Przejdź do treści

Laboratorium laserowej spektroskopii molekularnej

wersja strony sprzed 2023

 

Tematyka badań:

 • Kluczowa rola trójkąta: karotenoidy-retinoidy-cytochromy w rozwoju i progresji nowotworów
 • Zastosowanie obrazowania i spektroskopii Ramana w badaniach lipidemicznych, proteomicznych, epigenetycznych tkanek i komórek ludzkiego mózgu, gruczołu piersiowego, płuc i przewodu pokarmowego prawidłowych, nowotworowych, w warunkach normalnych i stresu oksydacyjnego
 • Badanie właściwości nanomechanicznych tkanek oraz komórek ludzkich przy pomocy techniki AFM  i AFM-nano-IR
 • Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach struktury i szlaków metabolicznych komórek ludzkich, spektroskopowa analiza żywotności komórek
 • Dynamika femtosekundowa fotoprzełączników molekularnych z grupy diaryletenów 
Treść (rozbudowana)
Aktualności

 

Hemoglobin and cytochrome c. reinterpreting the origins of oxygenation and oxidation in erythrocytes and in vivo cancer lung cells,
H. Abramczyk, J. M. Surmacki, M. Kopeć, K. Jarczewska, B. Romanowska-Pietrasiak, 13 (2023), DOI: 10.1038/s41598-023-41858-z

 

 

 

 

Raman Spectroscopy and Imaging Studies of Human Digestive Tract Cells and Tissues—Impact of Vitamin C and E Supplementation
K. Beton-Mysur, B. Brozek-Pluska, Molecules, 28 (2023), DOI: 10.3390/molecules28010137

 

 

 

The Composite Material of (PEDOT-Polystyrene Sulfonate)/Chitosan-AuNPS-Glutaraldehyde/as the Base to a Sensor with Laccase for the Determination of Polyphenols
Paweł Krzyczmonik, Marta Klisowska, Andrzej Leniart, Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Jakub Surmacki, Karolina Beton-Mysur, Beata Brożek-Płuska, Polyphenols, Materials (Basel), 16 (2023) DOI: 10.3390/ma16145113.

  

 

 

Confocal Raman imaging reveals the impact of retinoids on human breast cancer via monitoring the redox status of cytochrome c
J.M. Surmacki, H. Abramczyk, Sci.  Rep. 13 (2023) DOI: 10.1038/s41598-023-42301-z

 

 

 

 

Control of Mitochondrial Electron Transport Chain Flux and Apoptosis by Retinoic Acid: Raman Imaging In Vitro Human Bronchial and Lung Cancerous Cells
H. Abramczyk, J.M. Surmacki, Cancers, 15 (2023) Cancers 2023, DOI:10.3390/cancers15184535

 

 

 

 

 

Evaluation of Label-Free Confocal Raman Microspectroscopy for Monitoring Oxidative Stress In Vitro in Live Human Cancer Cells
J. M. Surmacki, I. Quiros-Gonzalez, S. E. Bohndiek, Antioxidants 11 (2022) 573, DOI: 10.3390/antiox11030573
 

 

Decoding the role of cytochrome c in metabolism of human spermatozoa by Raman imaging
H. Abramczyk, B. Sobkiewicz, R. Walczak-Jędrzejowska, K. Marchlewska, J. Surmacki, Front. Cell Dev. Biol., 10 (2022), DOI: 10.3389/fcell.2022.983993
 


 


Wide-range IR spectra of diarylethene derivatives and their simulation using the density functional theory
A. Jarota, D. Drwal, J. Pięta, E. Pastorczak, Scientific Reports, 12 (2022) 16834, DOI: 10.1038/s41598-022-20264-x

 

 

 Hyperglycemia and Cancer in human lung carcinoma by means of Raman spectroscopy and imaging
M. Kopeć, K. Beton, K. Jarczewska, H. Abramczyk, Scientific Reports, 12 (2022) 18561, DOI: 10.1038/s41598-022-21483-y

0
Zespoł badawczy
 • prof. dr hab. Halina Abramczyk (kierownik laboratorium)
   
 • dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jakub Surmacki
   
 • dr inż. Arkadiusz Jarota
 • dr inż. Monika Kopeć
   
 • mgr inż. Karolina Beton-Mysur
 • mgr inż. Karolina Jarczewska

Byli członkowie zespołu:

dr Rafał Kania
dr Marek Kołodziejski
dr Gabriela Waliszewska
dr Katarzyna Paradowska-Moszkowska
dr Iwona Szymczyk
dr Piotr Ciąćka
dr Gabriela Wiosna
mgr Agnieszka Lebioda
mgr Marta Jackowicz
mgr Marceli Rzetelski
mgr Marcel Sobkiewicz
mgr Krzysztof Kurczewski
mgr Małgorzata Kurczewska
mgr Izabela Placek
mgr Agata Bondarczuk
mgr Sylwia Kędzia
mgr Joanna Gudej
mgr Magdalena Janczak
mgr Sylwia Ferenc
mgr Agnieszka Wróblewska
mgr Magdalena Olejniczak
mgr Michalina Stokowska
mgr Olga Olejniczak
mgr Marek Barut
mgr Marta Smolnik
mgr Justyna Jatczak
mgr Marta Krześniak
mgr Monika Jędrzejczyk
mgr Katarzyna Biernacka
mgr Piotr Wysocki
inż. Paulina Piotrowicz  
inż. Iga Dominiak
inż. Sandra Bełc
inż. Justyna Sala
inż. Julia Pędziwiatr

0
Współpraca
 1. Department of Physics, University of Cambridge, Cambridge, UK
 2. MAX BORN INSTITUTE for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy, Berlin, Germany
 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Onkologii, Zakład Patologii, Łódź, Polska
 4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Andrologii i Endokrynologii Rozrodu, Łódź, Polska
 5. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Łódź, Polska
 6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Łódż, Polska
 7. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych, Łódź, Polska
 8. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Łódź, Polska
 9. Klinika Leczenia Niepłodności Salve Medica, Łódź, Polska

 

Virtual University on Laser Spectroscopy

 

 

0
Kontakt

prof. dr hab. Halina Abramczyk

tel. +48 42 631 31 75
email: halina.abramczyk@p.lodz.pl

 

0