<<Main

Publications:

>1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

<<Previous     Next >>


Publications in 1997

1. J. M. Rosiak, P. Ulański
Transformacje makrorodników poli(kwasu akrylowego) w beztlenowych roztworach wodnych. Cz. I. Rodzaje reakcji i kinetyka zaniku makrorodników
Polimery, 43(3), 168-181 (1997)

2. J. M. Rosiak, P. Ulański
Transformacje makrorodników poli(kwasu akrylowego) w beztlenowych roztworach wodnych. Cz. II. Degradacja i sieciowanie
Polimery, 43(4), 219-228 (1997)

3. I. Janik, P. Kujawa, P. Ulański, J. M. Rosiak
Pulse radiolysis of polymers in aqueous solution. Kinetic study
J. Chim. Phys., 94(2), 244-250 (1997)

4. P. Ulański, E. Bothe, K. Hildenbrand, C. von Sonntag, J. M. Rosiak
The influence of repulsive electrostatic forces on the lifetime of poly(acrylic acid) radicals in aqueous solution
Nukleonika, 42 (2), 425-436 (1997)

5. J.M. Rosiak, M. Pietrzak
Biomedyczne zastosowania promieniowania jonizujacego
Polish J. Med. Phys.&Eng., 3 (9), 155-162 (1997)

6. J.M. Rosiak,
Biomaterialy hydrozelowe otrzymywane za pomoca techniki radiacyjnej w monografii w “Zastosowanie polimerow w nowoczesnych technikach medycznych
Red. Z. Machowska, J. Polaczek,
Wyd. SPWiR Warszawa, 1997, str. 143-162, ISBN 83-903034-4-2