<<Main

Publications:

>1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

<<Previous     Next >>


Publications in 2013
  1. M. Kozicki, E. Sąsiadek, M. Kołodziejczyk, J. Komasa, A. Adamus, W. Maniukiewicz, A. Pawlaczyk, M. Szynkowska, J. Rogowski, E. Rybicki
    Facile and durable antimicrobial finishing of cotton textiles using a silver salt and UV
    Carbohydrate Polymers 91; 115-127 (2013)
  2. R. A. Wach, A. Adamus, A. K. Olejnik, J. Dzierzawska, J. M. Rosiak
    Nerve Guidance Channels Based on PLLA-PTMC Biomaterial
    Journal of Applied Polymer Science 127; 2259-2268 (2013)