NANOTECHNOLOGIA

(od roku akademickiego 2019/2020)

Studia I stopnia
Semestr 1
Semestr 5
Semestr 6
 • Metody badania nanomateriałów funkcjonalnych
  (15h wkład, 60h laboratorium)
  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Marcin Kozanecki
  Laboratorium: dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski
Semestr 7

Studia II stopnia
Semestr 1
 • Normy i standardy technologiczne – biokompatybilność
  (15h wykład, 15h projekt)
  Kierownik przedmiotu: dr n med. Alicja K. Olejnik
Semestr 2 – mobilny