<<Main

Publications:

>1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

<<Previous     Next >>


Publications up to 1994

1. R. Lubis, J. Olejniczak, J. Rosiak and J. Kroh
    System for Measurements of Changes of LSI in Polymer Solution after Electron Pulse  
    Radiat Phys. Chem., 36, 249-52, (1990)

2. J. Olejniczak, J. Rosiak and Charlesby
    Gel/dose Curves for Polymers Undergoing Simultaneous Crosslinking and Scission
    Radiat. Phys. Chem., 37, 499-504, (1991)

3. K. Burczak, J.M. Rosiak                                                                                                                                 Materialy polimerowe do celów biomedycznych otrzymywane metodami radiacyjnymi V. Hybrydowa sztuczna trzustka
    Polimery w Medycynie, 24, 45-55 (1994)

4. A.J. Kowalski, B. Czechowski, J. Rosiak, J. Albinska, W. Dec, U. Kowalska-Koprek
    Nowy system hormonoterapii raka endometrium – doniesienie wstępne
    Ginekologia Polska, 65, 232-237 (1994)

5. L.A. Pajewski, G.C. Pantaleoni, J. Rosiak
    Idrogeli per medicina. Origini ed uso clinico
    Clin.Ter., 145, 373-382 (1994)

6. J. Rosiak
    Radiation formation of hydrogels for drug delivery
    J.Controlled Release, 31, 9-19 (1994)

7. P. Ulański, E. Bothe, J. Rosiak, C. von Sonntag
    OH-radical-induced crosslinking and strand breakage of poly(vinyl alcohol) in aqueous solution in the absence       and presence of         oxygen. A. pulse radiolysis and product study
    Macromol.Chem.Phys., 195, 1443-1461 (1994)

8. P. Ulański, J. Rosiak
    Pulse radiolysis of poly (acrylic acid) in deoxygenated aqueous solution
    J.Radioanal.Nucl.Chem. Letters, 186, 315-324 (1994)

9. P. Ulański, J. Rosiak
    Radiation-induced degradation of chitosan
w “Chitin World” red. Z.S.Karnicki, M.B.Brzeski, P.J.Bykowski, A.Wojtasz-Pajak Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven. ss. 572-82 (1994)