Przejdź do treści

Historia

Kwiecień 1962 – Na mocy zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego powołano w Politechnice Łódzkiej Katedrę Chemii Radiacyjnej. Jej kierownikiem został prof. dr hab. Jerzy Kroh

Lipiec 1965 – Oddanie do użytku budynku Chemii Radiacyjnej przy ul Wróblewskiego 15

Kwiecień 1966 – Powołanie w Politechnice Łódzkiej Instytutu Techniki Radiacyjnej i uruchomienie komory radiacyjnej (20 kCi 60Co)

Styczeń 1970 – Instytut Techniki Radiacyjnej zostaje przekształcony w Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej.

Maj 1983 – Oddanie do użytku liniowego akceleratora elektronów ELU-6E i związanego z nim aneksu budynku przy ul. Wróblewskiego 15

Wrzesień 1985 – Pierwsza konferencja z cyklu International Meeting on Pulse Investigations in Physics, Chemistry and Biology, organizowana odtąd co 3 lata do 2008 r.

Listopad 1990 – Ustanowienie Fundacji Badań Radiacyjnych

Listopad 1992 – Oddanie do użytku nowej części budynku MITR z salą wykładową, biblioteką i pomieszczeniami na hale technologiczne

Wrzesień 2009 – Rozpoczęcie prac nad modernizacji komory radiacyjnej

Czerwiec 2014 – Oddanie do użytku nowej komory radiacyjnej z irradiatorem panoramicznym gamma o aktywności początkowej 60 kCi 60Co

 

Profesorowie emerytowani: 

Prof. dr hab. inż. Henryk Bem

Prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gębicki

Prof. dr hab. inż. Ewa Hawlicka

Prof. dr hab. inż. Władysław Pękala

Prof. dr hab. inż. Janusz Rosiak

Prof. dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek

 

Pracownicy emerytowani:

Dr hab. inż. Jerzy Lech Gębicki

Dr hab. inż. Magdalena Szadkowska-Nicze

Dr inż. Jan Adamus

Dr inż. Rafał Kamiński

 

Ci, którzy odeszli:

Prof. dr hab. inż. Władysław Reimschüssel (1932-2003)

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kroh (1924-2016), 1962-1994 Dyrektor MITR, 1981-1987 Rektor PŁ

Prof. dr hab. inż. Józef Mayer (1939-2016), 1994-2007 Dyrektor MITR, 1990-1993 Dziekan Wydziału Chemicznego, 1996-2002 Rektor PŁ