Przejdź do treści

Artykuł w Free Radical Biology and Medicine

Data dodania
Kategorie

Profesor Adam Sikora i doktor Radosław Michalski wraz ze współpracownikami opublikowali artykuł w Free Radical Biology and Medicine

Image

Evaluation of a novel pyridinium cation-linked styryl-based boronate probe for the detection of selected inflammation-related oxidants.
P. Siarkiewicz, B. Luzak, R. Michalski, A. Artelska, M. Szala, T. Przygodzki, A. Sikora, J. Zielonka, A. Grzelakowska, R. Podsiadły, Free Radical Biology and Medicine. 2024. 212: 255–270. DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2023.12.003