• 2016 – Katarzyna Makasewicz

Thesis:
supervisor: dr inż. Sławomir Kadłubowski

 • 2016 – Piotr Paluch

Thesis:
supervisor: dr inż. Sławomir Kadłubowski

 • 2016 – Łukasz walczak

Thesis:
supervisor: dr inż. Radosław Wach

 • 2016 – Patrycja Trepa

Thesis:
supervisor: dr inż. Radosław Wach


 

 • 2015 – Tomasz Bystry

Thesis: Radiacyjna synteza kopolimeru winylo pirolidonu i metakrylanu butylu
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
mgr inż. Piotr Sawicki

 •  2015 – Mikołaj Szachniewicz

Thesis: Modyfikowanie implantów polipropylenowych za pomocą poli(winylo pirolidonu-co-metakrylanu butylu)
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
mgr inż. Piotr Sawicki

 • 2015 – Sylwia Członka

Thesis: Otrzymywanie polimerowych materiałów termoczułych do celów biomedycznych
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański
mgr inż. Agnieszka Adamus

 • 2015 – Wioletta Stecenko

Thesis: Badanie rozpraszania światła laserowego przez roztwory polimerów
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański

 • 2015 – Monika Dzbik

Thesis: Badanie rozpraszania światła laserowego przez roztwory wybranych polisacharydów
supervisor: dr hab., prof PŁ Piotr Ulański

 •  2015 – Jakub Domagalski

Thesis: Radiacyjne szczepienie implantów siateczkowych N-winylopirolidonem
supervisor: prof. dr hab. Janusz Rosiak
mgr inż. Agnieszka Adamus

 •  2015 – Sandra Góralczyk

Thesis: Wpływ promieniowania jonizującego na wodne roztwory metakrylanu żelatyny
supervisor: dr inż. Sławomir Kadłubowski

 •  2015 – Katarzyna Czerczak

Thesis: Synteza metakrylanu dekstranu i jego radiacyjna modyfikacja
supervisor: dr inż. Radosław Wach

 •  2015 – Dorota Frącala

Thesis: Podłoża polimerowe jako systemy do unieruchamiania substancji bioaktywnych
supervisor: dr inż. Bożena Rokita

 • 2015 – Mateusz Pankiewicz

Thesis: Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości biomateriałów polimerowych z poli(ε-kaprolaktonu) i poli(kwasu mlekowego)
supervisor: dr inż. Radosław Wach