Przejdź do treści

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych Oddział w Łodzi

Treść (rozbudowana)
Historia

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych (PTBR) jest stowarzyszeniem, którego celem jest popieranie rozwoju badań dotyczących działania promieniowania na materię oraz popularyzacja tematyki radiacyjnej. Oddział Łódzki PTBR jest jednym z głównych i jednocześnie najstarszych oddziałów terenowych Towarzystwa. Został utworzony w pierwszej kadencji Towarzystwa, w maju 1969 r.


Obecnie Oddział Łódzki (OŁ) skupia około 70 osób, reprezentujących Politechnikę Łódzką, Instytut Medycyny Pracy, Uniwersytet Łódzki, Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Uniwersytet Medyczny. Oddział Łódzki jest licznie reprezentowany we władzach i Zarządzie Głównym PTBR, m.in.  członkowie OŁ pełnili lub pełnią funkcję Prezesa PTBR: prof. dr hab. Jerzy Kroh (1969-1973, 1979-1983),  prof. dr. hab. inż. Józef Mayer (1989-1995), prof. dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek  (2013-2016, 2016-2019), prof. dr hab. Marek Zmyślony (2019-2022, 2022-2025).
Członkowie OŁ aktywnie uczestniczą w organizacji Szkół Jesiennych oraz Zjazdów Towarzystwa a także konferencji międzynarodowych PULS.
Członkowie OŁ są laureatami indywidualnych i zespołowych nagród naukowych oraz wyróżnień przyznawanych przez Zarząd Główny PTBR.


Siedzibą Oddziału Łódzkiego jest budynek Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej (MITR) Politechniki Łódzkiej, przy ul. Wróblewskiego 15.

Wejście do MITR

 

 

12 czerwca 2018 r. w budynku MITR odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Profesora dr. hab. Jerzego Kroh (1924-2016), Członka rzeczywistego PAN, założyciela i Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, założyciela i wieloletniego Dyrektora MITR, Rektora PŁ w latach 1981-1987.

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Profesora dr. hab. Jerzego Kroh


Na zdjęciu od lewej do prawej: Prof. dr hab. Andrzej Marcinek (Dyrektor MITR), Jan Kroh (Syn Prof. Kroh), Prof. dr hab. Sławomir Wiak (ówczesny Rektor PŁ), Hanna Zdanowska (Prezydent Miasta Łodzi), Prof. PŁ dr hab. Piotr Ulański (ówczesny Prezes OŁ PTBR).


W kolejnych kadencjach funkcję Prezesa OŁ PTBR pełnili:

 • 1969-1971                             Stanisław Andrzejewski
 • 1971-1973                             Władysław Pękala
 • 1973-1976                             Józef Mayer
 • 1976-1979                             Władysław Pękala
 • 1979-1983-1986                 Zbigniew Czerwik
 • 1986-1989-1992                 Andrzej Płonka
 • 1992-1995                             Zbigniew Czerwik            
 • 1995-1998-2001                 Jerzy Lech Gębicki
 • 2001-2004-2007                 Marian Wolszczak
 • 2007-2010-2013                 Mariusz Wójcik   
 • 2013-2016-2019                 Piotr Ulański
 • 2019-2022-2025                 Dorota Światła-Wójcik  
   

Dokumenty i pamiątki z okresu działalności OŁ PTBR zostały zgromadzone w Archiwum zorganizowanym w budynku MITR w byłym gabinecie Prof. Jerzego Kroh.
 

Wydarzenia

0
Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd OŁ PTBR

Prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik – Prezes  (Politechnika Łódzka, MITR)
Dr hab. Jerzy Olszewski, prof. IMP – Wiceprezes  (Instytut Medycyny Pracy)
Dr inż. Radosław Wach – Sekretarz  (Politechnika Łódzka, MITR)
Dr hab. Joanna Domienik-Andrzejewska - Członek  (Instytut Medycyny Pracy)
Prof. dr hab. inż. Maria Hilczer – Członek  (Politechnika Łódzka, MITR)
Dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ – Członek  (Uniwersytet Łódzki, IB)
Dr hab. Magdalena Długosz Lisiecka, prof. PŁ – Członek  (Politechnika Łódzka, MITR)

Komisja Rewizyjna OŁ PTBR

Dr Halina Aniołczyk  (Instytut Medycyny Pracy)
Dr hab. Aleksandra Rodacka  (Uniwersytet Łódzki, KBM)
Dr hab. Marian Wolszczak, prof. PŁ  (Politechnika Łódzka, MITR)

0
Kontakt

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych oddział w Łodzi
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Politechnika Łódzka
ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź
tel. 42 6313188
Prezes Oddziału Łódzkiego - e-mail: dorota.swiatla-wojcik(at)p.lodz.pl, tel.: 42 6313109
Sekretarz Oddziału Łódzkiego - e-mail: radoslaw.wach(at)p.lodz.pl, tel.: 42 6313164

0
Członkostwo w PTBR

Informacje dotyczące członkostwa w PTBR

Deklarację członkowską można pobrać ze strony PTBR (tutaj)


Opłatę członkowską 30 PLN / rok należy wpłacać na konto: Bank Millenium 65 1160 2202 0000 0000 6528 2283
podając imię nazwisko oraz jakiego okresu dotyczy wpłata.

Z opłaty członkowskiej zwolnieni są emeryci i Członkowie Honorowi Towarzystwa

0