pulsed radiation polymerization in conjunction with size exclusion chromatography for determination of propagation rate constants in radical polymerization
Polymers on the Odra River, Opole (Poland), 6-7 July 2011 [W]

14. Komasa J., A. Milek, S. Kadlubowski, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Radiation grafting of thermosensitive polymethacrylate onto polypropylene surface
Polymers on the Odra River, Opole (Poland), 6-7 July 2011 [P]

15. Ulanski P., S. Kadlubowski, J.K. Jeszka, J.M. Rosiak
Synthesis of polymeric nanogels by radiation induced intramolecular cross-linking in additive-free water-polymer system
Polymers on the Odra River, Opole (Poland), 6-7 July 2011 [W]

16. N. Bartoszek, S. Kadlubowski, J. M. Rosiak, Ulanski P.
Determination of propagation rate constants in radical polymerization by electron pulse polymerization – size exclusion chromatography
12th Tihany Ssymposium on radiation chemistry, Zalakaros (Hungary), 27 August-1 September 2011 [W]

17. Adamus A., R.A. Wach, J. Jozwiakowska, D.W. Grijpma, P. Ulanski
Effect of electron beam irradiation on trimethylene carbonate and lactide copolymers
14th International Congress of Radiation Research, Warsaw (Poland), 28 August-1 September 2011 [P]

18. Ulanski P.
Radiation chemistry and technology of polymers: recent advances
14th International Congress of Radiation Research, Warsaw (Poland), 28 August-1 September 2011 [W]

19. B. Rokita, Kadlubowski S., P. Komorowski, B. Walkowiak, J.M. Rosiak
Hydrogel based matrix with addition of biologically active substance supporting angiogenesis
24th European Conference on Biomaterials, Dublin (Ireland), 4-9 September 2011 [P]

20. J. Komasa, Kadlubowski S., A.K. Olejnik, P. Ulański, J.M. Rosiak
Hydrogel based thermoreversible materials for cell culture
24th European Conference on Biomaterials, Dublin (Ireland), 4-9 September 2011 [P]

21. Wach R.A., A. Adamus, J. Jozwiakowska, A.K. Olejnik, J.M. Rosiak
Biodegradation in vitro of Nerve Regeneration Tubes Comprising PLLA, PTMC and MC Polymers
24th European Conference on Biomaterials, Dublin (Ireland), 4-9 September 2011 [P]

23. Kołodziejczyk M., M. Kozicki, M. J. Rosiak M.J., S. Bielecki
Próby budowy i zastosowania sztucznych narządów hybrydowych.
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny, Celestynów (Poland), 14-16 September 2011 [W]

24. Czechowska-Biskup R., J. M. Rosiak, P. Ulański
Wyznaczanie średniego ciężaru cząsteczkowego i wydajności degradacji radiacyjnej chitozanu – badania międzylaboratoryjne
XVII Seminarium Robocze “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Warsaw (Poland), 21-23 September 2011 [W]

25. Czechowska-Biskup R., D. Jarosińska, P. Ulański, J. M. Rosiak
Oznaczanie stopnia deacetylacji chitozanu – porównanie metod
XVII Seminarium Robocze “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Warsaw (Poland), 21-23 September 2011 [P]

26. Wach R.A., K. Kwiatyszek, J. M. Rosiak
Wpływ promieniowania jonizującego na karboksymetylochitozan
XVII Seminarium Robocze “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Warsaw (Poland), 21-23 September 2011 [P]

27. Komasa J., A. Miłek, S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Grafting of thermosensitive polymethacrylate onto polypropylene films by pre-irradiation method
Polymers for Advanced Technologies, Lodz (Poland), 2-5 October 2011 [P]

28. Ulanski P.,S. Kadłubowski, J. Jeszka
Synthesis of nanogels by electron-pulse-induced intramolecular crosslinking of single polymer chains. Experiments and simulations
Polymers for Advanced Technologies, Lodz (Poland), 2-5 October 2011 [W]

29. Ulanski P.
Synthesis and properties of nanogels
Engineering Nanostructures, IAEA & Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warsaw (Poland), 16-18 November 2011 [W]
Back to top

 

 

Conferences in 2012

1. Komasa J., Kowalczyk A., Olejnik A.K., Kadłubowski S., Rokita B., Ulański P., Rosiak J.M
Radiation grafting of thermosensitive polymethacrylate onto tissue culture polystyrene dishes
POLYCHAR 20 World Forum on Advanced Materials, Dubrovnik (Croatia), 26-30 March 2012 [P]

2. Adamus A., Wach R.A., Jozwiakowska J., Grijpma D.W., Ulanski P., Rosiak J.M.
Effect of electron beam irradiation on trimethylene carbonate and lactide copolymers
POLYCHAR 20 World Forum on Advanced Materials, Dubrovnik (Croatia), 26-30 March 2012 [P]

3. Ulański P.
Chemia na zawołanie – inicjowanie reakcji chemicznych za pomocą fal akustycznych
Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Łazy (Poland) 18-22 April 2012 [W – wykład na zaproszenie]

4. Olejniczak M., Kozanecki M., Matusiak M., Kadlubowski S., Ulanski J.
Intermolecular interactions in Poly(2-(2 methoxyethoxy)ethyl methacrylate) Hydrogels
5th Young Scientist Conference & 9th ECNP Short Course on Functional polymers, Prague (Czech Republic), 22-24 April 2012 [W]

5. Okrasa L., Kozanecki M., Kisiel R., Pastorczak M., Yoon J.A., Kadlubowski S., Kowalewski T., Matyjaszewski K.
Kinetics of Thermo-Stimulated Volume Phase Transition in Poly(2-(2 methoxyethoxy)ethyl methacrylate) Hydrogels
7th International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites, Prague (Czech Republic), 24-27 April 2012 [W]

6. Olejniczak M., Kozanecki M., Matusiak M., Kadlubowski S., Ulanski J.
Raman spectroscopy studies on water – polymer interactions in poly(2-(2-methoxyethoxy)ethylmethacrylate) Hydrogels
7th International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites, Prague (Czech Republic), 24-27 April 2012 [P]

7. Wach R.
Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane polimery w medycynie – Polisacharydy
Seminars – RADICALS IN BIOLOGY& IONIC LIQUIDS Radiation Chemistry for Nuclear Energy – Research and Development, Warsaw (Poland), 7 May 2012 [W]

8. Krysiak K., Kozanecki M., Opasinska A., Kadlubowski S.
Poly(vinyl methy ether) hydrogel as a model of “smart” Drug Delivery Systems – studies on release of (S) – ibuprofen sodium salt
International Symposium on Advance Macromolecular Systems Across the Length Scales, Lake Balaton, Siófok (Hungary), 3-6 June 2012 [W]

9. Pastorczak M., Kozanecki M., Okrasa L., Domingues-Espinoza G., Kadlubowski S., Rosiak J., Ulanski J.
Molecular Dynamics and Structure of Water in Polymer Hydrogels
4th US-Poland Workshop on Interfacial Phenomena at the Nanoscale: Fluids and Soft Matter, 20-24 June 2012, Poznań (Poland) [W]

10. Ulański P.
Polymeric nanomaterials for biomedical use synthesized by radiation technique
2nd Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine; NanoBioMedical Centre, Poznań (Poland), 20-24 June 2012 [W-wykład na zaproszenie]

11. Kadłubowski S., Ulański P., Rosiak J.M.
Polymeric Nanogels – New Type of Macromolecules. Synthesis, Properties and Applications
IARC Workshop on reactive intermediates, Spała (Poland), 21-23 June 2012 [W]

12. Wach R.
Crosslinking of Polysaccharide Derivatives in Aqueous Solution
IARC Workshop on reactive intermediates, Spała (Poland), 21-23 June 2012 [W]

13. Adamus A., Wach R., Dierzawska J., Ulański P., Rosiak J.M.
Effect of electron beam irradiation on trimethylene carbonate and lactide copolymers
IARC Workshop on reactive intermediates, Spała (Poland), 21-23 June 2012 [W]

14. Komasa J., Miłek A., Kadłubowski S., Ulański P., Rosiak J.M.
Radiation grafting of thermosensitive polymers onto cell culture surface
IARC Workshop on reactive intermediates, Spała (Poland), 21-23 June 2012 [W]

15. Ulański P.
Radiation chemistry of polymers – some basic and pracical aspects
Gordon Conference on Radiation Chemistry, Proctor Academy Andover, NH U.S.A. 29 July – 3 August 2012, [W – invited lecture]

16. Jarosińska D., Czechowska-Biskup R., Rosiak J.M., Ulański P.
Final report – Poland: Summary of activities 2009 – 2012, including studies performed in the final year
4th Research Coordinated Meeting “Development of Radiation Processed Products of Natural Polymers for Applications in agriculture, Health Care, Industry and Environment”; International Atomic Energy Agency, Vienna (Austria), 3-7 September 2012 [W]

17. Okrasa L., Kozanecki M., Kisiel R., Pastorczak M., Kadlubowski S., Yoon J.A., Kowalewski T., Matyjaszewski K.
Kinetics of Thermo-Stimulated Volume Phase Transition in Hydrogels Based on Poly(2-(2-methoxyethoxy)ethylmethacrylate) obtained via ATRP or FRP
Broadband Dielectric Spectroscopy (BDS) and its Application: 7th Conference of the International Dielectric Society and 13th Conference on Dielectric & Related Phenomena, Leipzig (Germany), 3-7 September 2012 [P]

18. Kadłubowski S.
Nanożele polimerowe – nowy rodzaj makrocząsteczek. Synteza, właściwości, zastosowania
Letnia Szkoła Nanotechnologii, Jurata (Poland), 25-29 September [W]

19. Nagórniewicz B., Kadlubowski S., Ulański P., Rosiak J.M
Odwrócona mikroemulsja jako “reaktor” do syntezy nanocząstek polimerowych
Letnia Szkoła Nanotechnologii, Jurata (Poland), 25-29 September [W]

20. Kadłubowski S., Komasa J., Janik I., Henke A., Rosiak J.M., Jeszka J.K., Ulański P.
Polymeric nanogels and nanolayers obtained by radiation technique
3rd Research Coordinated Meeting “Nanoscale Radiation Engineering for Biomedical Applications”; International Atomic Energy Agency, Crakow (Poland), 8-12 October 2012 [W]

21. Adamus A., Wach R.A., Dierzawska J., Ulanski P., Rosiak J.M.
Effect of electron beam irradiation on trimethylene carbonate and lactide copolymers
10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers symposium, IRaP’2012, Cracow (Poland), 14-19 October 2012 [W]

22. Komasa J., Miłek A., Kadłubowski S., Ulański P., Rosiak J.M.
Grafting of thermoreversible polymethacrylate onto polypropylene substrates by pre-irradiation method
10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers symposium, IRaP’2012, Cracow (Poland), 14-19 October 2012 [P]

23. Czechowska-Biskup R., Kędzior J., Ulański P., Rosiak J.M.
Radiation Synthesis OF silver Nano- AND Microparticles
10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers symposium, IRaP’2012, Cracow (Poland), 14-19 October 2012 [P]

24. Nagórniewicz B., Kadłubowski S., Ulański P., Rosiak J.M.
Radiation synthesis of nanogels in microemulsion
10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers symposium, IRaP’2012, Cracow (Poland), 14-19 October 2012 [P]

25. Kadlubowski S., Wach R.A., Dessy C., Bures K., Ulanski P., Rosiak J.M.
System for time-resolved pulse radiolysis with multi-Angle light scattering detection
10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers symposium, IRaP’2012, Cracow (Poland), 14-19 October 2012 [P]

26. Kadlubowski S.,Matusiak M., Kozanecki M., Okrasa L., Rosiak J.M.
Radiation induced synthesis of poly(2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate) hydrogels
10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers symposium, IRaP’2012, Cracow (Poland), 14-19 October 2012 [P]

27. Rokita B., Kadlubowski S., Komorowski P., Walkowiak B., Rosiak J.M.
Bioactive hydrogel wound dressing supporting angiogenesis
10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers symposium, IRaP’2012, Cracow (Poland), 14-19 October 2012 [P]

Back to top

 

 

 

 

Conferences in 2013

1. A. Kopacz, S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Indukowana światłem UV synteza nanożeli polimerowych w micelach odwrotnych
30 Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
11-14 kwietnia 2013, Przewięź

2. B. Nagórniewicz , S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak
Odwrócona mikroemulsja jako “reaktor” do syntezy nanocząstek polimerowych
30 Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
11-14 kwietnia 2013, Przewięź

3. A.K. Olejnik, R.A. Wach
Sterylizacja wyrobów medycznych
Sesje i posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcji Technologii Farmaceutycznej i Medycznej, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Łodzi,
25 kwietnia 2013, Łódź

4. R.A. Wach
Radiacyjnie indukowane przemiany polisacharydów i syntetycznych polimerów biodegradowalnych oraz ich zastosowania
Sesja naukowa MITR,
16-18 maja 2013, Konopnica

5. S. Kadłubowski
Trójwymiarowe sieci polimerowe – nowe metody syntezy, struktury, właściwości i zastosowania
Sesja naukowa MITR,
16-18 maja 2013, Konopnica

6. A. Adamus
Wpływ promieniowania jonizującego na kopolimery węglanu trimetylenu i kwasu mlekowego
Sesja naukowa MITR,
16-18 maja 2013, Konopnica

7. J. Komasa
Szczepienie radiacyjne termoczułych polimerów na powierzchniach do hodowli komórkowych
Sesja naukowa MITR,
16-18 maja 2013, Konopnica

8. N. Bartoszek
Zastosowanie radiolizy impulsowej do wyznaczania stałych szybkości wybranych reakcji elementarnych w układach polimerowych
Sesja naukowa MITR,
16-18 maja 2013, Konopnica

9. J. Dierżawska
Wpływ promieniowania jonizującego na polimery biodegradowalne
Sesja naukowa MITR,
16-18 maja 2013, Konopnica

10. P. Ulański
Nanosized delivery systems for radiopharmaceuticals. Potential input of radiation chemistry of polymers
Consultants’ Meeting on “Nanosized delivery systems for radiopharmaceuticals”,
27-31 maja 2013, IAEA, Wiedeń

11. Ż. Michalska
Wytwarzanie matryc polimerowych z alkoholu poliwinylowego
IV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików,
18 czerwca 2013, Łódź

12. M. Matusiak
Termoczułe hydrożele gradientowe z poli(metakrylanu 2-(2-metoksyetoksy) etylu)
IV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików,
18 czerwca 2013, Łódź

13. A. Duszyńska
Szczepienie radiacyjne termoczułych polimerów na podłożach do hodowli komórkowych
IV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików,
18 czerwca 2013, Łódź

14. A. Kasińska
Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości kwasu hialuronowego.
IV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików,
18 czerwca 2013, Łódź

15. P. Sawicki
Wpływ Ru(pic)3 na sonochemiczną degradację DNA Droga do sonodynamicznej terapii przeciwnowotworowej
IV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików,
18 czerwca 2013, Łódź

16. A. Adamus, R.A. Wach, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Effect of ionizing radiation on the physical and chemical properties of trimethylene carbonate and lactic acid copolymers
6th European Young Investigator Conference,
26-30 czerwca 2013, Słubice

17. J. Komasa, P. Ulanski, J.M. Rosiak
Radiation Grafting of Thermosensitive Polymers on Polypropylene Dishes as New Substrates for Cell Sheet Engineering
6th European Young Investigator Conference,
26-30 czerwca 2013, Słubice

18. S. Kadlubowski, B. Rokita, J.M. Rosiak
Hydrogel Based Matrix with Addition of Biologically Active Substance Supporting Angiogenesis
6th European Young Investigator Conference,
26-30 czerwca 2013, Słubice

19. S. Kadlubowski , R. Wach, C. Dessy, K. Bures, P. Ulanski, J.M. Rosiak
System for Time-Resolved Pulse Radiolysis with Multi-Angle Light Scattering Detection
6th European Young Investigator Conference,
26-30 czerwca 2013, Słubice
Conferences in 2014

1. R.A. Wach, K. Kowalska-Ludwicka, B. Grobelski, J. Cala, A. Adamus, J.M. Rosiak, S. Bielecki, Z. Pasieka
In vivo assessment of modified bacterial nanocellulose and synthetic polymers guidance channels in regeneration of peripheral nerves
2nd International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration
23-25 January 2014, Torino, Italy