Advanced Biobased and Bioinspired Materials


od roku akademickiego 2019/2020
Studia I stopnia
Semestr 1
 • Introduction to laboratory work
  (75h laboratorium)
  Kierownik przedmiotu: dr inż. Elżbieta Skiba
  topic: Cell culture and sterilization – 7h lab – dr n med Alicja K.Olejnik
 • Studying, Reporting and Presenting
  (15h seminarium)
  Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
Semestr 3
 • Physical Chemistry
  wykłady 30h, ćwiczenia 15h, laboratorium 15h
  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. PŁ
  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Piotr Ulański; dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski; prof. PŁ, dr inż. Radosław Wach
 • Polymers
  (30h wykład, 30h laboratorium)
  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Lidia Okrasa; dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ; prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
Semestr 5
 • Biomaterials Science and Technology
  (15h wykład, 20h laboratorium)
  Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
 • Biomaterials and Bio-Related Products-Processing, Characterization and Technology
  (60h projekt)
  Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
Semestr 7
 • DT- Advanced Polymer Biomaterials
  (105h projekt)
  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
  Część projektu – prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
 • DT-New Instruments and Technologies for Biomaterials Modification and Characterization
  (105h projekt)
  Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Piotr Ulański

Rok akademicki < 2019/2020
Studia I stopnia
Semestr 1
 • Introduction to laboratory work
  (75h laboratorium)
  Kierownik przedmiotu: dr inż. Elżbieta Skiba
  topic: Cell culture and sterilization – 7h lab – dr n med Alicja K.Olejnik
 • Studying, Reporting and Presenting
  (15h seminarium)
  Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
Semestr 2
 • Polymers
  (30h wykład, 30h laboratorium, 15h projekt)
  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Lidia Okrasa; dr hab. inż. Joanna Pietrasik prof. PŁ; prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
Semestr 4
 • Biomaterials Science and Technology
  (30h wykład, 30h laboratorium)
  Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
Semestr 5
 • Biomaterials and Bio-Related Products-Processing, Characterization and Technology
  (60h projekt)
  Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
Semestr 7
 • DT- Advanced Polymer Biomaterials
  (120h projekt)
  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
  Część projektu – prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
 • DT-New Instruments and Technologies for Biomaterials Modification and Characterization
  (120h projekt)
  Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Piotr Ulański