NANOTECHNOLOGIA

(od roku akademickiego 2019/2020)

Studia I stopnia
Semestr 1
Semestr 5
Semestr 6
  • Angielska terminologia techniczna i nanotechnologiczna
    (30h ćwiczeń)
    Kierownik przedmiotu: dr inż. Radosław Wach
Semestr 7

Studia II stopnia
Semestr 1
  • Normy i standardy technologiczne – biokompatybilność
    (15h wykład, 15h projekt)
    Kierownik przedmiotu: dr n med. Alicja K. Olejnik
Semestr 2 – mobilny