Przejdź do treści

Zespół fizyki/chemii obliczeniowej

Zespół zajmuje się zastosowaniem metod teoretycznych i obliczeniowych do opisu procesów fizykochemicznych zachodzących w układach zjonizowanych. Prowadzone badania dotyczą:

  • układów poddanych działaniu promieniowania jonizującego – badania struktury torów promieniowania, procesów termalizacji, transportu i rekombinacji elektronów i jonów, kinetyki procesów niehomogenicznych;
  • układów fotofizycznych, w tym organicznych ogniw fotowoltaicznych – badania procesów transportu nośników ładunku oraz rekombinacji bliźniaczej i objętościowej elektronów i dziur;
  • reakcji kontrolowanych dyfuzyjnie – symulacje komputerowe procesów o charakterze stochastycznym, badania dyfuzji anomalnej.
Treść (rozbudowana)
Aktualności

2022/09/15

Ukazała się publikacja: M. Wojcik, I. Zawieja-Bartosinska, K. Seki, “Elucidating the Role of Disorder in Charge-Carrier Photoseparation in Organic Solar Cells”, J. Phys. Chem. C, 126, 16109−16116 (2022), DOI: 10.1021/acs.jpcc.2c04958.

0
Ludzie

Lider

  • Mariusz Wójcik

Doktorantka

  • Irmina Zawieja-Bartosińska

 

 

0
Współpraca
  • Kazuhiko Seki, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japan.
     
  • DARKSIDE collaboration

0
Kontakt

Prof. Mariusz Wójcik,

tel. +48 42 631 31 94,

e-mail: mariusz.wojcik(at)p.lodz.pl

0