Przejdź do treści

BioMat - Zespół chemii radiacyjnej stosowanej

Tematyka badań:

 • Oddziaływanie promieniowania jonizującego z polimerami w roztworze i w stanie stałym
 • Mechanizm i kinetyka inicjowanych radiacyjnie reakcji w układach polimerowych
 • Teoria, doświadczenia i symulacje dotyczące polimeryzacji, sieciowania i degradacji radiacyjnej
 • Hydrożele, mikrożele, nanożele
 • Materiały polimerowe do zastosowań medycznych – biomateriały, wyroby medyczne, implanty, rusztowania do inżynierii tkankowej i inżynierii warstw komórkowych, układy do kontrolowanego dostarczania leków, nanoradiofarmaceutyki
 • Syntetyczne (ko)polimery biodegradowalne – PLA, PCL, PTMC
 • Radiacyjna modyfikacja polisacharydów i ich zastosownia jako biomateriały – chitozan, pochodne celulozy, dekstran
 • Inicjowane promieniowaniem reakcje oligopeptydów i białek
 • Innowacyjne Biomateriały – oddziaływanie na komórki i biozgodność (biokompatybilność) in vitro
 • Sterylizacja biomateriałów i wyrobów medycznych
 • Sonochemia polimerów
 • Nowe techniki doświadczalne do badania szybkich reakcji w układach polimerowych
 • Namomateriały metaliczne i nanokompozyty
 • Badania właściwości i historii materii pozaziemskiej

czytaj więcej