Przejdź do treści

Zespół chemii biomedycznej

Obszar zainteresowań zespołu chemii biomedycznej

 

 

         Tematyka badawcza podejmowana w Zespole Chemii Biomedycznej, przez wiele lat kierowanym przez prof. dr hab. inż. Jerzego Gębickiego, dotyczy badania struktury i reaktywności jonów molekularnych, chemii biologicznej ksenobiotyków, badania molekularnych mechanizmów działania substancji leczniczych oraz projektowania nowych substancji aktywnych biologicznie. W chwili obecnej Zespół współkierowany jest przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Marcinka i dr. hab. inż. Adama Sikorę.


Obszar aktualnych zainteresowań naukowych

 • Chemia rodników, rodnikojonów i innych wysoce reaktywnych nietrwałych produktów pośrednich reakcji chemicznych
 • Stres oksydacyjny: chemia biologicznych utleniaczy (ONOO-, HOCl, H2O2, O2•-) i rozwój metod ich detekcji
 • Chemia tlenku azotu (NO) i azanonu (HNO) oraz ich donorów
 • Projektowanie, synteza i charakterystyka własności chemicznych i biologicznych związków celowanych do mitochondriów
 • Chemia katalitycznych antyoksydantów
 • Chemia biologiczna mieloperoksydazy – rozwój metod detekcji reaktywnych form chloru generowanych przez enzym i poszukiwanie nowych inhibitorów
 • Rozwój innowacyjnej metody oceny układu krążenia naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence

 

Treść (rozbudowana)
Aktualności

Aktualności ....

0
Pracownicy

Pracownicy

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
 • dr hab. inż., prof. uczelni Adam Sikora
 • dr inż. Radosław Michalski
 • dr inż. Jakub Pięta
 • dr inż. Renata Smulik-Izydorczyk

Doktoranci

 • mgr inż. Angelika Artelska
 • mgr inż. Karolina Pierzchała
 • mgr inż. Monika Rola
0
Współpraca naukowa
 • Dr hab. inż. Jacek Zielonka, (Medical College of Wisconsin, USA)
 • Micael Hardy, Ph.D., D.Sc. (Aix-Marseille University, Francja)
 • Prof. dr hab. Stefan Chłopicki (JCET, Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Czyż (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • Dr hab., prof. uczelni, Karol Kramkowski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 • Dr hab., prof. uczelni, Marzena Zając (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Angionica Sp. z o.o. spółka typu spin-off PŁ, zawiązana przez członków zespołu (prof. Jerzy Gębicki, prof. Andrzej Marcinek)
0
Kontakt

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Politechnika Łódzka
Żeromskiego 116
94-054 Łódź
Polska

0