Przejdź do treści

Laboratorium laserowej fotolizy błyskowej

Tematyka badawcza:

 • Procesy rodnikowe w syntezie nanostruktur białkowych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
 • Badanie zjawiska emisji światła przez agregaty albuminowe.
 • Transfer energii w obrębie albuminy indukowany krótkimi impulsami światła laserowego.
 • Nowe sensybilizatory do przetwarzania energii słonecznej na paliwo, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.
 • Radioliza impulsowa roztworów aminokwasów i białek.
 • Przenoszenie elektronów na duże odległości wzdłuż helisy DNA indukowane światłem laserowym pomiędzy dwoma interkalatorami, wpływ sekwencji zasad nukleotydowych.
 • Zastosowanie teorii Marcusa do analizy procesu wygaszania elektronowo wzbudzonych stanów sond molekularnych w układach zorganizowanych.
 • Chemiczne aspekty fotodynamicznej terapii i diagnostyki przeciwnowotworowej.

 

Treść (rozbudowana)
Aktualności

 

Influence of Ionizing Radiation on Spontaneously Formed Aggregates in Proteins or Enzymes Solutions,
K. Radomska, M. Wolszczak,
Pharmaceutics 15 (2023) 1357, DOI:10.3390/pharmaceutics15051367

 

 

 

 

Spontaneous and Ionizing Radiation-Induced Aggregation of Human Serum Albumin: Dityrosine as a Fluorescent Probe
K. Radomska and M. Wolszczak
Int. J. Mol. Sci. (2022), 23, 8090; DOI:10.3390/ijms23158090

 

 


 

Fullerenol C60(OH)36 Protects the Antioxidant Enzymes in Human Erythrocytes against Oxidative Damage Induced by High-Energy Electrons
J. Grebowski, P. Kazimierska-Grebowska, N. Cichon, A. Konarska, M. Wolszczak and
G. Litwinienko
Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(18), 10939; DOI: 10.3390/ijms231810939

 

 

Synthesis and properties of targeted radioisotope carriers based on poly(Acrylic acid) nanogels
M. Matusiak, B.P. Rurarz, S. Kadłubowski, M. Wolszczak, U. Karczmarczyk, M. Maurin, B. Kolesińska and P. Ulański  
Pharmaceutics 13 (2021) 1240; DOI: 10.3390/pharmaceutics13081240

  

Dynamics of Ion Pairing in Dilute Aqueous HCl Solutions by Spectroscopic Measurements of Hydroxyl Radical Conversion into Dichloride Radical Anions
L. Kazmierczak, I, Janik, M. Wolszczak and D. Swiatla-Wojcik
J. Phys. Chem. B 125 (2021) 9564-9571 DOI: 10.1021/acs.jpcb.1c05642

0
Ludzie

Kierownik

 • dr hab. inż. Marian Wolszczak, prof. uczelni
   
 • mgr inż. Anna Jaros
0
Aparatura

Najważniejsza aparatura pracowni:

 • układy do nanosekundowej fotolizy błyskowej wykorzystujące lasery Nd-YAG NL 100, EKSMA, (Litwa) oraz lasery azotowe: LN 120C, Laser Photonics, oraz GL 3300 PTI, (USA).
  Układy te wykorzystywany są do pomiarów rozdzielczoczasowych z detekcją absorbancji przejściowej lub fluorescencji. W skład układu wchodzi optyczny wielokanałowy analizator spektralny OSMA firmy Princeton Instruments, rejestrujący widma absorpcyjne produktów przejściowych o małej intensywności sygnału w przedziale spektralnym 200-900 nm. W systemie pomiarowym wykorzystane są fotopowielacze firmy Hamamatsu: 1p28, R928, R5600, R3890, R5600 i dioda próżniowa o czasie odpowiedzi 60 ps oraz oscyloskopy Tektronix DPO7254 (2.5 GHz, 40 GSa/s), Tektronix TDS680C (1 GHz, 5 GSa/s) oraz Hewlett-Packard 54510A (1GSa/s).
 • detektor emisji tlenu singletowego, w skład którego wchodzi fotopowielacz EMI 9558QB i nadkonwerter (Quantex Q-32-SCR-27), zapewniający dużą czułość i szybkość rejestracji (100 ns)
 • spektrofluorymetr Aminco Bowman Series AB2 do pomiarów fluorescencji i fosforescencji
 • spektrofotometry absorpcyjne UV-Vis: Cary 1 i HP8452A, oraz UV-Vis-NIR: Cary 5E oraz Perkin Elmer 750
0
Współpraca naukowa
 • dr Jacek Bogdan Grębowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Stefana Banacha 12/16 90-237 Łódź 90-237
 • dr Ireneusz Janik, Radiation Laboratory, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 46556, USA
 • dr hab. Ireneusz Piwoński prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów, ul. Pomorska 163, Łódź 90-236
0
Kontakt

Kierownik laboratorium:
Marian Wolszczak dr hab. inż. prof. uczelni

marian.wolszczak(at)p.lodz.pl
 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Politechnika Łódzka
Wróblewskiego 15
93-590 Łódź
Polska
 

Telefon:
+48 42 631-31-59

0